Show simple item record

The prohibition of discrimination on grounds of race in the case law of the European Court of Human Rights
dc.contributor.advisorHýbnerová, Stanislava
dc.creatorFalteisková, Sabina
dc.date.accessioned2017-05-26T19:58:27Z
dc.date.available2017-05-26T19:58:27Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/65262
dc.description.abstractZákaz rasové diskriminace v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva Tématem předkládané práce je zákaz rasové diskriminace v regionálním měřítku, která je rozebírána ve vztahu k Evropskému soudu pro lidská práva a jeho judikatuře. Práce si klade za cíl prezentovat zákaz rasové diskriminace, jak je zakotven v nejdůležitějších mezinárodně právních dokumentech od počátku dvacátého století se zvláštním zaměřením na jeho úpravu obsaženou v právních dokumentech Rady Evropy, a ochranu poskytovanou Evropským soudem pro lidská práva. Rasa a etnicita je viděna hlavně z hlediska romského etnika, které zdaleka není jediné, jež se s rasovou diskriminací v Evropě potýká. Vzhledem k rozsahu diplomové práce však není možné zahrnout více skupin patřících do zmíněné kategorie. Problematika je zpracována metodami, jako je kompilace, komparace a částečně též analýza. V úvodní kapitole diplomové práce je obsažen obecný výklad o rovnosti a zákazu diskriminace s vysvětlením důležitých pojmů a konceptů. Další kapitola podává přehled o zákazu rasové diskriminace v lidskoprávních dokumentech stěžejních mezinárodních organizací. Bližší pozornost je z tohoto hlediska věnována Evropské unii a zejména Radě Evropy. Těžištěm předkládané práce je text zabývající se rasovou diskriminací v souvislosti s Evropským soudem pro lidská...cs_CZ
dc.description.abstractThe Prohibition of Racial Discrimination in the Case Law of the European Court of Human Rights The subject of this thesis is the prohibition of racial discrimination on a regional scale, which is discussed in relation to the European Court of Human Rights and its case law. The aim of this work is to present the prohibition of racial discrimination, as embodied in the most important international legal documents from the beginning of the twentieth century with a special focus on the rules contained in the legal documents of the Council of Europe, and the protection granted by the European Court of Human Rights. Race and ethnicity is seen mainly in terms of the Roma ethnicity, which is obviously not the only one who is in Europe facing the racial discrimination. Given the scope of the thesis it is not possible to address more groups belonging to the above mentioned category. The subject matter is elaborated by methods such as compilation, comparison and partially also analysis. The introductory chapter of the thesis contains general interpretation of equality and non-discrimination with explanations of important terms and concepts. The next chapter provides an overview of the prohibition of racial discrimination in human rights documents of the key international organizations. Closer attention in this...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectRasová diskriminace Evropský soud pro lidská práva Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobodcs_CZ
dc.subjectRacial discrimination European Court of Human Rights European Convention on Human Rights and Fundamental Freedomsen_US
dc.titleZákaz rasové diskriminace v judikatuře Evropského soudu pro lidská právacs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-12-17
dc.description.departmentDepartment of Public International Lawen_US
dc.description.departmentKatedra mezinárodního právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId132863
dc.title.translatedThe prohibition of discrimination on grounds of race in the case law of the European Court of Human Rightsen_US
dc.contributor.refereeBayerová, Monika
dc.identifier.aleph001879385
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra mezinárodního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Public International Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csZákaz rasové diskriminace v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva Tématem předkládané práce je zákaz rasové diskriminace v regionálním měřítku, která je rozebírána ve vztahu k Evropskému soudu pro lidská práva a jeho judikatuře. Práce si klade za cíl prezentovat zákaz rasové diskriminace, jak je zakotven v nejdůležitějších mezinárodně právních dokumentech od počátku dvacátého století se zvláštním zaměřením na jeho úpravu obsaženou v právních dokumentech Rady Evropy, a ochranu poskytovanou Evropským soudem pro lidská práva. Rasa a etnicita je viděna hlavně z hlediska romského etnika, které zdaleka není jediné, jež se s rasovou diskriminací v Evropě potýká. Vzhledem k rozsahu diplomové práce však není možné zahrnout více skupin patřících do zmíněné kategorie. Problematika je zpracována metodami, jako je kompilace, komparace a částečně též analýza. V úvodní kapitole diplomové práce je obsažen obecný výklad o rovnosti a zákazu diskriminace s vysvětlením důležitých pojmů a konceptů. Další kapitola podává přehled o zákazu rasové diskriminace v lidskoprávních dokumentech stěžejních mezinárodních organizací. Bližší pozornost je z tohoto hlediska věnována Evropské unii a zejména Radě Evropy. Těžištěm předkládané práce je text zabývající se rasovou diskriminací v souvislosti s Evropským soudem pro lidská...cs_CZ
uk.abstract.enThe Prohibition of Racial Discrimination in the Case Law of the European Court of Human Rights The subject of this thesis is the prohibition of racial discrimination on a regional scale, which is discussed in relation to the European Court of Human Rights and its case law. The aim of this work is to present the prohibition of racial discrimination, as embodied in the most important international legal documents from the beginning of the twentieth century with a special focus on the rules contained in the legal documents of the Council of Europe, and the protection granted by the European Court of Human Rights. Race and ethnicity is seen mainly in terms of the Roma ethnicity, which is obviously not the only one who is in Europe facing the racial discrimination. Given the scope of the thesis it is not possible to address more groups belonging to the above mentioned category. The subject matter is elaborated by methods such as compilation, comparison and partially also analysis. The introductory chapter of the thesis contains general interpretation of equality and non-discrimination with explanations of important terms and concepts. The next chapter provides an overview of the prohibition of racial discrimination in human rights documents of the key international organizations. Closer attention in this...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra mezinárodního právacs_CZ
dc.identifier.lisID990018793850106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV