Show simple item record

Activities of pupils of specifis school for enviromental protection
dc.contributor.advisorThorovská, Alena
dc.creatorMalý, Tomáš
dc.date.accessioned2017-05-26T19:13:36Z
dc.date.available2017-05-26T19:13:36Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/65010
dc.description.abstractNázev: Aktivity žáků konkrétní školy k ochraně životního prostředí Autor: Tomáš Malý KATEDRA PEDAGOGIKY Vedoucí práce: PhDr. Alena Thorovská Abstrakt: Tématem této práce je projektové vyučování environmentální výchovy v Praktické škole dvouleté. Práce nastiňuje problematiku projektového vyučování a možnosti žáků Praktické školy v této oblasti. Záměrem této práce je popsat, jak lze v oblasti speciálního školství aplikovat environmentální vzdělávání v podobě jednoduchých projektů, založených na spolupráci vedení školy, pedagogů, koordinátora environmentální výchovy a žáků. Cílem je tedy poskytnout osnovu a inspiraci při teoretickém a praktickém zpracovávání projektu. Dílčím cílem této práce je nastínit oblast vzdělávání žáků s mentálním postižením. V praktické části jsou specifikovány dva projekty, na kterých se žáci praktické školy dvouleté spolupodíleli. Přínos praktické části práce spočívá v prozkoumání použitelnosti projektů při vyučovacím procesu. Pro zájemce projektového vyučování jde o užitečný návrh vlastní aplikace projektů, včetně zohlednění mentální úrovně žáků a dalších aspektů jako je ozdravení klimatu školy. Hlavní přínos práce spočívá v nastínění problematiky vzdělávání žáků v Praktické škole dvouleté formou projektů, následném vyvození poznatků o projektovém vyučování a možnostech realizace...cs_CZ
dc.description.abstractTitle: Activities of pupils of specifis school for enviromental protection Author: Tomáš Malý Department of Pedagogy Supervisor: PhDr. Alena Thorovská Abstract: Theme of this work is project of teaching environmental education in two-year practical school. This essay is outlining some problems with project education and possibilities of pupils of practical school in this area. Intention of this essay is to describe how we can apply environmental education in the form of simple projects which are based on cooperation, that all in the area of special education. The goal is to provide an outline and inspiration for theoretical and practical processing of project. A partial goal is to outline area of education of mental disable pupils. There is specification of two projects in the practical part on which will the pupils of two-year practical school collaborate. Outcome of the practical part is in the examination of usefulness of project in process of teaching the environmental education. For those who are interest this is helpful proposal for application of your own projects in which is taken into account mental level of pupils and other aspects such as rehabilitation of school environment . The main purpose of this work is in showing the issue of education of pupils in two- year practical school through...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectžák s mentálním postiženímcs_CZ
dc.subjectodborné činnostics_CZ
dc.subjectpraktická školacs_CZ
dc.subjectekologiecs_CZ
dc.subjectochrana životního prostředícs_CZ
dc.subjectenvironmentální vzdělávánícs_CZ
dc.subjectvýchova a osvětacs_CZ
dc.subjectPupil with mental disabilitiesen_US
dc.subjectSpecialized aktivitiesen_US
dc.subjectPractical schoolen_US
dc.subjectekologyen_US
dc.subjectprotection of enviromenten_US
dc.subjectenvironmental educationen_US
dc.subjecteducation and awarenessen_US
dc.titleAktivity žáků konkrétní školy k ochraně životního prostředícs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-05-20
dc.description.departmentKatedra pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId148276
dc.title.translatedActivities of pupils of specifis school for enviromental protectionen_US
dc.contributor.refereeZvírotský, Michal
dc.identifier.aleph002001275
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství praktického vyučování a odborného výcvikucs_CZ
thesis.degree.disciplineTeacher Training in Vocational Education and Trainingen_US
thesis.degree.programSpecializace v pedagogicecs_CZ
thesis.degree.programSpecialization in Educationen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra pedagogikycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství praktického vyučování a odborného výcvikucs_CZ
uk.degree-discipline.enTeacher Training in Vocational Education and Trainingen_US
uk.degree-program.csSpecializace v pedagogicecs_CZ
uk.degree-program.enSpecialization in Educationen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csNázev: Aktivity žáků konkrétní školy k ochraně životního prostředí Autor: Tomáš Malý KATEDRA PEDAGOGIKY Vedoucí práce: PhDr. Alena Thorovská Abstrakt: Tématem této práce je projektové vyučování environmentální výchovy v Praktické škole dvouleté. Práce nastiňuje problematiku projektového vyučování a možnosti žáků Praktické školy v této oblasti. Záměrem této práce je popsat, jak lze v oblasti speciálního školství aplikovat environmentální vzdělávání v podobě jednoduchých projektů, založených na spolupráci vedení školy, pedagogů, koordinátora environmentální výchovy a žáků. Cílem je tedy poskytnout osnovu a inspiraci při teoretickém a praktickém zpracovávání projektu. Dílčím cílem této práce je nastínit oblast vzdělávání žáků s mentálním postižením. V praktické části jsou specifikovány dva projekty, na kterých se žáci praktické školy dvouleté spolupodíleli. Přínos praktické části práce spočívá v prozkoumání použitelnosti projektů při vyučovacím procesu. Pro zájemce projektového vyučování jde o užitečný návrh vlastní aplikace projektů, včetně zohlednění mentální úrovně žáků a dalších aspektů jako je ozdravení klimatu školy. Hlavní přínos práce spočívá v nastínění problematiky vzdělávání žáků v Praktické škole dvouleté formou projektů, následném vyvození poznatků o projektovém vyučování a možnostech realizace...cs_CZ
uk.abstract.enTitle: Activities of pupils of specifis school for enviromental protection Author: Tomáš Malý Department of Pedagogy Supervisor: PhDr. Alena Thorovská Abstract: Theme of this work is project of teaching environmental education in two-year practical school. This essay is outlining some problems with project education and possibilities of pupils of practical school in this area. Intention of this essay is to describe how we can apply environmental education in the form of simple projects which are based on cooperation, that all in the area of special education. The goal is to provide an outline and inspiration for theoretical and practical processing of project. A partial goal is to outline area of education of mental disable pupils. There is specification of two projects in the practical part on which will the pupils of two-year practical school collaborate. Outcome of the practical part is in the examination of usefulness of project in process of teaching the environmental education. For those who are interest this is helpful proposal for application of your own projects in which is taken into account mental level of pupils and other aspects such as rehabilitation of school environment . The main purpose of this work is in showing the issue of education of pupils in two- year practical school through...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogikycs_CZ
dc.identifier.lisID990020012750106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV