Show simple item record

Phenomenon Almodóvar (The Interdigitation of "Small Worlds" in the Work of Pedro Almodóvar)
Fenomén Almodóvar (Prolínání "malých světů" v díle Pedra Almodóvara)
dc.contributor.advisorFulka, Josef
dc.creatorTurčan, Jakub
dc.date.accessioned2020-08-21T13:47:38Z
dc.date.available2020-08-21T13:47:38Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/59786
dc.description.abstractCHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE FACULTY OF HUMANITIES Department of Electronic Culture and Semiotics Bc. Jakub Turčan Phenomenon Almodóvar (The Interdigitation of "Small Worlds" in the Work of Pedro Almodóvar) Thesis Supervisor: Mgr. Josef Fulka, Ph.D. Thesis Abstract Prague 2013 Abstract The paper focuses on the problem of authorship by means of an in-depth analysis of the film work of the Spanish director Pedro Almodóvar. The analysis is preceded by setting the author's work in the context of its origin, introduction of its so far existing content, as well as the concepts this work employs. Due to the hypertextual character of this postmodern oeuvre, the study is based on the concept of small worlds by Umberto Eco, hence the worlds of fiction with limited content in comparison to the actual world. The complete film work is perceived as a self- contained, yet within its character an ever open Text. The interdigitation of its small worlds is understood as a series of intratextual references, however the work also monitors its intertextual and, as a blend of these two, the transtextual content. Presenting the directors unique signature, combining several known approaches of the film creation with his own style- constituting elements, the analysis adduces the auteurist character - first described by the film...en_US
dc.description.abstractUNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Katedra Elektronické kultury a sémiotiky Bc. Jakub Turčan Fenomén Almodóvar (Prelínanie "malých svetov" v diele Pedra Almodóvara) Vedúci práce: Mgr. Josef Fulka, Ph.D. Abstrakt diplomovej práce Praha 2013 Abstrakt Diplomová práca sa sústreďuje na problematiku autorstva prostredníctvom hĺbkovej analýzy filmového diela španielskeho režiséra Pedra Almodóvara. Analýze predchádza uvedenie autorovho diela do kontextu jeho vzniku, predstavenie jeho doterajšieho obsahu, ako aj pojmoslovie, s ktorým táto práca narába. Nakoľko má toto postmoderné dielo hypertextuálny charakter, je jeho skúmanie podložené konceptom malých svetov Umberta Eca, teda svetov fickie v porovnaní s aktuálnym svetom obsahovo obmedzenejších. Súhrnné filmové dielo vníma práca ako ucelený a zároveň svojim charakterom stále otvorený Text. Prelínanie jeho malých svetov chápe ako procesy intratextuálneho odkazovania, no sleduje aj jeho intertextuálne a ako prepojenie predchádzajúcich dvoch i transtextuálne obsahy. Prezentujúc režisérov nezameniteľný rukopis kombinujúci viaceré známe prístupy filmovej tvorby s vlastnými štýlotvornými prvkami, vyjavuje analýza auteuristický charakter - pôvodne uvedený filmovou teóriou predstaviteľov Francúzskej novej vlny - tejto tvorby. V záverečnej časti práca...cs_CZ
dc.languageSlovenčinacs_CZ
dc.language.isosk_SK
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studiícs_CZ
dc.subjectPedro Almodóvarcs_CZ
dc.subjectmalé svetycs_CZ
dc.subjectinterpretáciacs_CZ
dc.subjectauteurizmuscs_CZ
dc.subjectimaginárny signifikantcs_CZ
dc.subjecthypertextcs_CZ
dc.subjectrizómacs_CZ
dc.subjectPedro Almodóvaren_US
dc.subjectsmall worldsen_US
dc.subjectinterpretationen_US
dc.subjectauteurismen_US
dc.subjectimaginary signifieren_US
dc.subjecthypertexten_US
dc.subjectrhizomeen_US
dc.titleFenomén Almodóvar (Prelínanie "malých svetov" v diele Pedra Almodóvara)sk_SK
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-02-07
dc.description.departmentKatedra elektronické kultury a sémiotikycs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Electronic Culture and Semioticsen_US
dc.description.facultyFaculty of Humanitiesen_US
dc.description.facultyFakulta humanitních studiícs_CZ
dc.identifier.repId93667
dc.title.translatedPhenomenon Almodóvar (The Interdigitation of "Small Worlds" in the Work of Pedro Almodóvar)en_US
dc.title.translatedFenomén Almodóvar (Prolínání "malých světů" v díle Pedra Almodóvara)cs_CZ
dc.contributor.refereeČeška, Jakub
dc.identifier.aleph001557628
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineElektronická kultura a sémiotikacs_CZ
thesis.degree.disciplineElectronic Culture and Semioticsen_US
thesis.degree.programMediální a komunikační studiacs_CZ
thesis.degree.programMedia and Communications Studiesen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta humanitních studií::Katedra elektronické kultury a sémiotikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Humanities::Department of Electronic Culture and Semioticsen_US
uk.faculty-name.csFakulta humanitních studiícs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Humanitiesen_US
uk.faculty-abbr.csFHScs_CZ
uk.degree-discipline.csElektronická kultura a sémiotikacs_CZ
uk.degree-discipline.enElectronic Culture and Semioticsen_US
uk.degree-program.csMediální a komunikační studiacs_CZ
uk.degree-program.enMedia and Communications Studiesen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csUNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Katedra Elektronické kultury a sémiotiky Bc. Jakub Turčan Fenomén Almodóvar (Prelínanie "malých svetov" v diele Pedra Almodóvara) Vedúci práce: Mgr. Josef Fulka, Ph.D. Abstrakt diplomovej práce Praha 2013 Abstrakt Diplomová práca sa sústreďuje na problematiku autorstva prostredníctvom hĺbkovej analýzy filmového diela španielskeho režiséra Pedra Almodóvara. Analýze predchádza uvedenie autorovho diela do kontextu jeho vzniku, predstavenie jeho doterajšieho obsahu, ako aj pojmoslovie, s ktorým táto práca narába. Nakoľko má toto postmoderné dielo hypertextuálny charakter, je jeho skúmanie podložené konceptom malých svetov Umberta Eca, teda svetov fickie v porovnaní s aktuálnym svetom obsahovo obmedzenejších. Súhrnné filmové dielo vníma práca ako ucelený a zároveň svojim charakterom stále otvorený Text. Prelínanie jeho malých svetov chápe ako procesy intratextuálneho odkazovania, no sleduje aj jeho intertextuálne a ako prepojenie predchádzajúcich dvoch i transtextuálne obsahy. Prezentujúc režisérov nezameniteľný rukopis kombinujúci viaceré známe prístupy filmovej tvorby s vlastnými štýlotvornými prvkami, vyjavuje analýza auteuristický charakter - pôvodne uvedený filmovou teóriou predstaviteľov Francúzskej novej vlny - tejto tvorby. V záverečnej časti práca...cs_CZ
uk.abstract.enCHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE FACULTY OF HUMANITIES Department of Electronic Culture and Semiotics Bc. Jakub Turčan Phenomenon Almodóvar (The Interdigitation of "Small Worlds" in the Work of Pedro Almodóvar) Thesis Supervisor: Mgr. Josef Fulka, Ph.D. Thesis Abstract Prague 2013 Abstract The paper focuses on the problem of authorship by means of an in-depth analysis of the film work of the Spanish director Pedro Almodóvar. The analysis is preceded by setting the author's work in the context of its origin, introduction of its so far existing content, as well as the concepts this work employs. Due to the hypertextual character of this postmodern oeuvre, the study is based on the concept of small worlds by Umberto Eco, hence the worlds of fiction with limited content in comparison to the actual world. The complete film work is perceived as a self- contained, yet within its character an ever open Text. The interdigitation of its small worlds is understood as a series of intratextual references, however the work also monitors its intertextual and, as a blend of these two, the transtextual content. Presenting the directors unique signature, combining several known approaches of the film creation with his own style- constituting elements, the analysis adduces the auteurist character - first described by the film...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra elektronické kultury a sémiotikycs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV