Show simple item record

(Non-)Docile Bodies. The Pole Dance and Fitness Phenomenon Through a Gender Lens
dc.contributor.advisorSokolová, Věra
dc.creatorHradecká, Lucie
dc.date.accessioned2020-08-19T21:42:45Z
dc.date.available2020-08-19T21:42:45Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/61184
dc.description.abstractPole dance a fitness neboli "tanec na tyči" bývá často dáván do souvislosti s prostitucí a pornografií, v důsledku čehož mu je jako formě nevhodné, sexuálně explicitní stylizace pohybů těla upírána umělecká a sportovní hodnota. Navzdory stigmatu, které si tato disciplína s sebou nese, došlo v posledním desetiletí k jejímu dynamickému rozvoji, ne-li mainstreamizaci. Výzkumy z nedávné doby tuto formu pohybu/tance interpretují jako femininní či feminizační praktiku. Předložená práce však s jejich závěry polemizuje a snaží se naopak upřít pozornost na možnosti subverzivní reartikulace normativních preskripcí genderových vztahů, které se v souvislosti s tímto fenoménem vynořují. Práce je teoreticky zakotvena v poststrukturálních feministických teoriích, které se vymezují proti esencialistickým pojetím genderu. Sběr dat probíhal za využití metody zúčastněného pozorování a šesti hloubkových, polo-strukturovaných rozhovorů se (spolu)majitelkami studií specializovaných na výuku pole dance/fitness. Všechny oslovené se podílely na etablování a institucionalizaci této disciplíny v Česku, pole dance/fitness vnímají jako jeden z nejzásadnějších faktorů svého života a dlouhodobě se mu intenzivně věnují. Získaná data byla následně analyzována prostřednictvím metody poststrukturální diskurzivní analýzy. Klíčová...cs_CZ
dc.description.abstractPole dance and fitness is often associated with prostitution and pornography result of which is the fact that it is, as an inappropriate form and sexually explicit stylization of body movements, denied its artistic and sports value. Despite the stigma, which this discipline entails, there was its dynamic development, if not mainstreamization, in the last decade. Recent researches interpret this form of movement/dance as a feminine or feminizing practice. The presented thesis, however, takes issue with their conclusions and attempts to the contrary, to draw attention to the possibility of subversive rearticulation of normative prescriptions of gender relations that are emerging in the context of this phenomenon. The thesis is theoretically grounded in poststructuralist feminist theories that are defined against the essentialist conceptions of gender. All the data were collected using a participant observation method and six in-depth, semi-structured interviews with (co-)owners of the studios specialized in teaching of pole dance/fitness. All my respondents participated in the establishment and institutionalization of the discipline in the Czech Republic and they perceive pole dance/fitness as one of the most important factors of their lives to which they dedicate themselves intensively for a long...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studiícs_CZ
dc.subjectgender feminism pole dance fitnessen_US
dc.subjectgender feminismus pole dance fitnesscs_CZ
dc.title(Ne)poslušná těla. Fenomén pole dance a fitness genderovou optikoucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-02-13
dc.description.departmentDepartment of Gender Studiesen_US
dc.description.departmentKatedra genderových studiícs_CZ
dc.description.facultyFakulta humanitních studiícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Humanitiesen_US
dc.identifier.repId122028
dc.title.translated(Non-)Docile Bodies. The Pole Dance and Fitness Phenomenon Through a Gender Lensen_US
dc.contributor.refereeJiroutová Kynčlová, Tereza
dc.identifier.aleph001682902
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineGender Studiesen_US
thesis.degree.disciplineGenderová studiacs_CZ
thesis.degree.programHumanitní studiacs_CZ
thesis.degree.programHumanitiesen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta humanitních studií::Katedra genderových studiícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Humanities::Department of Gender Studiesen_US
uk.faculty-name.csFakulta humanitních studiícs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Humanitiesen_US
uk.faculty-abbr.csFHScs_CZ
uk.degree-discipline.csGenderová studiacs_CZ
uk.degree-discipline.enGender Studiesen_US
uk.degree-program.csHumanitní studiacs_CZ
uk.degree-program.enHumanitiesen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csPole dance a fitness neboli "tanec na tyči" bývá často dáván do souvislosti s prostitucí a pornografií, v důsledku čehož mu je jako formě nevhodné, sexuálně explicitní stylizace pohybů těla upírána umělecká a sportovní hodnota. Navzdory stigmatu, které si tato disciplína s sebou nese, došlo v posledním desetiletí k jejímu dynamickému rozvoji, ne-li mainstreamizaci. Výzkumy z nedávné doby tuto formu pohybu/tance interpretují jako femininní či feminizační praktiku. Předložená práce však s jejich závěry polemizuje a snaží se naopak upřít pozornost na možnosti subverzivní reartikulace normativních preskripcí genderových vztahů, které se v souvislosti s tímto fenoménem vynořují. Práce je teoreticky zakotvena v poststrukturálních feministických teoriích, které se vymezují proti esencialistickým pojetím genderu. Sběr dat probíhal za využití metody zúčastněného pozorování a šesti hloubkových, polo-strukturovaných rozhovorů se (spolu)majitelkami studií specializovaných na výuku pole dance/fitness. Všechny oslovené se podílely na etablování a institucionalizaci této disciplíny v Česku, pole dance/fitness vnímají jako jeden z nejzásadnějších faktorů svého života a dlouhodobě se mu intenzivně věnují. Získaná data byla následně analyzována prostřednictvím metody poststrukturální diskurzivní analýzy. Klíčová...cs_CZ
uk.abstract.enPole dance and fitness is often associated with prostitution and pornography result of which is the fact that it is, as an inappropriate form and sexually explicit stylization of body movements, denied its artistic and sports value. Despite the stigma, which this discipline entails, there was its dynamic development, if not mainstreamization, in the last decade. Recent researches interpret this form of movement/dance as a feminine or feminizing practice. The presented thesis, however, takes issue with their conclusions and attempts to the contrary, to draw attention to the possibility of subversive rearticulation of normative prescriptions of gender relations that are emerging in the context of this phenomenon. The thesis is theoretically grounded in poststructuralist feminist theories that are defined against the essentialist conceptions of gender. All the data were collected using a participant observation method and six in-depth, semi-structured interviews with (co-)owners of the studios specialized in teaching of pole dance/fitness. All my respondents participated in the establishment and institutionalization of the discipline in the Czech Republic and they perceive pole dance/fitness as one of the most important factors of their lives to which they dedicate themselves intensively for a long...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra genderových studiícs_CZ
thesis.grade.code3
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV