Show simple item record

Charakterizace vlivu senescence na indukci a regulaci smrti nádorových buněk
dc.contributor.advisorAnděra, Ladislav
dc.creatorNováková, Gita
dc.date.accessioned2017-05-26T13:12:29Z
dc.date.available2017-05-26T13:12:29Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/63048
dc.description.abstract5 Abstrakt Senescence je stav, kdy se bu ka p estane d lit, m ní expresi n kterých gen a je trvale zastavena v ur ité fázi bun ného cyklu. Nenádorové bu ky vystupují z cyklu po ur itém po tu bun ných d lení, nebo jsou-li poškozeny natolik, že jejich další d lení již není žádoucí. U nádorových bun k m že být senescence indukována podprahovým stresem nap . subletálními dávkami chemoterapeutik. Nádorové bu ky tak neumírají, ale z stávají v tkáni a m ní sv j fenotyp na fenotyp charakteristický sekrecí faktor , které tká dále ovliv ují. Stav senescence tedy m že m nit odpov nádorových bun k na lé bu pomocí apoptózu indukujících terapeutik. V této práci jsme se sout edili na analýzu rozdíl v apoptotické signalizaci mezi proliferujícími a senescentními nádorovými bu kami indukované r znými proapoptotickými látkami. Pomocí bromodeoxyuridinu (BrdU) jsme u nádorových pankreatických (PANC-1) a mesoteliálních (H28) bun k indukovali replika ní stres, jehož vlivem se bu ky p estaly d lit a získaly fenotyp senescentních bun k. U t chto bun k jsme pozorovali zvýšenou rezistenci v i apoptóze indukované ligandem TRAILem v kombinaci s homoharringtoninem (HHT) a zvýšenou senzitivitu senescentních bun k v i Fas ligandu, camptothecinu a mVESu. Tyto bu ky take vykazovaly zvýšenou expresi antiapoptotického proteinu c-FLIP a zm ny...cs_CZ
dc.description.abstract4 Abstract Senescence is a specific cell state distinquished by cessation of cell division and proliferation and changes in gene expression. Normal cells enter senescence after distinct number of cell divisions or in case of an unrepairable damage. Senescence in cancer cells can be induced by subliminal stress as sublethal treatment with certain drugs. Senescent cancer cells persist in the tissue and may secrete a number of factors and nutrients affecting surrounding cells. Senescence can thus change the response of cancer cells to various apoptogens during cancer therapy. In this study, we focused on the elucidation of presumed differences between normal proliferating and senescent cancer cells in their response to selected apoptogens. Implementing bromodeoxyuridine (BrdU)-mediated replication stress in cancer cells derived from pancreatic (PANC-1) or mesothelioma (H28) tumors, we efficiently forced these cells to acquire senescent phenotype. We document that these senescent cells gain higher resistance to combined TRAIL and homoharringtonine (HHT) treatment and enhance sensitivity to other apoptogens such as FasL, camptothecin and mVES. These cells also showed increased expression of anti-apoptotic protein c-FLIP in senescent cells and changes in the expression of some Bcl-2 family proteins....en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectapoptózacs_CZ
dc.subjectbuněčná smrtcs_CZ
dc.subjectsenescencecs_CZ
dc.subjectreceptory smrtics_CZ
dc.subjectc-FLIPcs_CZ
dc.subjectp21cs_CZ
dc.subjectCIP1cs_CZ
dc.subjectWAF1cs_CZ
dc.subjectp16cs_CZ
dc.subjectARFcs_CZ
dc.subjectINK4acs_CZ
dc.subjectnádorové buňkycs_CZ
dc.subjectapoptosisen_US
dc.subjectcell deathen_US
dc.subjectsenescenceen_US
dc.subjectdeath receptorsen_US
dc.subjectc-FLIPen_US
dc.subjectp21en_US
dc.subjectCIP1en_US
dc.subjectWAF1en_US
dc.subjectp16en_US
dc.subjectARFen_US
dc.subjectINK4aen_US
dc.subjectcancer cellsen_US
dc.titleCharakterizace vlivu senescence na indukci a regulaci smrti nádorových buněken_US
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-06-10
dc.description.departmentDepartment of Cell Biologyen_US
dc.description.departmentKatedra buněčné biologiecs_CZ
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId129405
dc.title.translatedCharakterizace vlivu senescence na indukci a regulaci smrti nádorových buněkcs_CZ
dc.contributor.refereeTruksa, Jaroslav
dc.identifier.aleph001782437
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineBuněčná a vývojová biologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineCellular and Developmental Biologyen_US
thesis.degree.programBiologiecs_CZ
thesis.degree.programBiologyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra buněčné biologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Cell Biologyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csBuněčná a vývojová biologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enCellular and Developmental Biologyen_US
uk.degree-program.csBiologiecs_CZ
uk.degree-program.enBiologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.cs5 Abstrakt Senescence je stav, kdy se bu ka p estane d lit, m ní expresi n kterých gen a je trvale zastavena v ur ité fázi bun ného cyklu. Nenádorové bu ky vystupují z cyklu po ur itém po tu bun ných d lení, nebo jsou-li poškozeny natolik, že jejich další d lení již není žádoucí. U nádorových bun k m že být senescence indukována podprahovým stresem nap . subletálními dávkami chemoterapeutik. Nádorové bu ky tak neumírají, ale z stávají v tkáni a m ní sv j fenotyp na fenotyp charakteristický sekrecí faktor , které tká dále ovliv ují. Stav senescence tedy m že m nit odpov nádorových bun k na lé bu pomocí apoptózu indukujících terapeutik. V této práci jsme se sout edili na analýzu rozdíl v apoptotické signalizaci mezi proliferujícími a senescentními nádorovými bu kami indukované r znými proapoptotickými látkami. Pomocí bromodeoxyuridinu (BrdU) jsme u nádorových pankreatických (PANC-1) a mesoteliálních (H28) bun k indukovali replika ní stres, jehož vlivem se bu ky p estaly d lit a získaly fenotyp senescentních bun k. U t chto bun k jsme pozorovali zvýšenou rezistenci v i apoptóze indukované ligandem TRAILem v kombinaci s homoharringtoninem (HHT) a zvýšenou senzitivitu senescentních bun k v i Fas ligandu, camptothecinu a mVESu. Tyto bu ky take vykazovaly zvýšenou expresi antiapoptotického proteinu c-FLIP a zm ny...cs_CZ
uk.abstract.en4 Abstract Senescence is a specific cell state distinquished by cessation of cell division and proliferation and changes in gene expression. Normal cells enter senescence after distinct number of cell divisions or in case of an unrepairable damage. Senescence in cancer cells can be induced by subliminal stress as sublethal treatment with certain drugs. Senescent cancer cells persist in the tissue and may secrete a number of factors and nutrients affecting surrounding cells. Senescence can thus change the response of cancer cells to various apoptogens during cancer therapy. In this study, we focused on the elucidation of presumed differences between normal proliferating and senescent cancer cells in their response to selected apoptogens. Implementing bromodeoxyuridine (BrdU)-mediated replication stress in cancer cells derived from pancreatic (PANC-1) or mesothelioma (H28) tumors, we efficiently forced these cells to acquire senescent phenotype. We document that these senescent cells gain higher resistance to combined TRAIL and homoharringtonine (HHT) treatment and enhance sensitivity to other apoptogens such as FasL, camptothecin and mVES. These cells also showed increased expression of anti-apoptotic protein c-FLIP in senescent cells and changes in the expression of some Bcl-2 family proteins....en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra buněčné biologiecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV