Show simple item record

Levodistributivní algebry a uzly
dc.contributor.advisorStanovský, David
dc.creatorHolmes, Hana
dc.date.accessioned2017-05-17T00:03:46Z
dc.date.available2017-05-17T00:03:46Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/59041
dc.description.abstractNázev práce: Levodistributivní algebry a uzly Autor: Hana Holmes Katedra: Katedra algebry Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D., Katedra algebry Abstrakt: V první části této práce shrneme základy teorie uzlů, části algebraické topologie zabývající se studiem matematických uzlů. Dále představíme alge- braické struktury zvané quandly a stručně vysvětlíme, jak s teorií uzlů souvisí. V hlavní části této práce pak odvodíme několik tvrzení o vlastnostech afinních quandlů, třídy quandlů odvozených od abelovských grup. Zavedeme novou termi- nologii, která nám umožní popsat afinní quandly z nového úhlu pohledu a dokázat větu, která dáva úplnou charakterizaci konečných afinních quandlů. Provedeme také nový podrobný důkaz již známých tvrzení, která plně popisují, za jakých podmínek jsou dva afinní quandly izomorfní. V poslední kapitole představíme algoritmus, který na základě Cayleyho tabulky quandlu rozhodne, zda je quandle afinní. Tento algoritmus opět vychází z termi- nologie zavedené v předchozích sekcích a výrazně vylepšuje dosud známé výsledky. Klíčová slova: Alexandrův invariant, uzlový quandle, afinní quandle, Cayleyho tabulka, algoritmus 1 Bibliography [1] Colin C. Adams. The Knot Book....cs_CZ
dc.description.abstractTitle: Selfdistributive Algebras and Knots Author: Hana Holmes Department: Department of Algebra Supervisor of the master thesis: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D., Depart- ment of Algebra Abstract: In the first part of this thesis we summarize the basics of knot theory, a part of algebraic topology that studies mathematical knots, introduce algebraic structures called quandles and briefly describe how they are used in knot theory. In the main part of this thesis we derive some properties of affine quandles, a class of quandles associated with abelian groups. We introduce new terminology that allows us to describe affine quandles from a new perspective, and to prove a theorem that gives us a full characterization of finite affine quandles. Using this terminology, we give new detailed proofs of known results that fully describe the situation when two affine quandles are isomorphic. In the end, we present an algorithm which decides from the Cayley table of a quandle if the quandle is affine. Again, it is based on the terminology and the claims from the previous sections, and significantly improves the previously known results. Keywords: Alexander invariant, knot quandle, affine quandle, Cayley table, algorithm 1 Bibliography [1] Colin C. Adams. The Knot Book. American Mathematical Society, 2004. [2] J. W. Alexander....en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.titleLevodistributivní algebry a uzlyen_US
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-09-13
dc.description.departmentDepartment of Algebraen_US
dc.description.departmentKatedra algebrycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.identifier.repId62821
dc.title.translatedLevodistributivní algebry a uzlycs_CZ
dc.contributor.refereeŠťovíček, Jan
dc.identifier.aleph001623859
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineMathematical methods of information securityen_US
thesis.degree.disciplineMatematické metody informační bezpečnostics_CZ
thesis.degree.programMatematikacs_CZ
thesis.degree.programMathematicsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra algebrycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Algebraen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csMatematické metody informační bezpečnostics_CZ
uk.degree-discipline.enMathematical methods of information securityen_US
uk.degree-program.csMatematikacs_CZ
uk.degree-program.enMathematicsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csNázev práce: Levodistributivní algebry a uzly Autor: Hana Holmes Katedra: Katedra algebry Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D., Katedra algebry Abstrakt: V první části této práce shrneme základy teorie uzlů, části algebraické topologie zabývající se studiem matematických uzlů. Dále představíme alge- braické struktury zvané quandly a stručně vysvětlíme, jak s teorií uzlů souvisí. V hlavní části této práce pak odvodíme několik tvrzení o vlastnostech afinních quandlů, třídy quandlů odvozených od abelovských grup. Zavedeme novou termi- nologii, která nám umožní popsat afinní quandly z nového úhlu pohledu a dokázat větu, která dáva úplnou charakterizaci konečných afinních quandlů. Provedeme také nový podrobný důkaz již známých tvrzení, která plně popisují, za jakých podmínek jsou dva afinní quandly izomorfní. V poslední kapitole představíme algoritmus, který na základě Cayleyho tabulky quandlu rozhodne, zda je quandle afinní. Tento algoritmus opět vychází z termi- nologie zavedené v předchozích sekcích a výrazně vylepšuje dosud známé výsledky. Klíčová slova: Alexandrův invariant, uzlový quandle, afinní quandle, Cayleyho tabulka, algoritmus 1 Bibliography [1] Colin C. Adams. The Knot Book....cs_CZ
uk.abstract.enTitle: Selfdistributive Algebras and Knots Author: Hana Holmes Department: Department of Algebra Supervisor of the master thesis: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D., Depart- ment of Algebra Abstract: In the first part of this thesis we summarize the basics of knot theory, a part of algebraic topology that studies mathematical knots, introduce algebraic structures called quandles and briefly describe how they are used in knot theory. In the main part of this thesis we derive some properties of affine quandles, a class of quandles associated with abelian groups. We introduce new terminology that allows us to describe affine quandles from a new perspective, and to prove a theorem that gives us a full characterization of finite affine quandles. Using this terminology, we give new detailed proofs of known results that fully describe the situation when two affine quandles are isomorphic. In the end, we present an algorithm which decides from the Cayley table of a quandle if the quandle is affine. Again, it is based on the terminology and the claims from the previous sections, and significantly improves the previously known results. Keywords: Alexander invariant, knot quandle, affine quandle, Cayley table, algorithm 1 Bibliography [1] Colin C. Adams. The Knot Book. American Mathematical Society, 2004. [2] J. W. Alexander....en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra algebrycs_CZ
dc.identifier.lisID990016238590106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV