Show simple item record

Variscan igneous activity at the Bohemicum/moldanubicum boundary
dc.contributor.advisorHolub, František
dc.creatorKubínová, Šárka
dc.date.accessioned2017-05-26T09:45:53Z
dc.date.available2017-05-26T09:45:53Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/61945
dc.description.abstractŽilné roje asociované se středočeským plutonickým komplexem (SPK) variského stáří na rozhraní tepelsko-barrandienské a moldanubické jednotky Českého masivu představují jeden z velmi zajímavých geologických jevů. Svou četností a látkovou variabilitou nemají srovnatelnou obdobu v celých evropských variscidách. Předkládaná práce je zaměřena na studium žilných hornin v oblasti severovýchodních výběžků SPK v geologicky komplikovaném území s často deformovanými granitoidy, kontaktně metamorfovanými sedimenty i magmatity tzv. metamorfovaných ostrovů (reliktů stropu SPK) s různým stářím protolitů, deformovanými bazickými horninami nejasného původu a stáří, západně od hranice nejsevernější části moldanubika, která je sama o sobě tektonicky problematická. Studované lokality jsou roztroušeny v území východně od Senohrab (jv. od Prahy) na pravém (severním) břehu řeky Sázavy po jv. okolí Stříbrné Skalice. V tomto území vystupují početné žilné horniny s převahou gabrových až tonalitových porfyrů, doprovázené lamprofyry a ojediněle se vyskytujícími nesporně mladšími porfyry syenitovými, kterým byla pro odlišné stáří věnována jen okrajová pozornost. Specifickým rysem gabrových až tonalitových porfyrů je přítomnost rozmanitých druhů amfibolů, které byly proto studovány velmi podrobně. Na základě mikroskopického...cs_CZ
dc.description.abstractVariscan dike swarms associated with the Central Bohemian Plutonic Complex (CBPC) at the boundary between the Teplá-Barrandian and Moldanubian Units of the Bohemian Massif represent one of the most interesting geological phenomena. Frequency of dykes and their chemical variability do not have any comparable analogy in the whole European Variscides. This work is focused on the study of dyke rocks in the NE periphery of CBPC in geologically very complicated area with intrusions of predominantly deformed granitoids, contact metamorphosed sediments and magmatic rocks of "Islet Zone" with different protolith ages (forming remnants of the original roof of CBPC), deformed basic rocks of uncertain origin and age. The area extends up to the western boundary of the northernmost part of the Moldanubian high-grade metamorphic complex, the boundary itself being also tectonically problematic. Several localities with dyke rocks under study are situated in the area east of Senohraby (SE of Prague), on the northern side (right coast) of the Sázava river, and extend up to the area of Stříbrná Skalice. This area is rich in dykes of gabbro to diorite porphyry accompanied in some places with tonalite (rarely quartz diorite) porphyry and more rarely with amphibole lamprophyres (spessartite). Significantly younger dykes...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectvariská orogenezecs_CZ
dc.subjectgranitoidycs_CZ
dc.subjectmafické horninycs_CZ
dc.subjectžilné rojecs_CZ
dc.subjectlamprofyrycs_CZ
dc.subjectmetamorfózacs_CZ
dc.subjecttektonický vývojcs_CZ
dc.subjectVariscan Orogenyen_US
dc.subjectgranitoidsen_US
dc.subjectmafic rocksen_US
dc.subjectdyke swarmsen_US
dc.subjectlamprophyresen_US
dc.subjectmetamorphismen_US
dc.subjecttectonic evolutionen_US
dc.titleVariský magmatismus na styku bohemika a moldanubika v oblasti sv. výběžků středočeského plutonického komplexucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-06-04
dc.description.departmentInstitute of Petrology and Structural Geologyen_US
dc.description.departmentÚstav petrologie a strukturní geologiecs_CZ
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId131493
dc.title.translatedVariscan igneous activity at the Bohemicum/moldanubicum boundaryen_US
dc.contributor.refereePertoldová, Jaroslava
dc.identifier.aleph002005000
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineGeologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineGeologyen_US
thesis.degree.programGeologiecs_CZ
thesis.degree.programGeologyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Ústav petrologie a strukturní geologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Institute of Petrology and Structural Geologyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csGeologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enGeologyen_US
uk.degree-program.csGeologiecs_CZ
uk.degree-program.enGeologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csŽilné roje asociované se středočeským plutonickým komplexem (SPK) variského stáří na rozhraní tepelsko-barrandienské a moldanubické jednotky Českého masivu představují jeden z velmi zajímavých geologických jevů. Svou četností a látkovou variabilitou nemají srovnatelnou obdobu v celých evropských variscidách. Předkládaná práce je zaměřena na studium žilných hornin v oblasti severovýchodních výběžků SPK v geologicky komplikovaném území s často deformovanými granitoidy, kontaktně metamorfovanými sedimenty i magmatity tzv. metamorfovaných ostrovů (reliktů stropu SPK) s různým stářím protolitů, deformovanými bazickými horninami nejasného původu a stáří, západně od hranice nejsevernější části moldanubika, která je sama o sobě tektonicky problematická. Studované lokality jsou roztroušeny v území východně od Senohrab (jv. od Prahy) na pravém (severním) břehu řeky Sázavy po jv. okolí Stříbrné Skalice. V tomto území vystupují početné žilné horniny s převahou gabrových až tonalitových porfyrů, doprovázené lamprofyry a ojediněle se vyskytujícími nesporně mladšími porfyry syenitovými, kterým byla pro odlišné stáří věnována jen okrajová pozornost. Specifickým rysem gabrových až tonalitových porfyrů je přítomnost rozmanitých druhů amfibolů, které byly proto studovány velmi podrobně. Na základě mikroskopického...cs_CZ
uk.abstract.enVariscan dike swarms associated with the Central Bohemian Plutonic Complex (CBPC) at the boundary between the Teplá-Barrandian and Moldanubian Units of the Bohemian Massif represent one of the most interesting geological phenomena. Frequency of dykes and their chemical variability do not have any comparable analogy in the whole European Variscides. This work is focused on the study of dyke rocks in the NE periphery of CBPC in geologically very complicated area with intrusions of predominantly deformed granitoids, contact metamorphosed sediments and magmatic rocks of "Islet Zone" with different protolith ages (forming remnants of the original roof of CBPC), deformed basic rocks of uncertain origin and age. The area extends up to the western boundary of the northernmost part of the Moldanubian high-grade metamorphic complex, the boundary itself being also tectonically problematic. Several localities with dyke rocks under study are situated in the area east of Senohraby (SE of Prague), on the northern side (right coast) of the Sázava river, and extend up to the area of Stříbrná Skalice. This area is rich in dykes of gabbro to diorite porphyry accompanied in some places with tonalite (rarely quartz diorite) porphyry and more rarely with amphibole lamprophyres (spessartite). Significantly younger dykes...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav petrologie a strukturní geologiecs_CZ
dc.identifier.lisID990020050000106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV