Show simple item record

The status of migrants in the social sphere
dc.contributor.advisorZemánek, Jiří
dc.creatorZábojová, Kristýna
dc.date.accessioned2017-05-18T12:03:05Z
dc.date.available2017-05-18T12:03:05Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/59913
dc.description.abstractEnglish summary The status of migrants in the social sphere The aim of the work is to identify and describe the position of two groups of European citizens, a worker and a student, migrating over Europe and exercising their rights. On one hand, there is still some discrimination against the EU citizens, and on the other hand, there is some criticism of the ECJ for its excessive benevolence in decision making. The social area stated in the name of the work is intended not only as the area of social security and labour law, but also as the area of access to education and meeting of the cultural needs of people. The thesis is divided into two parts, general and special. Two introductory chapters comprising the general part of the work are devoted to defining of the terms free movement of persons and the European social rights, and their historical development across the primary legislation. The author notices also the historical circumstances and reasons why the developments lead this way. The relevant present legal regulations in the secondary law are analysed in detail and a possible vision for the future of the EU is introduced. A special section consisting of the third and fourth chapter aims at demonstrating of the true position of the migrants via the selected judicial decisions the ECJ. There is an...en_US
dc.description.abstractResumé Postavení migrujících osob v sociální oblasti Cílem práce je odhalit a popsat postavení dvou skupin evropských ob an , pracovníka a studenta, migrujících po EU a uplat ujících svá sociální práva. Na jedné stran zde totiž stále dochází k diskriminaci ob an Unie, na stran druhé dochází ke kritice ESD pro jeho p ílišnou benevolentnost v rozhodování. Sociální oblastí v názvu práce je mín na nejen sféra sociálního zabezpe ení a pracovního práva, ale také oblast p ístupu ke vzd lání. Práce je rozd lena na dv ásti, obecnou a zvláštní. Dv úvodní kapitoly tvo ící obecnou ást se v nují vymezení pojm volného pohybu osob a evropského sociálního práva, jejich historickému vývoji nap í primárním právem. Zmi ovány jsou též dobové okolnosti a d vody, pro vývoj sm oval práv touto cestou. Podrobn ji je rozebírána p íslušná platná právní úprava v právu sekundárním a p edstaveny p ípadné vize Unie do budoucna. Zvláštní ást tvo ená t etí a tvrtou kapitolou má za úkol na vybraných judikátech ESD demonstrovat skute né postavení daných migrant v sociální oblasti. Každému migrantovi je v nována jedna kapitola. Judikáty jsou pro p ehledn jší sledování vývoje azeny chronologicky. P i jejich komentování na základ odborné literatury autorka v nuje pozornost i vyjád ením lenských stát , nebo tato významn p ispívají k dokreslení...cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectEvropská uniecs_CZ
dc.subjectvolný pohyb osobcs_CZ
dc.subjectdiskriminacecs_CZ
dc.subjectEuropean Unionen_US
dc.subjectfree movement of personsen_US
dc.subjectdiscriminationen_US
dc.titlePostavení migrujících osob v sociální oblastics_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-02-05
dc.description.departmentDepartment of European Lawen_US
dc.description.departmentKatedra evropského právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId130269
dc.title.translatedThe status of migrants in the social sphereen_US
dc.contributor.refereeScheu, Harald Christian
dc.identifier.aleph001558057
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra evropského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of European Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csResumé Postavení migrujících osob v sociální oblasti Cílem práce je odhalit a popsat postavení dvou skupin evropských ob an , pracovníka a studenta, migrujících po EU a uplat ujících svá sociální práva. Na jedné stran zde totiž stále dochází k diskriminaci ob an Unie, na stran druhé dochází ke kritice ESD pro jeho p ílišnou benevolentnost v rozhodování. Sociální oblastí v názvu práce je mín na nejen sféra sociálního zabezpe ení a pracovního práva, ale také oblast p ístupu ke vzd lání. Práce je rozd lena na dv ásti, obecnou a zvláštní. Dv úvodní kapitoly tvo ící obecnou ást se v nují vymezení pojm volného pohybu osob a evropského sociálního práva, jejich historickému vývoji nap í primárním právem. Zmi ovány jsou též dobové okolnosti a d vody, pro vývoj sm oval práv touto cestou. Podrobn ji je rozebírána p íslušná platná právní úprava v právu sekundárním a p edstaveny p ípadné vize Unie do budoucna. Zvláštní ást tvo ená t etí a tvrtou kapitolou má za úkol na vybraných judikátech ESD demonstrovat skute né postavení daných migrant v sociální oblasti. Každému migrantovi je v nována jedna kapitola. Judikáty jsou pro p ehledn jší sledování vývoje azeny chronologicky. P i jejich komentování na základ odborné literatury autorka v nuje pozornost i vyjád ením lenských stát , nebo tato významn p ispívají k dokreslení...cs_CZ
uk.abstract.enEnglish summary The status of migrants in the social sphere The aim of the work is to identify and describe the position of two groups of European citizens, a worker and a student, migrating over Europe and exercising their rights. On one hand, there is still some discrimination against the EU citizens, and on the other hand, there is some criticism of the ECJ for its excessive benevolence in decision making. The social area stated in the name of the work is intended not only as the area of social security and labour law, but also as the area of access to education and meeting of the cultural needs of people. The thesis is divided into two parts, general and special. Two introductory chapters comprising the general part of the work are devoted to defining of the terms free movement of persons and the European social rights, and their historical development across the primary legislation. The author notices also the historical circumstances and reasons why the developments lead this way. The relevant present legal regulations in the secondary law are analysed in detail and a possible vision for the future of the EU is introduced. A special section consisting of the third and fourth chapter aims at demonstrating of the true position of the migrants via the selected judicial decisions the ECJ. There is an...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra evropského právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV