Show simple item record

Defining exclusive powers of the European Union in the context of the Lisbon Treaty
Vymezení výlučných pravomocí Evropské unie v kontextu Lisabonské smlouvy
dc.contributor.advisorZemánek, Jiří
dc.creatorMartišová, Katarína
dc.date.accessioned2017-05-26T10:37:42Z
dc.date.available2017-05-26T10:37:42Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/62220
dc.description.abstractPráca pojednáva o výlučných právomociach Európskej únie so zameraním na právomoci legislatívne. Pozostáva zo štyroch kapitol, pričom čerpajúc z českej a zahraničnej literatúry obsahuje teoretické hľadiská doplnené o judikatúru Európskeho súdneho dvora resp. Súdneho dvora Európskej únie. Prvá kapitola sa zameriava na právomocí EÚ obecne, vysvetľuje pojem právomoc a dotýka sa pôvodu kompetencií EÚ z historického i ústavného hľadiska. Za základ právomocí EÚ je možné považovať vôľu členských štátov, čomu zodpovedá teória prenesených právomocí, ozrejmená v kapitole 1.3. Práca sa tiež venuje teórii implicitných právomocí a doložke flexibility, ktoré predstavujú spôsob ako sa vyhnúť rigidite, ktorú by striktné dodržiavanie zásady prenesených právomocí mohlo predstavovať. Nasledujúca kapitola poskytuje prehľad ďalších typov kompetencií EÚ a poukazuje na ich špecifiká v porovnaní so skupinou výlučných právomocí. Dozvedáme sa teda, že v prípade spoločných právomocí môžu byť členské štáty činné, pokiaľ sa neuplatní blokačný účinok európskych predpisov, zatiaľ čo v iných prípadoch plní EÚ len funkciu podpornú. Posledné dve kapitoly, ktoré je možné považovať za najdôležitejšie, sa zameriavajú konkrétne na skupinu výlučných právomocí. Tretia kapitola sa venuje obdobiu pred prijatím Lisabonskej zmluvy, keď ešte...cs_CZ
dc.description.abstractResumé The thesis deals with the exclusive powers of the European Union with a focus on legislative competencies. It is composed of four chapters; while deriving from Czech and foreign literature it contains theoretical view enriched by decisions of The European Court of Justice/The Court of Justice of The European Union. The first chapter focuses on the powers of the EU generally; it explains the term power and includes also the origin of the powers from historical and constitutional point of view. Corresponding with the principle of conferral explained in the chapter 1.3, the will of the member states could be considered as the basis for the powers of the EU. The thesis deals also with the theory of implied powers and the flexibility clause. These are the ways to avoid the rigidity which might be represented by strict obeying the principle of conferral. The following chapter offers an overview of other types of powers and hints to their particularities in comparison to the group of exclusive powers. We are finding out that in case of shared competencies the member states can take action unless the blocking effect of the European regulations is applied while in other cases the EU has only a supporting function. The last two chapters which could be considered as the most important ones focus specifically on...en_US
dc.languageSlovenčinacs_CZ
dc.language.isosk_SK
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectLisabonská zmluvacs_CZ
dc.subjectvýlučné právomoci EÚcs_CZ
dc.subjectprenos právomocícs_CZ
dc.subjectThe Lisbon Treatyen_US
dc.subjectexclusive powers of the EUen_US
dc.subjectconfferal of powersen_US
dc.titleVymedzenie výlučných právomocí Európskej únie v kontexte Lisabonskej zmluvysk_SK
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-06-22
dc.description.departmentDepartment of European Lawen_US
dc.description.departmentKatedra evropského právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId146256
dc.title.translatedDefining exclusive powers of the European Union in the context of the Lisbon Treatyen_US
dc.title.translatedVymezení výlučných pravomocí Evropské unie v kontextu Lisabonské smlouvycs_CZ
dc.contributor.refereeKrál, Richard
dc.identifier.aleph002010693
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csPráca pojednáva o výlučných právomociach Európskej únie so zameraním na právomoci legislatívne. Pozostáva zo štyroch kapitol, pričom čerpajúc z českej a zahraničnej literatúry obsahuje teoretické hľadiská doplnené o judikatúru Európskeho súdneho dvora resp. Súdneho dvora Európskej únie. Prvá kapitola sa zameriava na právomocí EÚ obecne, vysvetľuje pojem právomoc a dotýka sa pôvodu kompetencií EÚ z historického i ústavného hľadiska. Za základ právomocí EÚ je možné považovať vôľu členských štátov, čomu zodpovedá teória prenesených právomocí, ozrejmená v kapitole 1.3. Práca sa tiež venuje teórii implicitných právomocí a doložke flexibility, ktoré predstavujú spôsob ako sa vyhnúť rigidite, ktorú by striktné dodržiavanie zásady prenesených právomocí mohlo predstavovať. Nasledujúca kapitola poskytuje prehľad ďalších typov kompetencií EÚ a poukazuje na ich špecifiká v porovnaní so skupinou výlučných právomocí. Dozvedáme sa teda, že v prípade spoločných právomocí môžu byť členské štáty činné, pokiaľ sa neuplatní blokačný účinok európskych predpisov, zatiaľ čo v iných prípadoch plní EÚ len funkciu podpornú. Posledné dve kapitoly, ktoré je možné považovať za najdôležitejšie, sa zameriavajú konkrétne na skupinu výlučných právomocí. Tretia kapitola sa venuje obdobiu pred prijatím Lisabonskej zmluvy, keď ešte...cs_CZ
uk.abstract.enResumé The thesis deals with the exclusive powers of the European Union with a focus on legislative competencies. It is composed of four chapters; while deriving from Czech and foreign literature it contains theoretical view enriched by decisions of The European Court of Justice/The Court of Justice of The European Union. The first chapter focuses on the powers of the EU generally; it explains the term power and includes also the origin of the powers from historical and constitutional point of view. Corresponding with the principle of conferral explained in the chapter 1.3, the will of the member states could be considered as the basis for the powers of the EU. The thesis deals also with the theory of implied powers and the flexibility clause. These are the ways to avoid the rigidity which might be represented by strict obeying the principle of conferral. The following chapter offers an overview of other types of powers and hints to their particularities in comparison to the group of exclusive powers. We are finding out that in case of shared competencies the member states can take action unless the blocking effect of the European regulations is applied while in other cases the EU has only a supporting function. The last two chapters which could be considered as the most important ones focus specifically on...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra evropského právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV