Show simple item record

Court decisions on custody of minor children
dc.contributor.advisorMacková, Alena
dc.creatorFifková, Magdalena
dc.date.accessioned2017-05-16T22:43:14Z
dc.date.available2017-05-16T22:43:14Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/58842
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je problematika rozhodování soudu o výchově nezletilého dítěte s ohledem na platnou právní úpravu. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola obsahuje obecný úvod a zdůrazňuje nutnost právní ochrany dítěte, a to zejména soudní. Druhá kapitola vymezuje obecné pojmy a teoretická východiska, ze kterých soud péče o nezletilé vychází při své činnosti. Třetí kapitola, která je stěžejní částí této diplomové práce, nejprve obecně charakterizuje řízení ve věcech péče soudu o nezletilé a následně se věnuje jednotlivým případům, kdy je třeba o výchově dítěte rozhodnout. Důraz je přitom kladen na rozhodovací praxi soudů. Soud rozhoduje o výchově dítěte v rámci rodičovské péče, pokud se jeho rodiče rozvádějí, případně spolu nežijí. Soud může svěřit nezletilé dítě do výchovy jednoho rodiče, do společné výchovy obou rodičů nebo do střídavé výchovy obou rodičů. V případě, že však přirozená rodina neplní svou funkci a péče o dítě není rodiči zajištěna, je třeba rozhodnout o náhradní péči o dítě. Soud má možnost svěřit dítě do výchovy jiné fyzické osoby, do pěstounské péče, do individuální výchovy poručníka nebo nařídit ústavní výchovu. Závěr kapitoly je pak věnován problematice výkonu rozhodnutí o výchově nezletilého dítěte. Čtvrtá kapitola shrnuje klíčové otázky sledované problematiky.cs_CZ
dc.description.abstractThis Master's degree thesis deals with the issue of the court decisions concerning custody of minor child considering the current legislation in force. The thesis is divided into four chapters. The first chapter is introductory and emphasizes the protection of underage child, especially judicial protection. The second chapter defines basic concepts and theoretical bases, on which the court based the decision making process. The third and the main chapter of this thesis at first characterizes judicial proceedings in matters of judicial care of minors in general, and then focuses on the particular cases, in which it is necessary to decide on the custody of the child. A special emphasis is placed on the established practice of courts. The court decides on the custody of the child in parental care, if his parents are getting divorced or do not live together. The court may award the sole physical custody of one of the parents, joint physical custody of both parents or shared physical custody of both parents. If, however, the natural family does not fulfil its function, and the care from the side of the child's parents is not secured, it is necessary to decide on substitute care. The court has the option to place the child in the care of another individual person, in foster care, in care of his tutor, or award...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.titleRozhodování soudu o výchově nezletilého dítětecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-01-24
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId101728
dc.title.translatedCourt decisions on custody of minor childrenen_US
dc.contributor.refereePohl, Tomáš
dc.identifier.aleph001563547
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csPředmětem této diplomové práce je problematika rozhodování soudu o výchově nezletilého dítěte s ohledem na platnou právní úpravu. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola obsahuje obecný úvod a zdůrazňuje nutnost právní ochrany dítěte, a to zejména soudní. Druhá kapitola vymezuje obecné pojmy a teoretická východiska, ze kterých soud péče o nezletilé vychází při své činnosti. Třetí kapitola, která je stěžejní částí této diplomové práce, nejprve obecně charakterizuje řízení ve věcech péče soudu o nezletilé a následně se věnuje jednotlivým případům, kdy je třeba o výchově dítěte rozhodnout. Důraz je přitom kladen na rozhodovací praxi soudů. Soud rozhoduje o výchově dítěte v rámci rodičovské péče, pokud se jeho rodiče rozvádějí, případně spolu nežijí. Soud může svěřit nezletilé dítě do výchovy jednoho rodiče, do společné výchovy obou rodičů nebo do střídavé výchovy obou rodičů. V případě, že však přirozená rodina neplní svou funkci a péče o dítě není rodiči zajištěna, je třeba rozhodnout o náhradní péči o dítě. Soud má možnost svěřit dítě do výchovy jiné fyzické osoby, do pěstounské péče, do individuální výchovy poručníka nebo nařídit ústavní výchovu. Závěr kapitoly je pak věnován problematice výkonu rozhodnutí o výchově nezletilého dítěte. Čtvrtá kapitola shrnuje klíčové otázky sledované problematiky.cs_CZ
uk.abstract.enThis Master's degree thesis deals with the issue of the court decisions concerning custody of minor child considering the current legislation in force. The thesis is divided into four chapters. The first chapter is introductory and emphasizes the protection of underage child, especially judicial protection. The second chapter defines basic concepts and theoretical bases, on which the court based the decision making process. The third and the main chapter of this thesis at first characterizes judicial proceedings in matters of judicial care of minors in general, and then focuses on the particular cases, in which it is necessary to decide on the custody of the child. A special emphasis is placed on the established practice of courts. The court decides on the custody of the child in parental care, if his parents are getting divorced or do not live together. The court may award the sole physical custody of one of the parents, joint physical custody of both parents or shared physical custody of both parents. If, however, the natural family does not fulfil its function, and the care from the side of the child's parents is not secured, it is necessary to decide on substitute care. The court has the option to place the child in the care of another individual person, in foster care, in care of his tutor, or award...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ
dc.identifier.lisID990015635470106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV