Show simple item record

An Impact of Reemigration on National Identity
dc.contributor.advisorŠatava, Leoš
dc.creatorAxmannová, Kamila
dc.date.accessioned2017-05-18T11:43:55Z
dc.date.available2017-05-18T11:43:55Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/59846
dc.description.abstractIntroduced diploma thesis presents the results of the research project which investigated the impact on the national identity. The goal of the research project was to find out with a help of the quality research, in detail an anchored theory, the central phenomenon in the perception of the national identity. The results of the anchored theory shows, that this phenomenon is level of adaptation of the individual on the environment respectively level of acculturation and flowingly level of reintegration. Intervene conditions, such as strategy of the handling of the stress situations, work success or family and friends' bounds also influence this phenomenon. Main context line in this direction presents emigration and re-emigration of the individual with all the possible causes and intervene conditions. Important part of the context line is the fact of the leaving of the individual itself, including his or hers preparation for leaving the country. This in its' nature determines even the process of acculturation of the individual in emigration with the impact on the perception of the national identity. If I should state the result of the research in one sentence, I would characterize it as following: "Level of acculturation of the individual in the emigration determines the perception of the national...en_US
dc.description.abstractSouhrn Předkládaná diplomová práce prezentuje výsledky výzkumného projetu zabývajícím se dopadem reemigrace na národní identitu. Záměrem výzkumného projektu bylo zjistit pomocí kvalitativního výzkumu, konkrétně zakotvené teorie, ústřední jev ve vnímání národní identity. Výsledky zakotvené teorie naznačují, že tímto jevem je míra adaptace jedince na prostředí respektive míra akulturace a následně míra reintegrace. Do tohoto jevu však vstupují intervenující podmínky, jako jsou strategie zvládání zátěžových situací, pracovní úspěšnost či rodinné a přátelské vazby. Hlavní kontextovou linii v tomto směru představuje emigrace a reemigrace jedince se všemi příčinnými a intervenujícími podmínkami. Významným prvkem kontextové linie je však i samotný fakt odchodu jedince, včetně jeho přípravy na odchod ze země. To ve své podstatě určuje do velké míry i samotný proces akulturace jedince v emigraci s dopady na vnímání národní identity. Pokud bych měla vytvořit shrnutí výsledku výzkumného šetření v jedné větě, charakterizovala bych jej takto: "Míra akulturace jedince v emigraci určuje vnímání národní identity v reemigraci." První část diplomové části má sloužit jako vhled do problematiky reemigrace. Snahou zde bylo objasnění pojetí národa, nacionalismu a národní identity. V posledních dvou kapitolách teoretické části...cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectnárodcs_CZ
dc.subjectnacionalismuscs_CZ
dc.subjectidentitacs_CZ
dc.subjectnárodní identitacs_CZ
dc.subjectkulturní šokcs_CZ
dc.subjectakulturacecs_CZ
dc.subjectadaptacecs_CZ
dc.subjectproces akulturacecs_CZ
dc.subjectdůvody emigracecs_CZ
dc.subjectdůvody reemigracecs_CZ
dc.subjectreintergacecs_CZ
dc.subjectreintegrační šokcs_CZ
dc.subjectreintegrační procescs_CZ
dc.subjectdopady na národní identitucs_CZ
dc.subjectNationen_US
dc.subjectnationalismen_US
dc.subjectidentityen_US
dc.subjectnational identityen_US
dc.subjectcultural shocken_US
dc.subjectacculturationen_US
dc.subjectadaptationen_US
dc.subjectprocess of acculturationen_US
dc.subjectreasons for emigrationen_US
dc.subjectreasons for re-emigrationen_US
dc.subjectreintegrationen_US
dc.subjectreintegration shocken_US
dc.subjectreintegration processen_US
dc.subjectimpacts on national identityen_US
dc.titleDopad reemigrace na národní identitucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-02-05
dc.description.departmentInstitute of Ethnologyen_US
dc.description.departmentÚstav etnologiecs_CZ
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.identifier.repId128784
dc.title.translatedAn Impact of Reemigration on National Identityen_US
dc.contributor.refereeŠalanda, Bohuslav
dc.identifier.aleph001557847
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineEtnologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineEthnologyen_US
thesis.degree.programHistoryen_US
thesis.degree.programHistorické vědycs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Ústav etnologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Institute of Ethnologyen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csEtnologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enEthnologyen_US
uk.degree-program.csHistorické vědycs_CZ
uk.degree-program.enHistoryen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csSouhrn Předkládaná diplomová práce prezentuje výsledky výzkumného projetu zabývajícím se dopadem reemigrace na národní identitu. Záměrem výzkumného projektu bylo zjistit pomocí kvalitativního výzkumu, konkrétně zakotvené teorie, ústřední jev ve vnímání národní identity. Výsledky zakotvené teorie naznačují, že tímto jevem je míra adaptace jedince na prostředí respektive míra akulturace a následně míra reintegrace. Do tohoto jevu však vstupují intervenující podmínky, jako jsou strategie zvládání zátěžových situací, pracovní úspěšnost či rodinné a přátelské vazby. Hlavní kontextovou linii v tomto směru představuje emigrace a reemigrace jedince se všemi příčinnými a intervenujícími podmínkami. Významným prvkem kontextové linie je však i samotný fakt odchodu jedince, včetně jeho přípravy na odchod ze země. To ve své podstatě určuje do velké míry i samotný proces akulturace jedince v emigraci s dopady na vnímání národní identity. Pokud bych měla vytvořit shrnutí výsledku výzkumného šetření v jedné větě, charakterizovala bych jej takto: "Míra akulturace jedince v emigraci určuje vnímání národní identity v reemigraci." První část diplomové části má sloužit jako vhled do problematiky reemigrace. Snahou zde bylo objasnění pojetí národa, nacionalismu a národní identity. V posledních dvou kapitolách teoretické části...cs_CZ
uk.abstract.enIntroduced diploma thesis presents the results of the research project which investigated the impact on the national identity. The goal of the research project was to find out with a help of the quality research, in detail an anchored theory, the central phenomenon in the perception of the national identity. The results of the anchored theory shows, that this phenomenon is level of adaptation of the individual on the environment respectively level of acculturation and flowingly level of reintegration. Intervene conditions, such as strategy of the handling of the stress situations, work success or family and friends' bounds also influence this phenomenon. Main context line in this direction presents emigration and re-emigration of the individual with all the possible causes and intervene conditions. Important part of the context line is the fact of the leaving of the individual itself, including his or hers preparation for leaving the country. This in its' nature determines even the process of acculturation of the individual in emigration with the impact on the perception of the national identity. If I should state the result of the research in one sentence, I would characterize it as following: "Level of acculturation of the individual in the emigration determines the perception of the national...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav etnologiecs_CZ
dc.identifier.lisID990015578470106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV