Show simple item record

What would you do if you found out that your relative has a problem with alcohol? Mapping the subjective availability of addiction services and other resources to help
dc.contributor.advisorVacek, Jaroslav
dc.creatorKrtková, Petra
dc.date.accessioned2017-05-26T15:24:20Z
dc.date.available2017-05-26T15:24:20Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/63756
dc.description.abstractTato práce se zabývá tím, jak by lidé řešili situaci, kdyby zjistili, že by jejich blízká osoba byla závislá na alkoholu. Hlavním výzkumným cílem této práce je zmapování subjektivní dostupnosti adiktologických služeb. Teoretická část obsahuje popis závislosti na alkoholu, informace o systému léčebné péče pro závislé na alkoholu a informace o nynější situaci v České republice, o svépomocných skupinách. Praktická část popisuje proces samotného výzkumu. Pozornost je zde věnována použitým metodám, kterými byly polostrukturované rozhovory a následně jejich rozbor pomocí kódování, segmentace a kategorizace dat. Dále popisuje výzkumný soubor, který byl vytvořen 64 respondenty a který byl rozdělen na respondenty s alkoholovou zkušeností a bez alkoholové zkušenosti. Respondenti byli získány namátkovým výběrem. Nakonec se zabývá výsledky výzkumu. Tedy 6ti kategoriemi, které z rozhovorů vyplynuly. Mezi nejdůležitější výsledky patří, že téměř třetina dotazovaných by nevyhledala žádnou odbornou pomoc pro své blízké a informovanost veřejnosti o možnostech léčby se ukázala jako nízká. Dále výsledky ukazují, že další necelá třetina dotazovaných má nedůvěru v systém léčebné péče, značná část nedůvěry byla způsobená vlastním pobytem v léčebně, kde získali negativní zkušenost. KLÍČOVÁ SLOVA - alkohol, závislost,...cs_CZ
dc.description.abstractThis work is concerned with how people solve the situation if they found out that their close person dependent on alcohol. The main research objective of this work is to analyze the subjective availability of addiction services The theoretical part contains a description of alcohol dependence, information about the medical care for alcoholics and information on the current situation in the Czech Republic, the self-help groups. The practical part describes the process of the research itself. First, attention is paid to the methods used, which were semi-structured interviews and then analyzed them using coding, segmentation and categorization of data. Further research file and then presents the results of research, ie 6 categories that emerged from the interviews. Among the most important results is that almost a third of the respondents would not sought any professional help for their loved ones and public awareness of treatment options is low. Furthermore, the results show that more nearly a third of respondents have no confidence in the health care system, much of the distrust was caused by their own residence in the hospital, where they received a negative experience. KEY WORDS - alcohol dependence, the system of medical care, self-help groups, family and alcoholen_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova. 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectalkoholcs_CZ
dc.subjectsystém péčecs_CZ
dc.subjectdostupnost péčecs_CZ
dc.subjectsvépomoccs_CZ
dc.subjectalcoholen_US
dc.subjectsystem of servicesen_US
dc.subjectaccess to careen_US
dc.subjectself-helpen_US
dc.titleCo bys dělal, kdybys zjistil, že tvůj blízký má problém s alkoholem? Zmapování subjektivní dostupnosti adiktologických služeb a dalších zdrojů pomocics_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-09-12
dc.description.departmentDepartment of Adictology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Pragueen_US
dc.description.departmentKlinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Prazecs_CZ
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.identifier.repId142551
dc.title.translatedWhat would you do if you found out that your relative has a problem with alcohol? Mapping the subjective availability of addiction services and other resources to helpen_US
dc.contributor.refereeMatoušek, Petr
dc.identifier.aleph002003495
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineAdiktologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineAddictologyen_US
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Prazecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Department of Adictology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Pragueen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAdiktologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enAddictologyen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csNeprospělcs_CZ
thesis.grade.enFailen_US
uk.abstract.csTato práce se zabývá tím, jak by lidé řešili situaci, kdyby zjistili, že by jejich blízká osoba byla závislá na alkoholu. Hlavním výzkumným cílem této práce je zmapování subjektivní dostupnosti adiktologických služeb. Teoretická část obsahuje popis závislosti na alkoholu, informace o systému léčebné péče pro závislé na alkoholu a informace o nynější situaci v České republice, o svépomocných skupinách. Praktická část popisuje proces samotného výzkumu. Pozornost je zde věnována použitým metodám, kterými byly polostrukturované rozhovory a následně jejich rozbor pomocí kódování, segmentace a kategorizace dat. Dále popisuje výzkumný soubor, který byl vytvořen 64 respondenty a který byl rozdělen na respondenty s alkoholovou zkušeností a bez alkoholové zkušenosti. Respondenti byli získány namátkovým výběrem. Nakonec se zabývá výsledky výzkumu. Tedy 6ti kategoriemi, které z rozhovorů vyplynuly. Mezi nejdůležitější výsledky patří, že téměř třetina dotazovaných by nevyhledala žádnou odbornou pomoc pro své blízké a informovanost veřejnosti o možnostech léčby se ukázala jako nízká. Dále výsledky ukazují, že další necelá třetina dotazovaných má nedůvěru v systém léčebné péče, značná část nedůvěry byla způsobená vlastním pobytem v léčebně, kde získali negativní zkušenost. KLÍČOVÁ SLOVA - alkohol, závislost,...cs_CZ
uk.abstract.enThis work is concerned with how people solve the situation if they found out that their close person dependent on alcohol. The main research objective of this work is to analyze the subjective availability of addiction services The theoretical part contains a description of alcohol dependence, information about the medical care for alcoholics and information on the current situation in the Czech Republic, the self-help groups. The practical part describes the process of the research itself. First, attention is paid to the methods used, which were semi-structured interviews and then analyzed them using coding, segmentation and categorization of data. Further research file and then presents the results of research, ie 6 categories that emerged from the interviews. Among the most important results is that almost a third of the respondents would not sought any professional help for their loved ones and public awareness of treatment options is low. Furthermore, the results show that more nearly a third of respondents have no confidence in the health care system, much of the distrust was caused by their own residence in the hospital, where they received a negative experience. KEY WORDS - alcohol dependence, the system of medical care, self-help groups, family and alcoholen_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Prazecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV