Show simple item record

Educational Needs of Managers of Kindergartens in the Central Bohemian Region
dc.contributor.advisorTrojan, Václav
dc.creatorNovosadová, Irena
dc.date.accessioned2017-05-26T11:01:21Z
dc.date.available2017-05-26T11:01:21Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/62349
dc.description.abstract3 ABSTRAKT: Tato bakalářská práce se zabývá zjišťováním vzdělávacích potřeb vedoucích pracovníků mateřských škol Středočeského kraje a vzdělávacími nabídkami ve Středočeském kraji a v Praze. Cílem této práce bylo zjistit tyto potřeby, sledovat míru spokojenosti vedoucích pracovníků s aktuální programovou nabídkou vzdělávacích institucí v daném regionu. Rovněž byla zkoumána závislost priorit vzdělávacích potřeb na počtu let praxe ve vedoucí funkci. V teoretické části práce mapuje odbornou literaturu, podává přehled aktuálního stavu předškolního vzdělávání a zákonných požadavků pro výkon funkce. Stěžejní bod výzkumné části tvoří dotazníkové šetření mezi vedoucími pracovníky mateřských škol Středočeského kraje a jeho následný rozbor, který vede k vytvoření plastického pohledu na vzdělávací možnosti vedoucích pracovníků v kontextu s jejich vzdělávacími potřebami. Závěrečná část práce přináší výsledky šetření, které potvrzují zájem vedoucích pracovníků o další vzdělávání, dále spokojenost dotazovaných se vzdělávacími nabídkami v kontextu jejich vlastních potřeb a rovněž výsledky šetření, které neprokazují závislost výběru vzdělávacích oblastí na počtu let ve vedoucí funkci. KLÍČOVÁ SLOVA: Vzdělávací potřeby, další vzdělávání pedagogických pracovníků, školský management, vzdělávací instituce, Středočeský kraj,...cs_CZ
dc.description.abstract4 ABSTRACT: The bachelor thesis deals with identifying educational needs of managers of kindergartens in Central Bohemian Region and educational opportunities in Central Bohemia and Prague. The aim of this research was to find those needs, monitor managers' level of satisfaction with current educational opportunities in the region. It also searched for a dependence of the priorities of the educational needs on the amount of years spent in the leading position. The scientific literature is presented in the theoretical part of this work. It also provides an overview of the current status of pre-school education and legal requirements for the job. The key point of the research is based on a survey among managers of kindergartens of the Central Bohemian Region and its subsequent analysis. The survey results lead to the creation of a plastic view at the educational opportunities for the managers in the context with their educational needs. The final part of this work presents the results of investigations to confirm managers' interest in further education. Furthermore, it shows their satisfaction with educational options in the context of their needs and the results of the investigation that do not confirm the dependence of the selection of educational areas on the number of years spent in a leading position....en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectVzdělávací potřebycs_CZ
dc.subjectdalší vzdělávání pedagogických pracovníkůcs_CZ
dc.subjectškolský managementcs_CZ
dc.subjectvzdělávací institucecs_CZ
dc.subjectStředočeský krajcs_CZ
dc.subjectmateřská školacs_CZ
dc.subjectThe educational needsen_US
dc.subjecttraining of teachersen_US
dc.subjectschool managementen_US
dc.subjecteducational institutionsen_US
dc.subjectCentral Bohemian Regionen_US
dc.subjectkindergartenen_US
dc.titleVzdělávací potřeby vedoucích pracovníků mateřských škol Středočeského krajecs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-05-20
dc.description.departmentCentrum školského managementucs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId147990
dc.title.translatedEducational Needs of Managers of Kindergartens in the Central Bohemian Regionen_US
dc.contributor.refereeKitzberger, Jindřich
dc.identifier.aleph001777322
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineŠkolský managementcs_CZ
thesis.degree.disciplineSchool Managementen_US
thesis.degree.programSpecializace v pedagogicecs_CZ
thesis.degree.programSpecialization in Educationen_US
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csŠkolský managementcs_CZ
uk.degree-discipline.enSchool Managementen_US
uk.degree-program.csSpecializace v pedagogicecs_CZ
uk.degree-program.enSpecialization in Educationen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.cs3 ABSTRAKT: Tato bakalářská práce se zabývá zjišťováním vzdělávacích potřeb vedoucích pracovníků mateřských škol Středočeského kraje a vzdělávacími nabídkami ve Středočeském kraji a v Praze. Cílem této práce bylo zjistit tyto potřeby, sledovat míru spokojenosti vedoucích pracovníků s aktuální programovou nabídkou vzdělávacích institucí v daném regionu. Rovněž byla zkoumána závislost priorit vzdělávacích potřeb na počtu let praxe ve vedoucí funkci. V teoretické části práce mapuje odbornou literaturu, podává přehled aktuálního stavu předškolního vzdělávání a zákonných požadavků pro výkon funkce. Stěžejní bod výzkumné části tvoří dotazníkové šetření mezi vedoucími pracovníky mateřských škol Středočeského kraje a jeho následný rozbor, který vede k vytvoření plastického pohledu na vzdělávací možnosti vedoucích pracovníků v kontextu s jejich vzdělávacími potřebami. Závěrečná část práce přináší výsledky šetření, které potvrzují zájem vedoucích pracovníků o další vzdělávání, dále spokojenost dotazovaných se vzdělávacími nabídkami v kontextu jejich vlastních potřeb a rovněž výsledky šetření, které neprokazují závislost výběru vzdělávacích oblastí na počtu let ve vedoucí funkci. KLÍČOVÁ SLOVA: Vzdělávací potřeby, další vzdělávání pedagogických pracovníků, školský management, vzdělávací instituce, Středočeský kraj,...cs_CZ
uk.abstract.en4 ABSTRACT: The bachelor thesis deals with identifying educational needs of managers of kindergartens in Central Bohemian Region and educational opportunities in Central Bohemia and Prague. The aim of this research was to find those needs, monitor managers' level of satisfaction with current educational opportunities in the region. It also searched for a dependence of the priorities of the educational needs on the amount of years spent in the leading position. The scientific literature is presented in the theoretical part of this work. It also provides an overview of the current status of pre-school education and legal requirements for the job. The key point of the research is based on a survey among managers of kindergartens of the Central Bohemian Region and its subsequent analysis. The survey results lead to the creation of a plastic view at the educational opportunities for the managers in the context with their educational needs. The final part of this work presents the results of investigations to confirm managers' interest in further education. Furthermore, it shows their satisfaction with educational options in the context of their needs and the results of the investigation that do not confirm the dependence of the selection of educational areas on the number of years spent in a leading position....en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Centrum školského managementucs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV