Show simple item record

Possibilities of using multimédia elements in teaching pre-school education
dc.contributor.advisorWolák, Radim
dc.creatorBušek, Kamil
dc.date.accessioned2017-05-26T14:24:25Z
dc.date.available2017-05-26T14:24:25Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/63435
dc.description.abstractV diplomové práci je pojednáno o aktuálním fenoménu prostupování ICT do mateřských škol. Autor práce přitom nejprve v širším kontextu zohledňuje otázku změny úlohy role vzdělavatele v postmoderní společnosti. Poté se zabývá průběhem a organizačním začleněním vybraných kurzů zaměřených na proškolování učitelek mateřských škol v oblasti ICT. První kapitolu uzavírá širší, vztahem k užívání ICT zaměřená analýza mezigeneračních rozdílů, které určují další vývoj vzdělávací politiky a požadavků na výchovu dětí. Druhá kapitola je zaměřena na otázku školní zralosti dítěte, respektive bližšímu pohledu na psychologický profil jedince dle věku a vývoje jeho kognitivních funkcí v tzv. předoperačním stádiu. Jedná se tedy o východiska, s nimiž se musí počítat při revizi dosavadních poznatků a zvýšených nároků na výukovou složku předškolní přípravy. Dále je poukázáno na konkrétní zahraniční studie, které se zabývají otázkou efektivity zapojení ICT do výuky předškolních dětí. Nechybí také ohlédnutí se za aktuální kritikou hrozby digitální degenerace. Ve třetí kapitole jsou zodpovězeny tři hypotézy a rovněž učiněn závěr, zdali má nasazení tzv. interaktivního televizoru coby alternativy za interaktivní tabuli smysl. Stejně tak, do jaké míry se jeví zavádění ICT v menších mateřských školách jako reálné svépomocí.cs_CZ
dc.description.abstractThe thesis discusses the current phenomenon of ICT penetration in kindergarten. The author at first take into account the broader context of the issue of changing the role of educator role in postmodern society. After that discusses the process and organizational incorporation of selected courses aimed at training teachers in kindergartens in the area of ICT. The first chapter concludes with a broader, related to the use of ICT focused, analysis of intergenerational differences that determine the further development of educational policy and requirements for the education of children. The second chapter focuses on the issue of school readiness of a child, in particular a close look at the psychological profile of the individual according to his age and development of cognitive function in preoperative stage. It is therefore a basis with which to be reckoned with in the revision of existing knowledge and increased demands on the educational component of pre-school preparation. It is also pointed to specific foreign studies that deal with the question of the effectiveness of the involvement of ICT in teaching preschool children. There is also a look back at criticism of current threats called as digital degeneration. In the third chapter are answered three hypotheses and also concluded whether a...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.subjectdidaktická přiměřenostcs_CZ
dc.subjectgCompriscs_CZ
dc.subjectgenerace Ycs_CZ
dc.subjecthardwarecs_CZ
dc.subjectICTcs_CZ
dc.subjectinteraktivní výukacs_CZ
dc.subjectmultimédiacs_CZ
dc.subjectoperační systémcs_CZ
dc.subjectPCcs_CZ
dc.subjectpředškolákcs_CZ
dc.subjectpsychologie dítětecs_CZ
dc.subjectsekundární socializacecs_CZ
dc.subjectsoftwarecs_CZ
dc.subjectškolkacs_CZ
dc.subjectvýukový programcs_CZ
dc.subjectdidactic adequacyen_US
dc.subjecteducational programen_US
dc.subjectgComprisen_US
dc.subjectgeneration Yen_US
dc.subjecthardwareen_US
dc.subjectchild Psychologyen_US
dc.subjectICTen_US
dc.subjectinteractive teachingen_US
dc.subjectkindergartenen_US
dc.subjectmultimediaen_US
dc.subjectoperating systemen_US
dc.subjectPCen_US
dc.subjectpreschooleren_US
dc.subjectsecondary socializationen_US
dc.subjectsoftwareen_US
dc.titleMožnosti využití multimediálních prvků výuky v předškolním vzdělávánícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-06-23
dc.description.departmentDepartment of Media Studiesen_US
dc.description.departmentKatedra mediálních studiícs_CZ
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.identifier.repId147658
dc.title.translatedPossibilities of using multimédia elements in teaching pre-school educationen_US
dc.contributor.refereeŠťastná, Lucie
dc.identifier.aleph002011458
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineMediální studiacs_CZ
thesis.degree.disciplineMedia Studiesen_US
thesis.degree.programMediální a komunikační studiacs_CZ
thesis.degree.programMedia and Communications Studiesen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Katedra mediálních studiícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Department of Media Studiesen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csMediální studiacs_CZ
uk.degree-discipline.enMedia Studiesen_US
uk.degree-program.csMediální a komunikační studiacs_CZ
uk.degree-program.enMedia and Communications Studiesen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csV diplomové práci je pojednáno o aktuálním fenoménu prostupování ICT do mateřských škol. Autor práce přitom nejprve v širším kontextu zohledňuje otázku změny úlohy role vzdělavatele v postmoderní společnosti. Poté se zabývá průběhem a organizačním začleněním vybraných kurzů zaměřených na proškolování učitelek mateřských škol v oblasti ICT. První kapitolu uzavírá širší, vztahem k užívání ICT zaměřená analýza mezigeneračních rozdílů, které určují další vývoj vzdělávací politiky a požadavků na výchovu dětí. Druhá kapitola je zaměřena na otázku školní zralosti dítěte, respektive bližšímu pohledu na psychologický profil jedince dle věku a vývoje jeho kognitivních funkcí v tzv. předoperačním stádiu. Jedná se tedy o východiska, s nimiž se musí počítat při revizi dosavadních poznatků a zvýšených nároků na výukovou složku předškolní přípravy. Dále je poukázáno na konkrétní zahraniční studie, které se zabývají otázkou efektivity zapojení ICT do výuky předškolních dětí. Nechybí také ohlédnutí se za aktuální kritikou hrozby digitální degenerace. Ve třetí kapitole jsou zodpovězeny tři hypotézy a rovněž učiněn závěr, zdali má nasazení tzv. interaktivního televizoru coby alternativy za interaktivní tabuli smysl. Stejně tak, do jaké míry se jeví zavádění ICT v menších mateřských školách jako reálné svépomocí.cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis discusses the current phenomenon of ICT penetration in kindergarten. The author at first take into account the broader context of the issue of changing the role of educator role in postmodern society. After that discusses the process and organizational incorporation of selected courses aimed at training teachers in kindergartens in the area of ICT. The first chapter concludes with a broader, related to the use of ICT focused, analysis of intergenerational differences that determine the further development of educational policy and requirements for the education of children. The second chapter focuses on the issue of school readiness of a child, in particular a close look at the psychological profile of the individual according to his age and development of cognitive function in preoperative stage. It is therefore a basis with which to be reckoned with in the revision of existing knowledge and increased demands on the educational component of pre-school preparation. It is also pointed to specific foreign studies that deal with the question of the effectiveness of the involvement of ICT in teaching preschool children. There is also a look back at criticism of current threats called as digital degeneration. In the third chapter are answered three hypotheses and also concluded whether a...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra mediálních studiícs_CZ
dc.identifier.lisID990020114580106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV