Show simple item record

Fractures of the distal radius as serious geronto-traumatology problem and its possible solutions
dc.contributor.advisorTopinková, Eva
dc.creatorPacovský, Vladimír
dc.date.accessioned2021-05-24T12:29:21Z
dc.date.available2021-05-24T12:29:21Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/63139
dc.description.abstractZlomeniny distálního radia patří k nejčastějším zlomeninám ošetřovaných na našich ambulancích. Tvoří okolo 16 % všech zlomenin. Nejčastěji se s nimi setkáváme u dvou věkových skupin - u dětí a potom zejména u žen po menopauze, kde se výraznou měrou na vzniku těchto zlomenin podílí osteoporóza. Nejčastější příčinou vzniku zlomeniny je pád na nataženou končetinu. Společně se zlomeninami proximálního humeru, proximálního femuru a zlomeninami obratlů patří k nejčastějším gerontotraumatologickým zlomeninám. Četnost zlomenin distálního radia postupně narůstá. Příčinou je zvyšování průměrného věku obyvatelstva a jejich aktivnější způsob života i ve vyšším věku. Náš soubor tvoří 5 359 pacientů ošetřených pro zlomeninu distálního radia v letech 1998 a 2001-2013. Během této doby se četnost zlomenin zvýšila o 19,7 %. U žen se zlomeniny distálního radia vyskytují 3x častěji, průměrný věk ošetřených byl 59,1 roku. Okolo 80 % zlomenin distálního radia se léčí konzervativně. O operační léčbě u seniorů rozhoduje nejenom typ a stabilita zlomeniny, kvalita skeletu, ale zejména celkový stav pacienta a jeho nároky na konečný funkční výsledek. Dlouhodobé funkční výsledky po konzervativní léčbě u seniorů se vyrovnají výsledkům po otevřené repozici a stabilizaci nejčastěji LCP dlahou. RTG výsledky však jsou diametrálně odlišné....cs_CZ
dc.description.abstractFractures of the distal radius are the most common fractures treated at our clinics . It accounts for around 16 % of all fractures. Most often we meet them in two age groups - children and especially in postmenopausal women. In this group the fractures are frequently associated with osteoporosis. The most common cause of fracture is a fall on the outstretched extremity. Together with fractures of the proximal humerus, proximal femur and vertebral fractures they are the most common gerontotraumatologic fractures. The frequency of fractures of the distal radius gradually increasing. The reason is the increasing average age of the population and their active way of life. Our group consists of 5,359 patients treated for a fracture of the distal radius in 1998 and from 2001 to 2013 . During this time , the frequency of fractures increased by 19,7%. For women with distal radius fractures occur 3 times more frequently, the average age of treated was 59,1 years. About 80 % of distal radius fractures are treated conservatively. The surgical treatment of seniors decide not only the type and stability of the fracture, bone quality, but especially the overall condition of the patient and his claims to a final functional outcome. Long-term functional results after conservative treatment in the elderly are nearly the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectfracture of the distal radiusen_US
dc.subjectgerontotraumatologyen_US
dc.subjectosteoporosisen_US
dc.subjectLCPen_US
dc.subjectDASH scoreen_US
dc.subjectzlomenina distálního radiacs_CZ
dc.subjectgerontotraumatologiecs_CZ
dc.subjectosteoporózacs_CZ
dc.subjectLCP dlahacs_CZ
dc.subjectDASH skórecs_CZ
dc.titleZlomeniny distálního radia jako závažný geronto-traumatologický problém a možnosti jeho řešenícs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-06-23
dc.description.departmentGeriatrická klinika 1. LF UK a VFNcs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Geriatrics First Faculty of Medicine and General University Hospitalen_US
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.identifier.repId150491
dc.title.translatedFractures of the distal radius as serious geronto-traumatology problem and its possible solutionsen_US
dc.contributor.refereeTrč, Tomáš
dc.contributor.refereePilný, Jaroslav
dc.identifier.aleph001786082
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.discipline-cs_CZ
thesis.degree.discipline-en_US
thesis.degree.programGerontologyen_US
thesis.degree.programGerontologiecs_CZ
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Geriatrická klinika 1. LF UK a VFNcs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Department of Geriatrics First Faculty of Medicine and General University Hospitalen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.cs-cs_CZ
uk.degree-discipline.en-en_US
uk.degree-program.csGerontologiecs_CZ
uk.degree-program.enGerontologyen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csZlomeniny distálního radia patří k nejčastějším zlomeninám ošetřovaných na našich ambulancích. Tvoří okolo 16 % všech zlomenin. Nejčastěji se s nimi setkáváme u dvou věkových skupin - u dětí a potom zejména u žen po menopauze, kde se výraznou měrou na vzniku těchto zlomenin podílí osteoporóza. Nejčastější příčinou vzniku zlomeniny je pád na nataženou končetinu. Společně se zlomeninami proximálního humeru, proximálního femuru a zlomeninami obratlů patří k nejčastějším gerontotraumatologickým zlomeninám. Četnost zlomenin distálního radia postupně narůstá. Příčinou je zvyšování průměrného věku obyvatelstva a jejich aktivnější způsob života i ve vyšším věku. Náš soubor tvoří 5 359 pacientů ošetřených pro zlomeninu distálního radia v letech 1998 a 2001-2013. Během této doby se četnost zlomenin zvýšila o 19,7 %. U žen se zlomeniny distálního radia vyskytují 3x častěji, průměrný věk ošetřených byl 59,1 roku. Okolo 80 % zlomenin distálního radia se léčí konzervativně. O operační léčbě u seniorů rozhoduje nejenom typ a stabilita zlomeniny, kvalita skeletu, ale zejména celkový stav pacienta a jeho nároky na konečný funkční výsledek. Dlouhodobé funkční výsledky po konzervativní léčbě u seniorů se vyrovnají výsledkům po otevřené repozici a stabilizaci nejčastěji LCP dlahou. RTG výsledky však jsou diametrálně odlišné....cs_CZ
uk.abstract.enFractures of the distal radius are the most common fractures treated at our clinics . It accounts for around 16 % of all fractures. Most often we meet them in two age groups - children and especially in postmenopausal women. In this group the fractures are frequently associated with osteoporosis. The most common cause of fracture is a fall on the outstretched extremity. Together with fractures of the proximal humerus, proximal femur and vertebral fractures they are the most common gerontotraumatologic fractures. The frequency of fractures of the distal radius gradually increasing. The reason is the increasing average age of the population and their active way of life. Our group consists of 5,359 patients treated for a fracture of the distal radius in 1998 and from 2001 to 2013 . During this time , the frequency of fractures increased by 19,7%. For women with distal radius fractures occur 3 times more frequently, the average age of treated was 59,1 years. About 80 % of distal radius fractures are treated conservatively. The surgical treatment of seniors decide not only the type and stability of the fracture, bone quality, but especially the overall condition of the patient and his claims to a final functional outcome. Long-term functional results after conservative treatment in the elderly are nearly the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Geriatrická klinika 1. LF UK a VFNcs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO
dc.identifier.lisID990017860820106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV