Show simple item record

Mediated training as a possibility for socially disadvantaged students
dc.contributor.advisorKrykorková, Hana
dc.creatorŠkopková, Pavla
dc.date.accessioned2017-05-26T11:58:50Z
dc.date.available2017-05-26T11:58:50Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/62648
dc.description.abstractDiplomová práce řeší otázku rozvojetvorných možností v procesu školního učení. Tato otázka je zasazena do kontextu vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků. Protože při formování učebních kompetencí není tato oblast dostatečně propracovaná a konkrétní vyučovací metody jsou poněkud rigidní, bude představena jedna z možností, jak lze učební dovednosti a schopnosti těchto žáků rozvíjet, a které se v rámci učebních kompetencí považují za klíčové. V této souvislosti bude představen stimulační a intervenční program Instrumentálního obohacení jako konkrétní forma realizace zprostředkovaného učení asoučasně jako snaha o perspektivní inovaci učebních osnov. Se záměrem poukázat na neomezené možnosti rozvoje žákova učebního potenciálu je text zaměřen na teoretická a koncepční východiska, která tvoří podstatu celého programu. Program je instrumentální sada nástrojů, které vedou k aktivaci kognitivních struktur a k jejich následnému obohacení. Proto budou kromě teoretických východisek představeny také kognitivní strategie metakognitivního nácviku, které usnadňují kognitivní modifikovatelnost a které vedou k rozvoji žákova učebního potenciálu.cs_CZ
dc.description.abstractThis Master thesis aims to solve the question of developmentally-creative possibilities in the schooling process. This question is contextualized education of socially disadvantaged pupils. Because in shaping the learning competencies, this area is not developed enough and specific methods are somewhat rigid, it will be introduced one of the option how to to develop learning skills and abilities of the pupils , and which are in the teaching competencies deemed as essential. In this context will be introduced stimulatory and intervention program of Instrumental Enrichment as a concrete form of execution of Mediated learning and also as an effort of perspective innovation of curriculum. With the intention to point out the limitless possibilities of developing pupil's learning potential, the text focuses on the theoretical and conceptual bases, which constitute the entire program. The program is the instrumental set of tools that lead to the activation of cognitive structures and their subsequent enrichment. Therefore, except the theoretical foundations are also presented cognitive strategies metacognitive training that simplify cognitive modifiability, and that lead to the development of pupils' learning potential.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectKognicecs_CZ
dc.subjectmetakognicecs_CZ
dc.subjectkognitivní svébytnostcs_CZ
dc.subjectFeuersteinova teorie zprostředkovaného učenícs_CZ
dc.subjectzkušenost zprostředkovaného učenícs_CZ
dc.subjectFeuersteinova metoda Instrumentálního obohacovánícs_CZ
dc.subjectsebereflexecs_CZ
dc.subjectintervencecs_CZ
dc.subjectmotivacecs_CZ
dc.subjectkognitivní psychologiecs_CZ
dc.subjectkonstruktivismuscs_CZ
dc.subjectstrukturální kognitivní modifikacecs_CZ
dc.subjectrozvojetvorné učenícs_CZ
dc.subjectLPADcs_CZ
dc.subjectosobnostní rozvojcs_CZ
dc.subjectMediated Learning Experience (MLE)en_US
dc.subjectLearning Potencial Assessment Device (LPAD)en_US
dc.subjectFeuerstein's Instrumental Enrichment Porgrammeen_US
dc.subjectIntervencion Program for Struktural Cognitive Modifiabilityen_US
dc.subjectModification of Cognitive Functionsen_US
dc.subjectintelligenceen_US
dc.subjectmotivationen_US
dc.subjectcognitive autonomyen_US
dc.subjectselfreflectionen_US
dc.subjectcognitionen_US
dc.titleZprostředkované učení - významný faktor pomoci sociálně znevýhodněným žákům (v procesu učení)cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-06-24
dc.description.departmentDepartment of Educationen_US
dc.description.departmentKatedra pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.identifier.repId150884
dc.title.translatedMediated training as a possibility for socially disadvantaged studentsen_US
dc.contributor.refereeBěhalová, Andrea
dc.identifier.aleph002014594
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineSociální pedagogikacs_CZ
thesis.degree.disciplineSocial Educationen_US
thesis.degree.programPedagogikacs_CZ
thesis.degree.programPedagogyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Katedra pedagogikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Department of Educationen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csSociální pedagogikacs_CZ
uk.degree-discipline.enSocial Educationen_US
uk.degree-program.csPedagogikacs_CZ
uk.degree-program.enPedagogyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce řeší otázku rozvojetvorných možností v procesu školního učení. Tato otázka je zasazena do kontextu vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků. Protože při formování učebních kompetencí není tato oblast dostatečně propracovaná a konkrétní vyučovací metody jsou poněkud rigidní, bude představena jedna z možností, jak lze učební dovednosti a schopnosti těchto žáků rozvíjet, a které se v rámci učebních kompetencí považují za klíčové. V této souvislosti bude představen stimulační a intervenční program Instrumentálního obohacení jako konkrétní forma realizace zprostředkovaného učení asoučasně jako snaha o perspektivní inovaci učebních osnov. Se záměrem poukázat na neomezené možnosti rozvoje žákova učebního potenciálu je text zaměřen na teoretická a koncepční východiska, která tvoří podstatu celého programu. Program je instrumentální sada nástrojů, které vedou k aktivaci kognitivních struktur a k jejich následnému obohacení. Proto budou kromě teoretických východisek představeny také kognitivní strategie metakognitivního nácviku, které usnadňují kognitivní modifikovatelnost a které vedou k rozvoji žákova učebního potenciálu.cs_CZ
uk.abstract.enThis Master thesis aims to solve the question of developmentally-creative possibilities in the schooling process. This question is contextualized education of socially disadvantaged pupils. Because in shaping the learning competencies, this area is not developed enough and specific methods are somewhat rigid, it will be introduced one of the option how to to develop learning skills and abilities of the pupils , and which are in the teaching competencies deemed as essential. In this context will be introduced stimulatory and intervention program of Instrumental Enrichment as a concrete form of execution of Mediated learning and also as an effort of perspective innovation of curriculum. With the intention to point out the limitless possibilities of developing pupil's learning potential, the text focuses on the theoretical and conceptual bases, which constitute the entire program. The program is the instrumental set of tools that lead to the activation of cognitive structures and their subsequent enrichment. Therefore, except the theoretical foundations are also presented cognitive strategies metacognitive training that simplify cognitive modifiability, and that lead to the development of pupils' learning potential.en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra pedagogikycs_CZ
dc.identifier.lisID990020145940106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV