Show simple item record

The impact of labour legislation upon the labour market in the CR - institutional aspects
dc.contributor.advisorHůrka, Petr
dc.creatorMinář, Filip
dc.date.accessioned2017-05-18T12:12:18Z
dc.date.available2017-05-18T12:12:18Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/59948
dc.description.abstractThe impact of labour legislation on the labour market in the Czech Republic - institutional aspects The purpose of this master's degree thesis is to analyse how the labour legislation impacts on the labour market in the Czech Republic with a focus on institutional aspects of this impact. The thesis is (except the introduction and the conclusion) composed of three chapters. Each of the chapters deals with different aspects of labour market. Chapter one describes labour market as a very important part of every economy as well as labour market determinants leading to the economy's prosperity. Chapter two economically analyses efficiency of a selected labour market instituonal aspects. Economics is choosen for analysis as a science enabling to see not only the visible, but also the invisible impacts of human action. The chapter consists of five parts. Part one focuses on the impacts of employment protection. Part two deals with the labour union effect. Part three investigates labour policy tools, especially unemployment benefits, investment incentives and minimum wage. Part four focuses on tax policy. Part five addresses the issue of anti-discrimination law measures. These parts contain conclusions relevant for the following chapter three. Chapter three examines recent progress of Czech labour legislation and...en_US
dc.description.abstractDopad pracovn právní legislativy na trh práce v R - institucionální aspekty Cílem této práce je analýza institucionálních aspekt dopadu pracovn právní legislativy na trh práce v eské republice. Vybrané instituty trhu práce jsou analyzovány komplexn jak z pohledu ekonomického, tak z pohledu právního, resp. legislativního. Práce je krom úvodu a záv ru rozd lena do t í kapitol, p i emž každá z nich se zabývá trhem práce z jiného úhlu pohledu. První kapitola popisuje trh práce jako zásadní sou ást každé ekonomiky a zárove vymezuje determinanty vedoucí k jeho efektivnímu fungování. Druhá kapitola národohospodá skou optikou analyzuje efektivnost vybraných institut trhu práce. Tato kapitola je rozd lena na p t subkapitol, p i emž v první z nich je analyzována ochrana zam stnanosti, druhá subkapitola se týká innosti odbor na trhu práce, ve t etí subkapitole je analyzován dopad n kterých nástroj politiky zam stnanosti, dopad da ové politiky státu na trh práce je pak rozebrán ve tvrté subkapitole a celou kapitolu uzavírá analýza dopadu antidiskrimina ních opat ení. Záv ry obsažené v druhé kapitole jsou pak podkladem pro další kapitolu akcentující sou asný vývoj pracovn právní legislativy s vlivem na zam stnanost, resp. trh práce v eské republice. Sou asn jsou, po konfrontaci záv r národohospodá ské analýzy s vývojem...cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectTrh prácecs_CZ
dc.subjectpracovněprávní legislativacs_CZ
dc.subjectLabour marketen_US
dc.subjectlabour legislationen_US
dc.titleDopad pracovněprávní legislativy na trh práce v ČR - institucionální aspektycs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-03-27
dc.description.departmentDepartment of Labor Law and Social Security Lawen_US
dc.description.departmentKatedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId99911
dc.title.translatedThe impact of labour legislation upon the labour market in the CR - institutional aspectsen_US
dc.contributor.refereeŠtefko, Martin
dc.identifier.aleph001569448
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Labor Law and Social Security Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csDopad pracovn právní legislativy na trh práce v R - institucionální aspekty Cílem této práce je analýza institucionálních aspekt dopadu pracovn právní legislativy na trh práce v eské republice. Vybrané instituty trhu práce jsou analyzovány komplexn jak z pohledu ekonomického, tak z pohledu právního, resp. legislativního. Práce je krom úvodu a záv ru rozd lena do t í kapitol, p i emž každá z nich se zabývá trhem práce z jiného úhlu pohledu. První kapitola popisuje trh práce jako zásadní sou ást každé ekonomiky a zárove vymezuje determinanty vedoucí k jeho efektivnímu fungování. Druhá kapitola národohospodá skou optikou analyzuje efektivnost vybraných institut trhu práce. Tato kapitola je rozd lena na p t subkapitol, p i emž v první z nich je analyzována ochrana zam stnanosti, druhá subkapitola se týká innosti odbor na trhu práce, ve t etí subkapitole je analyzován dopad n kterých nástroj politiky zam stnanosti, dopad da ové politiky státu na trh práce je pak rozebrán ve tvrté subkapitole a celou kapitolu uzavírá analýza dopadu antidiskrimina ních opat ení. Záv ry obsažené v druhé kapitole jsou pak podkladem pro další kapitolu akcentující sou asný vývoj pracovn právní legislativy s vlivem na zam stnanost, resp. trh práce v eské republice. Sou asn jsou, po konfrontaci záv r národohospodá ské analýzy s vývojem...cs_CZ
uk.abstract.enThe impact of labour legislation on the labour market in the Czech Republic - institutional aspects The purpose of this master's degree thesis is to analyse how the labour legislation impacts on the labour market in the Czech Republic with a focus on institutional aspects of this impact. The thesis is (except the introduction and the conclusion) composed of three chapters. Each of the chapters deals with different aspects of labour market. Chapter one describes labour market as a very important part of every economy as well as labour market determinants leading to the economy's prosperity. Chapter two economically analyses efficiency of a selected labour market instituonal aspects. Economics is choosen for analysis as a science enabling to see not only the visible, but also the invisible impacts of human action. The chapter consists of five parts. Part one focuses on the impacts of employment protection. Part two deals with the labour union effect. Part three investigates labour policy tools, especially unemployment benefits, investment incentives and minimum wage. Part four focuses on tax policy. Part five addresses the issue of anti-discrimination law measures. These parts contain conclusions relevant for the following chapter three. Chapter three examines recent progress of Czech labour legislation and...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
dc.identifier.lisID990015694480106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV