Show simple item record

Low sinuosity rivers with example of sediments of klikov formation from locality Hosín-Orty, Late Crataceous, České Budějovice basin
dc.contributor.advisorMartínek, Karel
dc.creatorKavková, Radana
dc.date.accessioned2017-05-26T20:04:18Z
dc.date.available2017-05-26T20:04:18Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/65293
dc.description.abstractPráce se ve své rešeršní části věnuje vymezení říčních stylů se zaměřením na styly s nízkou sinuositou. Cílem bylo popsat charakter sedimentů a diagnostické znaky těchto řek. Ke studiu byla použita dostupná literatura, zejména odborné články a případové studie zabývající se fluviální sedimentologií. Jsou shrnuty procesy a produkty těchto říčních stylů a vymezit odlišné přístupy pro jejich studium. Praktická část práce se zabývá studiem fluviálního stylu na lokalitě Hosín-Orty. Cílem práce bylo interpretovat prostředí sedimentace. Podrobně je studována litologie čtyř zvolených výchozů, ze kterých byly zhotoveny fotomozaiky. Byly vymezeny facie a architekturní elementy, které se na výchozech objevují. Dále byly vykresleny měřené sedimentární profily těchto výchozů. Charakter sedimentárních struktur a geometrie těles potvrdila předpoklad říčního prostředí sedimentace. Výsledky měření paleoproudů určují sinuositu říčního stylu jako nízkou. Absence struktur typických pro anastomózující říční styl finálně ukazuje na divočící říční prostředí. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)cs_CZ
dc.description.abstractThe literature research part of this bachelors thesis is devoted to the definition of river styles, namely to those with low sinuosity. The aim was the description of types of deposits and diagnostic features of these rivers. Available literature, especially scientific papers devoted to fluvial sedimetology served as the sources of information for this study. Summarization of processes and products of these river styles and definition of different approaches to their study were achieved. Practical part of the thesis explores the fluvial style in Hosín-Orty region. The aim was to interpret sedimentary environment. Litology of four selected outcrops, from which fotomozaics were prepared, was studied in detail. Facies and architectural elements recognized in outcrops were defined. Furthermore, measured sedimentary sections of these outcrops were delineated. Character of sedimentary structures and the sedimentary body geometries point to river environment of sedimentation. Low spread of palaeocurrent vectors is interpreted as low sinuosity river system. The absence of structures typical for anastomosing river style finally allow us to interpret the river environment as braided. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectřeky s nízkou sinuositoucs_CZ
dc.subjectdivočíčí řekycs_CZ
dc.subjectanastomozující řekycs_CZ
dc.subjectklikovské souvrstvícs_CZ
dc.subjectHosín-Ortycs_CZ
dc.subjectJihočeské pánvecs_CZ
dc.subjectlow sinuosity riversen_US
dc.subjectbraided riversen_US
dc.subjectanastomosing riversen_US
dc.subjectklikov formationen_US
dc.subjectHosín-Ortyen_US
dc.subjectSouth-bohemian basinsen_US
dc.titleŘíční systémy s nízkou sinuositou na příkladu sedimentů klikovského souvrství na lokalitě Hosín-Orty, svrchní křída, českobudějovická pánev.cs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-09-18
dc.description.departmentInstitute of Geology and Paleontologyen_US
dc.description.departmentÚstav geologie a paleontologiecs_CZ
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId145828
dc.title.translatedLow sinuosity rivers with example of sediments of klikov formation from locality Hosín-Orty, Late Crataceous, České Budějovice basinen_US
dc.contributor.refereeOpluštil, Stanislav
dc.identifier.aleph001862484
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineGeologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineGeologyen_US
thesis.degree.programGeologiecs_CZ
thesis.degree.programGeologyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csGeologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enGeologyen_US
uk.degree-program.csGeologiecs_CZ
uk.degree-program.enGeologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPráce se ve své rešeršní části věnuje vymezení říčních stylů se zaměřením na styly s nízkou sinuositou. Cílem bylo popsat charakter sedimentů a diagnostické znaky těchto řek. Ke studiu byla použita dostupná literatura, zejména odborné články a případové studie zabývající se fluviální sedimentologií. Jsou shrnuty procesy a produkty těchto říčních stylů a vymezit odlišné přístupy pro jejich studium. Praktická část práce se zabývá studiem fluviálního stylu na lokalitě Hosín-Orty. Cílem práce bylo interpretovat prostředí sedimentace. Podrobně je studována litologie čtyř zvolených výchozů, ze kterých byly zhotoveny fotomozaiky. Byly vymezeny facie a architekturní elementy, které se na výchozech objevují. Dále byly vykresleny měřené sedimentární profily těchto výchozů. Charakter sedimentárních struktur a geometrie těles potvrdila předpoklad říčního prostředí sedimentace. Výsledky měření paleoproudů určují sinuositu říčního stylu jako nízkou. Absence struktur typických pro anastomózující říční styl finálně ukazuje na divočící říční prostředí. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)cs_CZ
uk.abstract.enThe literature research part of this bachelors thesis is devoted to the definition of river styles, namely to those with low sinuosity. The aim was the description of types of deposits and diagnostic features of these rivers. Available literature, especially scientific papers devoted to fluvial sedimetology served as the sources of information for this study. Summarization of processes and products of these river styles and definition of different approaches to their study were achieved. Practical part of the thesis explores the fluvial style in Hosín-Orty region. The aim was to interpret sedimentary environment. Litology of four selected outcrops, from which fotomozaics were prepared, was studied in detail. Facies and architectural elements recognized in outcrops were defined. Furthermore, measured sedimentary sections of these outcrops were delineated. Character of sedimentary structures and the sedimentary body geometries point to river environment of sedimentation. Low spread of palaeocurrent vectors is interpreted as low sinuosity river system. The absence of structures typical for anastomosing river style finally allow us to interpret the river environment as braided. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav geologie a paleontologiecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV