Show simple item record

Verbal and non-verbal comunication in a representative selection of advertising texts
dc.contributor.advisorPalkosková, Olga
dc.creatorMarks, Pavel
dc.date.accessioned2017-05-16T22:50:05Z
dc.date.available2017-05-16T22:50:05Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/58857
dc.description.abstract1 ABSTRAKT Práce se zabývá analýzou verbálních a neverbálních prostředků reklamního sdělení v souborech propagujících automobily a bankovní produkty a služby prostřednictvím tištěných prospektů a webových stránek společností. Reklamní texty využívají prvky publicistického, odborného, administrativního a uměleckého stylu. Dominantní je pro ně persvazivní a atrakční funkce. Ty jsou z verbálních prostředků naplňovány především imperativy, přídavnými jmény a příslovci v komparativech a superlativech, vyšší frekvencí osobních, přivlastňovacích a totalizujících zájmen. Lexikálně jsou uvedené funkce textů podporovány především slovní zásobou s kladnou expresivitou a terminologií daného oboru. Syntakticky jsou významné výčty, řečnické otázky, vyšší parcelace textu a umísťování persvazivních prostředků do rématu sdělení. Uvedené funkce také podporuje opakování a kombinace zmíněných prostředků. Z neverbálních prostředků hrají důležitou roli kompozice jednotlivých prvků na reklamní ploše, především umístění názvu produktu a firmy, loga, sloganu, poměr a rozmístění textové a obrazové složky. Výše uvedené prostředky a jejich kombinace můžeme chápat jako strategie reklamního sdělení. Většinou se v textech zvoleného reklamního souboru využívá kognitivních nebo afektivních strategií podpořených apelem na racionalitu,...cs_CZ
dc.description.abstract1 ABSTRACT The work deals with the analysis of verbal and nonverbal means of advertising messages in files promoting automobiles and banking products and services through printed brochures and company websites. Advertising texts use elements of journalistic, technical, administrative and artistic styles. Persuasive and attracting functions are dominant for them. These are of the verbal means represented primarily by imperatives, adjectives and adverbs in comparatives and superlatives, by a higher frequency of personal, possessive and totalizing pronouns. Lexically the functions of texts are supported primarily by vocabulary with positive expressivity and terminology of respective field. Enumerations, rhetorical questions, higher splitting of text and placing of persuading means into the rheme of the message are syntactically relevant. These features are also supported by repetition and combination of these means. Of the nonverbal means composition of individual elements within the advertising area, particularly the location of the product and company name, logo, slogan, ratio and layout of text and visual elements, play an important role. Above specified means and combinations thereof can be understood as a strategy of advertising message. Cognitive or affective strategies supported by an appeal to...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectReklamní diskurscs_CZ
dc.subjectreklamacs_CZ
dc.subjectinternetová reklamacs_CZ
dc.subjectreklamní strategiecs_CZ
dc.subjectpersvazivní funkcecs_CZ
dc.subjectatrakční funkcecs_CZ
dc.subjectprospektycs_CZ
dc.subjectverbální prostředkycs_CZ
dc.subjectneverbální prostředkycs_CZ
dc.subjectpublicistický stylcs_CZ
dc.subjectodborný stylcs_CZ
dc.subjectAdvertising discourseen_US
dc.subjectadvertisingen_US
dc.subjectinternet advertisingen_US
dc.subjectadvertising strategyen_US
dc.subjectpersuasive functionen_US
dc.subjectfeature attractionen_US
dc.subjectbrochuresen_US
dc.subjectmeans verbalen_US
dc.subjectnon-verbal meansen_US
dc.subjectjournalistic styleen_US
dc.subjectprofessional styleen_US
dc.titleVerbální a neverbální komunikace v reprezentativním souboru reklamních textůcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-01-10
dc.description.departmentKatedra českého jazykacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId96057
dc.title.translatedVerbal and non-verbal comunication in a representative selection of advertising textsen_US
dc.contributor.refereeChejnová, Pavla
dc.identifier.aleph001558798
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Czech Language - Historyen_US
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk - dějepiscs_CZ
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra českého jazykacs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk - dějepiscs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Czech Language - Historyen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.cs1 ABSTRAKT Práce se zabývá analýzou verbálních a neverbálních prostředků reklamního sdělení v souborech propagujících automobily a bankovní produkty a služby prostřednictvím tištěných prospektů a webových stránek společností. Reklamní texty využívají prvky publicistického, odborného, administrativního a uměleckého stylu. Dominantní je pro ně persvazivní a atrakční funkce. Ty jsou z verbálních prostředků naplňovány především imperativy, přídavnými jmény a příslovci v komparativech a superlativech, vyšší frekvencí osobních, přivlastňovacích a totalizujících zájmen. Lexikálně jsou uvedené funkce textů podporovány především slovní zásobou s kladnou expresivitou a terminologií daného oboru. Syntakticky jsou významné výčty, řečnické otázky, vyšší parcelace textu a umísťování persvazivních prostředků do rématu sdělení. Uvedené funkce také podporuje opakování a kombinace zmíněných prostředků. Z neverbálních prostředků hrají důležitou roli kompozice jednotlivých prvků na reklamní ploše, především umístění názvu produktu a firmy, loga, sloganu, poměr a rozmístění textové a obrazové složky. Výše uvedené prostředky a jejich kombinace můžeme chápat jako strategie reklamního sdělení. Většinou se v textech zvoleného reklamního souboru využívá kognitivních nebo afektivních strategií podpořených apelem na racionalitu,...cs_CZ
uk.abstract.en1 ABSTRACT The work deals with the analysis of verbal and nonverbal means of advertising messages in files promoting automobiles and banking products and services through printed brochures and company websites. Advertising texts use elements of journalistic, technical, administrative and artistic styles. Persuasive and attracting functions are dominant for them. These are of the verbal means represented primarily by imperatives, adjectives and adverbs in comparatives and superlatives, by a higher frequency of personal, possessive and totalizing pronouns. Lexically the functions of texts are supported primarily by vocabulary with positive expressivity and terminology of respective field. Enumerations, rhetorical questions, higher splitting of text and placing of persuading means into the rheme of the message are syntactically relevant. These features are also supported by repetition and combination of these means. Of the nonverbal means composition of individual elements within the advertising area, particularly the location of the product and company name, logo, slogan, ratio and layout of text and visual elements, play an important role. Above specified means and combinations thereof can be understood as a strategy of advertising message. Cognitive or affective strategies supported by an appeal to...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazykacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV