Show simple item record

Atheism and belief in the Czech Republic for example of religious life in the city of Kladno
dc.creatorLapková, Eliška
dc.date.accessioned2018-10-30T01:48:47Z
dc.date.available2018-10-30T01:48:47Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/60895
dc.description.abstractNáboženství je z kulturologického hlediska velkým kulturním fenoménem, který ani v české, převážně ateistické společnosti zcela nevymizel. Otázku ateismu si práce klade ve smyslu, nakolik je tradiční institucionální forma náboženství dnes přitažlivá, nakolik je živá a do jaké míry můžeme pokračující sekularismus české společnosti chápat jako skutečný odklon individua od duchovních náboženských hodnot a od potřeby transcendentních vztahů. Aktuálním tématem, dramatizujícím vztah ateismu a náboženství v české společnosti, jsou pak církevní restituce. Cílem práce je analýza způsobu udržování víry uvnitř jádra věřících, způsobu její expanze do veřejnosti a reakcí ateistické veřejnosti, to vše na empirickém příkladě města Kladna. Hypotézy práce se týkají způsobu předávání víry, nenáboženských veřejných aktivit církví, reakcí veřejnosti na tyto aktivity a schopnosti církví a náboženských skupin podílet se na vlastním mediálním obraze. Ateismem a vírou se práce zabývá na čtyřech úrovních: první úroveň je teoretické vymezení pojmů, sumarizace autorů, kteří se tématem v české společnosti zabývali, historické uvedení do situace a představení města Kladna, ve kterém probíhal empirický výzkum. Druhou úrovní je přehled jednotlivých náboženských skupin, které v době výzkumu sídlily v Kladně, jejich historické a...cs_CZ
dc.description.abstractReligion is culturological terms of great cultural phenomenon that even in Czech, mostly atheistic society completely disappeared. The question of atheism, this work aims in the sense that how the traditional institutional form of religion remains attractive, as far as live and to what extent we continued secularism Czech society understood as a real departure from the individual religious values and spiritual needs of transcendental relationships. The aim is to analyze the way of keeping the faith of believers inside the nucleus, the manner of its expansion into the public and the public reaction atheist, all the empirical example of Kladno. Topic, dramatizujícím relationship atheism and religion in Czech society, are the canon restitution. Working hypothesis on how the transmission of faith, public non-religious activities of churches, public reaction to these activities and the capabilities and activities of churches and religious groups to participate in their own media image. Atheism and belief, the thesis deals on four levels: the first level is the theoretical definitions, the authors summarize that the topic discussed in Czech society, a historical introduction to the situation and the performance of Kladno, which was conducted empirical research. The second level is an overview of the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectReligionen_US
dc.subjectatheismen_US
dc.subjectempirical researchen_US
dc.subjecttown Kladnoen_US
dc.subjectreligious groupsen_US
dc.subjectchurchesen_US
dc.subjectChristianityen_US
dc.subjectqualitative researchen_US
dc.subjectsurveyen_US
dc.subjectsecularizationen_US
dc.subjectreligiosityen_US
dc.subjectchurch restitutionen_US
dc.subjectNáboženstvícs_CZ
dc.subjectateismuscs_CZ
dc.subjectempirický výzkumcs_CZ
dc.subjectKladnocs_CZ
dc.subjectnáboženské skupinycs_CZ
dc.subjectcírkvecs_CZ
dc.subjectkřesťanstvícs_CZ
dc.subjectkvalitativní výzkumcs_CZ
dc.subjectdotazníkové šetřenícs_CZ
dc.subjectsekularizacecs_CZ
dc.subjectreligiozitacs_CZ
dc.subjectcírkevní restitucecs_CZ
dc.titleAteismus a víra v České republice na příkladě náboženského života města Kladnacs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-04-29
dc.description.departmentInstitute of Ethnologyen_US
dc.description.departmentÚstav etnologiecs_CZ
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.identifier.repId133660
dc.title.translatedAtheism and belief in the Czech Republic for example of religious life in the city of Kladnoen_US
dc.contributor.refereeNešpor, Zdeněk
dc.contributor.refereeLužný, Dušan
dc.identifier.aleph001587902
thesis.degree.namePhDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineCultural Studiesen_US
thesis.degree.disciplineKulturologiecs_CZ
thesis.degree.programTheory and History of Art and Cultureen_US
thesis.degree.programObecná teorie a dějiny umění a kulturycs_CZ
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Ústav etnologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Institute of Ethnologyen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csKulturologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enCultural Studiesen_US
uk.degree-program.csObecná teorie a dějiny umění a kulturycs_CZ
uk.degree-program.enTheory and History of Art and Cultureen_US
thesis.grade.csNeprospěl/acs_CZ
thesis.grade.enFailen_US
uk.abstract.csNáboženství je z kulturologického hlediska velkým kulturním fenoménem, který ani v české, převážně ateistické společnosti zcela nevymizel. Otázku ateismu si práce klade ve smyslu, nakolik je tradiční institucionální forma náboženství dnes přitažlivá, nakolik je živá a do jaké míry můžeme pokračující sekularismus české společnosti chápat jako skutečný odklon individua od duchovních náboženských hodnot a od potřeby transcendentních vztahů. Aktuálním tématem, dramatizujícím vztah ateismu a náboženství v české společnosti, jsou pak církevní restituce. Cílem práce je analýza způsobu udržování víry uvnitř jádra věřících, způsobu její expanze do veřejnosti a reakcí ateistické veřejnosti, to vše na empirickém příkladě města Kladna. Hypotézy práce se týkají způsobu předávání víry, nenáboženských veřejných aktivit církví, reakcí veřejnosti na tyto aktivity a schopnosti církví a náboženských skupin podílet se na vlastním mediálním obraze. Ateismem a vírou se práce zabývá na čtyřech úrovních: první úroveň je teoretické vymezení pojmů, sumarizace autorů, kteří se tématem v české společnosti zabývali, historické uvedení do situace a představení města Kladna, ve kterém probíhal empirický výzkum. Druhou úrovní je přehled jednotlivých náboženských skupin, které v době výzkumu sídlily v Kladně, jejich historické a...cs_CZ
uk.abstract.enReligion is culturological terms of great cultural phenomenon that even in Czech, mostly atheistic society completely disappeared. The question of atheism, this work aims in the sense that how the traditional institutional form of religion remains attractive, as far as live and to what extent we continued secularism Czech society understood as a real departure from the individual religious values and spiritual needs of transcendental relationships. The aim is to analyze the way of keeping the faith of believers inside the nucleus, the manner of its expansion into the public and the public reaction atheist, all the empirical example of Kladno. Topic, dramatizujícím relationship atheism and religion in Czech society, are the canon restitution. Working hypothesis on how the transmission of faith, public non-religious activities of churches, public reaction to these activities and the capabilities and activities of churches and religious groups to participate in their own media image. Atheism and belief, the thesis deals on four levels: the first level is the theoretical definitions, the authors summarize that the topic discussed in Czech society, a historical introduction to the situation and the performance of Kladno, which was conducted empirical research. The second level is an overview of the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav etnologiecs_CZ
thesis.grade.codeN
dc.identifier.lisID990015879020106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV