Show simple item record

Dual treatment of alcohol and nicotine dependence in the hospital care - the clients' perspective
dc.contributor.advisorKalina, Kamil
dc.creatorKukaňová, Renáta
dc.date.accessioned2017-05-26T12:44:09Z
dc.date.available2017-05-26T12:44:09Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/62894
dc.description.abstractPRÁCE Cílem této práce je zmapovat a popsat problematiku nikotinizmu klientů rezidenčních zařízení,dobrovolně hospitalizovaných pro závislost na alkoholu. Zejména se dozvědět , zda je na jejich straně o takovou léčbu zájem, jestli mají, nebo by mohli získat v průběhu své léčby alkoholizmu motivaci k odvykání kouření , zda jim taková léčba byla nabídnuta, jestli byli o takovém způsobu léčby alespoň rámcově informováni a jsou- li si vědomi výhod, které z takové léčby plynou.První fázi výzkumu bude tvořit získání základního výběrového souboru. Pro získání respondentů zvolím metodu záměrného účelového výběru přes instituce. Základním souborem určeným pro samotný výzkum budou klienti těch zařízení, kterým bude jednak umožněno se takového výzkumu účastnit a kteří budou ochotni a schopni na výzkumu participovat. Prostřednictvím prostého účelového výběru, provedu Fagerstromův test všech zúčastněných respondentů výzkumu. Na základě výsledku tohoto testu zjistím,kolik lidí hospitalizovaných pro závislost na alkoholu s diagnozou F10.2 má současně i diagnozu F17.2- poruchu chování způsobenou užíváním tabáku. Toto zjištění vygeneruje výběrový soubor, se kterým budu nadále pracovat. Pro práci s výběrovým souborem klientů,bude hlavní použitou metodou sběru dat metoda dotazníková. V dotazníku budou zastoupeny jak...cs_CZ
dc.description.abstractWORK The aim of this work is to explore and describe the problem of nicotine clients of residential facilities voluntarily hospitalized for alcohol dependence. Learn whether it is on their side for such treatment if they are interested or might acquire in the course of his treatment of alcoholism motivation to quit smoking if they were offered such treatment if they were on a method of treating at least generally aware and if you know the benefits of such léčby.První stage research will consist of obtaining the basic sample. To obtain the respondents will choose the method of choice through deliberate purpose institutions. The population intended for actual research facility which clients will be allowed to participate in such research and who will be able to participate in research. Through the simple purpose a selection, Fagerström test for all survey respondents. Based on the results of this test determine how many people hospitalized for alcohol dependence with the diagnosis F10.2 simultaneously diagnoses F17.2-behavioral disorders due to use of tobacco. This finding generates the sample with which I will continue to work. To work with a sample of clients will be the main data collection method used questionnaire method. The questionnaire will be represented in both open and closed questions...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova. 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectléčba závislostí - ústavní léčba - alkohol - nikotin - dvojí závislost - souběžná léčba - perspektiva klientacs_CZ
dc.subjectaddiction treatment - hospital care - alcohol - nicotine - dual dependence - dual treatment - the clients' perspectiveen_US
dc.titleLéčba dvojí závislosti na alkoholu a nikotinu v podmínkách ústavního léčení z perspektivy klientůcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-09-11
dc.description.departmentDepartment of Psychiatry First Faculty of Medicine and General University Hospital in Pragueen_US
dc.description.departmentPsychiatrická klinika 1. LF a VFN v Prazecs_CZ
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.identifier.repId141746
dc.title.translatedDual treatment of alcohol and nicotine dependence in the hospital care - the clients' perspectiveen_US
dc.contributor.refereeMinařík, Jakub
dc.identifier.aleph001852587
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineAdiktologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineAddictologyen_US
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAdiktologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enAddictologyen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csPRÁCE Cílem této práce je zmapovat a popsat problematiku nikotinizmu klientů rezidenčních zařízení,dobrovolně hospitalizovaných pro závislost na alkoholu. Zejména se dozvědět , zda je na jejich straně o takovou léčbu zájem, jestli mají, nebo by mohli získat v průběhu své léčby alkoholizmu motivaci k odvykání kouření , zda jim taková léčba byla nabídnuta, jestli byli o takovém způsobu léčby alespoň rámcově informováni a jsou- li si vědomi výhod, které z takové léčby plynou.První fázi výzkumu bude tvořit získání základního výběrového souboru. Pro získání respondentů zvolím metodu záměrného účelového výběru přes instituce. Základním souborem určeným pro samotný výzkum budou klienti těch zařízení, kterým bude jednak umožněno se takového výzkumu účastnit a kteří budou ochotni a schopni na výzkumu participovat. Prostřednictvím prostého účelového výběru, provedu Fagerstromův test všech zúčastněných respondentů výzkumu. Na základě výsledku tohoto testu zjistím,kolik lidí hospitalizovaných pro závislost na alkoholu s diagnozou F10.2 má současně i diagnozu F17.2- poruchu chování způsobenou užíváním tabáku. Toto zjištění vygeneruje výběrový soubor, se kterým budu nadále pracovat. Pro práci s výběrovým souborem klientů,bude hlavní použitou metodou sběru dat metoda dotazníková. V dotazníku budou zastoupeny jak...cs_CZ
uk.abstract.enWORK The aim of this work is to explore and describe the problem of nicotine clients of residential facilities voluntarily hospitalized for alcohol dependence. Learn whether it is on their side for such treatment if they are interested or might acquire in the course of his treatment of alcoholism motivation to quit smoking if they were offered such treatment if they were on a method of treating at least generally aware and if you know the benefits of such léčby.První stage research will consist of obtaining the basic sample. To obtain the respondents will choose the method of choice through deliberate purpose institutions. The population intended for actual research facility which clients will be allowed to participate in such research and who will be able to participate in research. Through the simple purpose a selection, Fagerström test for all survey respondents. Based on the results of this test determine how many people hospitalized for alcohol dependence with the diagnosis F10.2 simultaneously diagnoses F17.2-behavioral disorders due to use of tobacco. This finding generates the sample with which I will continue to work. To work with a sample of clients will be the main data collection method used questionnaire method. The questionnaire will be represented in both open and closed questions...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Psychiatrická klinika 1. LF a VFN v Prazecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV