Show simple item record

An agreement on guilt and punishment: comparison of Czech and Swiss legislation
dc.contributor.advisorJelínek, Jiří
dc.creatorBicek, Rudolf
dc.date.accessioned2017-05-26T19:54:03Z
dc.date.available2017-05-26T19:54:03Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/65237
dc.description.abstractResumé Tématem předkládané práce je původem anglosaský trestně-procesní institut dohody o vině a trestu, který se v posledních desetiletích stal fenoménem trestního řízení v mnoha zemích s kontinentálním typem právní kultury. Tento alternativní způsob řešení trestních věcí zjednodušeně spočívá v možnosti státního zástupce uzavřít dohodu o vině a trestu s obviněným, pokud obviněný za určitých podmínek přizná spáchání skutku a souhlasí s navrženým trestem. Při pohledu na zahraniční, ale i tuzemskou odbornou literaturu je možné bez nadsázky konstatovat, že dohoda o vině a trestu je kontroverzním institutem. Na jedné straně stojí její zastánci, jejichž nejsilnějším argumentem ve prospěch dohod je zrychlení a zjednodušení trestního řízení. Na druhé straně stojí jejich odpůrci, kteří se odvolávají především na flagrantní nesoulad tohoto institutu se základními zásadami kontinentálního trestního řízení. Tato práce v první části zkoumá dohody v trestním řízení v obecné rovině, přičemž se soustředí na jejich vznik, historický vývoj a jednotlivé základní podoby, ve kterých se dohody v trestním řízení ve světě vyskytují. Zvláštní část je pak věnována právní úpravě institutu dohody o vině a trestu v České republice, která byla do českého právního řádu zavedena novelou trestního řadu č. 193/2012 Sb., účinnou ode dne 1....cs_CZ
dc.description.abstractOriginally Anglo-Saxon criminal process concept in the form of plea bargaining also constituting the topic of this thesis has become a phenomena within a number of civil law countries in the last decades. This alternative way of solving criminal cases consists simply of the possibility for an agreement between the prosecutor and accused through plea bargaining if the accused, under certain conditions, admits committing the offense and agrees with the proposed punishment. When looking at foreign but also domestic legal literature we may, without any exaggeration, consider plea bargainig as a controversial institute. On one side are the proponents with their strongest argument being the acceleration and simplification of the criminal proceedings. However, on the other side, their opponents refer mainly to the flagrant inconsistency of this institute with the fundamental principles of continental criminal proceedings. In the first part this thesis the author examines the agreements in criminal proceedings in general, focusing on their origin, historical development and various basic forms in which the agreements in criminal proceedings are presented in the world. Special section is devoted to plea bargaining regulation in the Czech Republic where this institute was introduced by an Amendment to the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectdohoda o vině a trestucs_CZ
dc.subjectodkloncs_CZ
dc.subjecttrestní řízenícs_CZ
dc.subjectplea bargainingen_US
dc.subjectdiversionen_US
dc.subjectcriminal procedureen_US
dc.titleDohoda o vině a trestu: srovnání české a švýcarské právní úpravycs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-10-16
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId131238
dc.title.translatedAn agreement on guilt and punishment: comparison of Czech and Swiss legislationen_US
dc.contributor.refereeVanduchová, Marie
dc.identifier.aleph001878086
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra trestního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Criminal Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csResumé Tématem předkládané práce je původem anglosaský trestně-procesní institut dohody o vině a trestu, který se v posledních desetiletích stal fenoménem trestního řízení v mnoha zemích s kontinentálním typem právní kultury. Tento alternativní způsob řešení trestních věcí zjednodušeně spočívá v možnosti státního zástupce uzavřít dohodu o vině a trestu s obviněným, pokud obviněný za určitých podmínek přizná spáchání skutku a souhlasí s navrženým trestem. Při pohledu na zahraniční, ale i tuzemskou odbornou literaturu je možné bez nadsázky konstatovat, že dohoda o vině a trestu je kontroverzním institutem. Na jedné straně stojí její zastánci, jejichž nejsilnějším argumentem ve prospěch dohod je zrychlení a zjednodušení trestního řízení. Na druhé straně stojí jejich odpůrci, kteří se odvolávají především na flagrantní nesoulad tohoto institutu se základními zásadami kontinentálního trestního řízení. Tato práce v první části zkoumá dohody v trestním řízení v obecné rovině, přičemž se soustředí na jejich vznik, historický vývoj a jednotlivé základní podoby, ve kterých se dohody v trestním řízení ve světě vyskytují. Zvláštní část je pak věnována právní úpravě institutu dohody o vině a trestu v České republice, která byla do českého právního řádu zavedena novelou trestního řadu č. 193/2012 Sb., účinnou ode dne 1....cs_CZ
uk.abstract.enOriginally Anglo-Saxon criminal process concept in the form of plea bargaining also constituting the topic of this thesis has become a phenomena within a number of civil law countries in the last decades. This alternative way of solving criminal cases consists simply of the possibility for an agreement between the prosecutor and accused through plea bargaining if the accused, under certain conditions, admits committing the offense and agrees with the proposed punishment. When looking at foreign but also domestic legal literature we may, without any exaggeration, consider plea bargainig as a controversial institute. On one side are the proponents with their strongest argument being the acceleration and simplification of the criminal proceedings. However, on the other side, their opponents refer mainly to the flagrant inconsistency of this institute with the fundamental principles of continental criminal proceedings. In the first part this thesis the author examines the agreements in criminal proceedings in general, focusing on their origin, historical development and various basic forms in which the agreements in criminal proceedings are presented in the world. Special section is devoted to plea bargaining regulation in the Czech Republic where this institute was introduced by an Amendment to the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ
dc.identifier.lisID990018780860106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV