Show simple item record

Process and rate of disability among seniors
dc.contributor.advisorTomeš, Igor
dc.creatorMalá, Marcela
dc.date.accessioned2020-08-17T10:01:40Z
dc.date.available2020-08-17T10:01:40Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/63922
dc.description.abstractNejcharakterističtějším rysem demografického vývoje České republiky i dalších rozvinutých zemí Evropy je stárnutí populace. Cílem diplomové práce "Proces a míra invalidizace seniorů" bylo především zjistit, do jaké míry zasahuje invalidita do života seniorů a zmapovat vývoj, průběh a podmínky důchodového systému. Po úvodním přehledu základních pojmů, je část práce věnována teoretickému rozboru evropského rámce společenského zabezpečení seniorů a reformě invalidních důchodů v České republice. Pozornost je dále zaměřena na formy péče právě o invalidní starobní důchodce. Výzkumná část analyzuje oblasti týkající se vývoje struktury obyvatelstva, agendy žádostí, přehledu důchodů dle skupin diagnóz WHO, celkového přehledu vyplácených invalidních důchodů, vývoje struktury důchodců, financování důchodové agendy, průměrné délky a věku důchodců. Zařazena je též ekonomické stránka, kde jsou porovnávány důchody s průměrnou mzdou a sledována je i ekonomická aktivita seniorů. Výzkum je kvantitativní a potvrzuje současný globální jev stárnutí populace jako jeden z nejvýznamnějších aktuálních problémů vyspělých zemí. S tím samozřejmě nárůst starobních důchodců a zvyšování nákladů na financování důchodové agendy. Co se týče míry invalidity, je výzkum zaměřen na skupiny diagnóz WHO, týkající se duševních onemocnění, kde...cs_CZ
dc.description.abstractThe most characteristic feature of the demographic development in the Czech Republic and other developed countries is population ageing. The aim of the thesis "The process and rate of disability among seniors" was to determine the extent to which disability interferes with the lives of the seniors and to map the development, progress and conditions of the pension system. After an introductory overview of basic concepts, a part of the thesis deals with a theoretical analysis of the European framework of social security of seniors and another part is concerned with the reform of disability pensions in the Czech Republic. The focus is also on the forms of care for disabled pensioners. The empirical part analyzes the areas related to the development of population structure, administrative agenda, overview of pensions according to the WHO diagnosis groups, total overview of disability pensions, the development of the structure of pensions, financing of pension administration, and the average age of retired people. The economic side is also included, where pensions are compared with average salary and also the economic activity of seniors. The research is quantitative and confirms the current global phenomenon of population ageing as one of the most important problems of developed countries. With this, old-age...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectsenioren_US
dc.subjectgrowing olden_US
dc.subjectold ageen_US
dc.subjectdisabilityen_US
dc.subjectgerontologyen_US
dc.subjectgeriatricsen_US
dc.subjectstructure of populationen_US
dc.subjectprognosisen_US
dc.subjectretirement systemen_US
dc.subjectretirement administrativeen_US
dc.subjectreformen_US
dc.subjectfinancingen_US
dc.subjectdeinstitutionalizationen_US
dc.subjectseniorcs_CZ
dc.subjectstárnutícs_CZ
dc.subjectstářícs_CZ
dc.subjectinvaliditacs_CZ
dc.subjectgerontologiecs_CZ
dc.subjectgeriatriecs_CZ
dc.subjectstruktura obyvatelstvacs_CZ
dc.subjectprognózacs_CZ
dc.subjectdůchodový systémcs_CZ
dc.subjectdůchodová agendacs_CZ
dc.subjectreformacs_CZ
dc.subjectfinancovánícs_CZ
dc.subjectdeinstitucionalizacecs_CZ
dc.titleProces a míra invalidizace seniorůcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-06-19
dc.description.departmentKatedra sociální prácecs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Social Worken_US
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId107555
dc.title.translatedProcess and rate of disability among seniorsen_US
dc.contributor.refereeDragomirecká, Eva
dc.identifier.aleph001786019
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineSocial Worken_US
thesis.degree.disciplineSociální prácecs_CZ
thesis.degree.programSocial Policy and Social Worken_US
thesis.degree.programSociální politika a sociální prácecs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Katedra sociální prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Department of Social Worken_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csSociální prácecs_CZ
uk.degree-discipline.enSocial Worken_US
uk.degree-program.csSociální politika a sociální prácecs_CZ
uk.degree-program.enSocial Policy and Social Worken_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csNejcharakterističtějším rysem demografického vývoje České republiky i dalších rozvinutých zemí Evropy je stárnutí populace. Cílem diplomové práce "Proces a míra invalidizace seniorů" bylo především zjistit, do jaké míry zasahuje invalidita do života seniorů a zmapovat vývoj, průběh a podmínky důchodového systému. Po úvodním přehledu základních pojmů, je část práce věnována teoretickému rozboru evropského rámce společenského zabezpečení seniorů a reformě invalidních důchodů v České republice. Pozornost je dále zaměřena na formy péče právě o invalidní starobní důchodce. Výzkumná část analyzuje oblasti týkající se vývoje struktury obyvatelstva, agendy žádostí, přehledu důchodů dle skupin diagnóz WHO, celkového přehledu vyplácených invalidních důchodů, vývoje struktury důchodců, financování důchodové agendy, průměrné délky a věku důchodců. Zařazena je též ekonomické stránka, kde jsou porovnávány důchody s průměrnou mzdou a sledována je i ekonomická aktivita seniorů. Výzkum je kvantitativní a potvrzuje současný globální jev stárnutí populace jako jeden z nejvýznamnějších aktuálních problémů vyspělých zemí. S tím samozřejmě nárůst starobních důchodců a zvyšování nákladů na financování důchodové agendy. Co se týče míry invalidity, je výzkum zaměřen na skupiny diagnóz WHO, týkající se duševních onemocnění, kde...cs_CZ
uk.abstract.enThe most characteristic feature of the demographic development in the Czech Republic and other developed countries is population ageing. The aim of the thesis "The process and rate of disability among seniors" was to determine the extent to which disability interferes with the lives of the seniors and to map the development, progress and conditions of the pension system. After an introductory overview of basic concepts, a part of the thesis deals with a theoretical analysis of the European framework of social security of seniors and another part is concerned with the reform of disability pensions in the Czech Republic. The focus is also on the forms of care for disabled pensioners. The empirical part analyzes the areas related to the development of population structure, administrative agenda, overview of pensions according to the WHO diagnosis groups, total overview of disability pensions, the development of the structure of pensions, financing of pension administration, and the average age of retired people. The economic side is also included, where pensions are compared with average salary and also the economic activity of seniors. The research is quantitative and confirms the current global phenomenon of population ageing as one of the most important problems of developed countries. With this, old-age...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra sociální prácecs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
dc.identifier.lisID990017860190106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV