Show simple item record

Stock trading on stock exchanges in Czech Republic
Obchodování s akciemi na burzových trzích v ČR
dc.contributor.advisorSeknička, Pavel
dc.creatorRužička, Dušan
dc.date.accessioned2017-05-26T14:35:49Z
dc.date.available2017-05-26T14:35:49Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/63495
dc.description.abstractExistencia kapitálového trhu a samozrejme aj trhu s akciami je neodmysliteľnou súčasťou každej trhovej ekonomiky. Možnosti obchodovania na tomto trhu ponúkajú zaujímavé príležitosti pre investorov aj podnikateľov, tie však v Českej republike prežívajú dlhoročný negatívny vývoj a príležitosti tak ostávajú nevyužité. Namiesto toho sa potenciálny investori aj podnikateľské subjekty orientujú na menej výhodné produkty rôznych finančných inštitúcií, v ktorých zrejme vidia menšie riziko. Diplomová práca pozostáva z troch hlavných častí. Prvá časť má za úlohu stručne uviesť čitateľa do problematiky finančných trhov, popisuje účastníkov, vzťahy medzi nimi a právnu úpravu tejto oblasti. Druhá časť popisuje investovanie a jeho formy, akcie ako investičný nástroj a skúma možnosti zapojenia investorov do akciových trhov. Snaží sa poukázať na trend zjednodušenia prístupu k investovaniu. Tretia časť popisuje burzové prostredie v Českej republike z hľadiska súčasnosti aj historického vývoja. Záver následne sumarizuje zistené poznatky o možnostiach investovania a obsahuje niekoľko návrhov, ktoré by mohli pomôcť zlepšiť a zatraktívniť obchodovanie s akciami na burzových trhoch v Českej republike.cs_CZ
dc.description.abstractExistence of capital market and of course stock market as well is an inseparable part of each market economy. Possibility to trade on this markets offers interresting opportunities for investors and entrepreneurs, but this opportunities in Czech republic are going through a long-time negative evolution and therefore remain underused. Potential investors and entrepreneurial subjects concetrate on less favourable products of various financial institutions instead, because they probably see less risk in it. This diploma thesis consists of three main parts. The first one is assigned to briefly introduce the reader to issues of financial market, describes the parties, relations between them and legislation of this field. The second part describes investing and its forms, stocks as investment instrument and explores possibilities for investors to get involved in stock market. It tries to point out the trend of simplification of acces to investments. The third part describes the stock exchange environment in Czech republic from the point of wiev of today and historical development. The closing part accumulates ascertained findings about possibilities of investing and includes a few suggestions, that could help improve and make more attractive the stock trading on stock exchanges in Czech Republic.en_US
dc.languageSlovenčinacs_CZ
dc.language.isosk_SK
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.titleObchodovanie s akciami na burzových trhoch v ČRsk_SK
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-05-28
dc.description.departmentDepartment of National Economyen_US
dc.description.departmentKatedra národního hospodářstvícs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId148397
dc.title.translatedStock trading on stock exchanges in Czech Republicen_US
dc.title.translatedObchodování s akciemi na burzových trzích v ČRcs_CZ
dc.contributor.refereeBažantová, Ilona
dc.identifier.aleph002003296
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra národního hospodářstvícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of National Economyen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csExistencia kapitálového trhu a samozrejme aj trhu s akciami je neodmysliteľnou súčasťou každej trhovej ekonomiky. Možnosti obchodovania na tomto trhu ponúkajú zaujímavé príležitosti pre investorov aj podnikateľov, tie však v Českej republike prežívajú dlhoročný negatívny vývoj a príležitosti tak ostávajú nevyužité. Namiesto toho sa potenciálny investori aj podnikateľské subjekty orientujú na menej výhodné produkty rôznych finančných inštitúcií, v ktorých zrejme vidia menšie riziko. Diplomová práca pozostáva z troch hlavných častí. Prvá časť má za úlohu stručne uviesť čitateľa do problematiky finančných trhov, popisuje účastníkov, vzťahy medzi nimi a právnu úpravu tejto oblasti. Druhá časť popisuje investovanie a jeho formy, akcie ako investičný nástroj a skúma možnosti zapojenia investorov do akciových trhov. Snaží sa poukázať na trend zjednodušenia prístupu k investovaniu. Tretia časť popisuje burzové prostredie v Českej republike z hľadiska súčasnosti aj historického vývoja. Záver následne sumarizuje zistené poznatky o možnostiach investovania a obsahuje niekoľko návrhov, ktoré by mohli pomôcť zlepšiť a zatraktívniť obchodovanie s akciami na burzových trhoch v Českej republike.cs_CZ
uk.abstract.enExistence of capital market and of course stock market as well is an inseparable part of each market economy. Possibility to trade on this markets offers interresting opportunities for investors and entrepreneurs, but this opportunities in Czech republic are going through a long-time negative evolution and therefore remain underused. Potential investors and entrepreneurial subjects concetrate on less favourable products of various financial institutions instead, because they probably see less risk in it. This diploma thesis consists of three main parts. The first one is assigned to briefly introduce the reader to issues of financial market, describes the parties, relations between them and legislation of this field. The second part describes investing and its forms, stocks as investment instrument and explores possibilities for investors to get involved in stock market. It tries to point out the trend of simplification of acces to investments. The third part describes the stock exchange environment in Czech republic from the point of wiev of today and historical development. The closing part accumulates ascertained findings about possibilities of investing and includes a few suggestions, that could help improve and make more attractive the stock trading on stock exchanges in Czech Republic.en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra národního hospodářstvícs_CZ
dc.identifier.lisID990020032960106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV