Show simple item record

Public awareness regarding the use of automated external defibrillator in general first aid
dc.contributor.advisorEislerová, Iva
dc.creatorŠilhavá, Lenka
dc.date.accessioned2017-05-26T16:52:36Z
dc.date.available2017-05-26T16:52:36Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/64240
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá informovaností veřejnosti o možnostech využití Automatického externího defibrilátoru v laické první pomoci. V teoretické části uvádím základní informace anatomické, fyziologické a patofyziologické. Větší část jsem věnovala Automatickému externímu defibrilátoru, jeho významu, popisu a doporučenému postupu použití. Empirická část vyhodnocuje mnou provedený kvantitativní výzkum, který jsem realizovala formou anonymního dotazníku umístěného na internetu. Dotazník byl určen dospělým osobám, které nepracují ve zdravotnictví. Odpovědělo na něj 99 osob, většina ve věku 18 - 39 let, převažovali lidé středoškolsky vzdělaní. Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit úroveň informovanosti laické veřejnosti o AED, dílčími cíly bylo zjistit ochotu laiků školit se o AED a také zmapovat informační zdroje, které veřejnost nejčastěji vyhledává. Výsledky výzkumu jsem vložila do přehledných tabulek a grafů. Tabulky obsahují absolutní četnost, relativní četnost a celkovou četnost. Výsledkem je zjištění, že míra informovanosti se oproti výzkumům prováděným v minulých letech mírně zvýšila, přesto ji nelze hodnotit jako uspokojivou. Konstatovala jsem zájem veřejnosti o další informace a značnou ochotu školit se i ve volném čase. Klíčová slova: AED, arytmie, fibrilace, defibrilace, náhlá zástava oběhu,...cs_CZ
dc.description.abstractThe thesis deals with the awareness of the public about how to use Automatic External Defibrillator in General first aid. In the theoretical part, I present the basic anatomical, physiological and pathophysiological information. I spent the greater part of the automatic external defibrillator, its importance, description, and recommended steps to use. The empirical part evaluates me carried out quantitative research that I carried out in the form of an anonymous questionnaire, which is located on the Internet. The questionnaire was designed for adults, which do not work in the health sector. The main objective of the research was to identify the level of awareness among the general public about the AED, intermediate objectives was to determine willingness to train laypeople about the AED and also to map sources of information that the public most searches. The results of the research I placed in the overview tables and charts. The tables contain the absolute frequency, relative frequency and the total frequency. The result is a finding that the level of awareness compared to the studies carried out in the past years increased slightly, but it cannot be regarded as satisfactory. I have noted the public interest for more information and a considerable willingness to train in spare time. Keywords:...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova. 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectLaická první pomoccs_CZ
dc.subjectAEDcs_CZ
dc.subjectresuscitacecs_CZ
dc.subjectnáhlá zástava oběhucs_CZ
dc.subjectdefibrilacecs_CZ
dc.titleInformovanost veřejnosti o možnostech využití Automatického externího defibrilátoru v laické první pomocics_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-06-11
dc.description.departmentInstitute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
dc.description.departmentÚstav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.identifier.repId142700
dc.title.translatedPublic awareness regarding the use of automated external defibrillator in general first aiden_US
dc.contributor.refereeNovotná, Jindra
dc.identifier.aleph001782843
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineVšeobecná sestracs_CZ
thesis.degree.disciplineGeneral Nurseen_US
thesis.degree.programOšetřovatelstvícs_CZ
thesis.degree.programNursingen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Institute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csVšeobecná sestracs_CZ
uk.degree-discipline.enGeneral Nurseen_US
uk.degree-program.csOšetřovatelstvícs_CZ
uk.degree-program.enNursingen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csBakalářská práce se zabývá informovaností veřejnosti o možnostech využití Automatického externího defibrilátoru v laické první pomoci. V teoretické části uvádím základní informace anatomické, fyziologické a patofyziologické. Větší část jsem věnovala Automatickému externímu defibrilátoru, jeho významu, popisu a doporučenému postupu použití. Empirická část vyhodnocuje mnou provedený kvantitativní výzkum, který jsem realizovala formou anonymního dotazníku umístěného na internetu. Dotazník byl určen dospělým osobám, které nepracují ve zdravotnictví. Odpovědělo na něj 99 osob, většina ve věku 18 - 39 let, převažovali lidé středoškolsky vzdělaní. Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit úroveň informovanosti laické veřejnosti o AED, dílčími cíly bylo zjistit ochotu laiků školit se o AED a také zmapovat informační zdroje, které veřejnost nejčastěji vyhledává. Výsledky výzkumu jsem vložila do přehledných tabulek a grafů. Tabulky obsahují absolutní četnost, relativní četnost a celkovou četnost. Výsledkem je zjištění, že míra informovanosti se oproti výzkumům prováděným v minulých letech mírně zvýšila, přesto ji nelze hodnotit jako uspokojivou. Konstatovala jsem zájem veřejnosti o další informace a značnou ochotu školit se i ve volném čase. Klíčová slova: AED, arytmie, fibrilace, defibrilace, náhlá zástava oběhu,...cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis deals with the awareness of the public about how to use Automatic External Defibrillator in General first aid. In the theoretical part, I present the basic anatomical, physiological and pathophysiological information. I spent the greater part of the automatic external defibrillator, its importance, description, and recommended steps to use. The empirical part evaluates me carried out quantitative research that I carried out in the form of an anonymous questionnaire, which is located on the Internet. The questionnaire was designed for adults, which do not work in the health sector. The main objective of the research was to identify the level of awareness among the general public about the AED, intermediate objectives was to determine willingness to train laypeople about the AED and also to map sources of information that the public most searches. The results of the research I placed in the overview tables and charts. The tables contain the absolute frequency, relative frequency and the total frequency. The result is a finding that the level of awareness compared to the studies carried out in the past years increased slightly, but it cannot be regarded as satisfactory. I have noted the public interest for more information and a considerable willingness to train in spare time. Keywords:...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
dc.identifier.lisID990017828430106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV