Show simple item record

Action for a new trial and action for a mistrial
dc.contributor.advisorPohl, Tomáš
dc.creatorRočňáková, Marcela
dc.date.accessioned2017-05-16T22:32:38Z
dc.date.available2017-05-16T22:32:38Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/58810
dc.description.abstractResumé Tématem mé diplomové práce je žaloba na obnovu řízení a žaloba pro zmatečnost. Cílem této práce bylo charakterizovat tyto žaloby z hlediska jejich výjimečnosti jakožto mimořádných opravných prostředků, porovnat jejich shodné a rozdílné znaky a také navrhnout možnou budoucí úpravu. Práce je členěna do sedmi kapitol. Cílem první a druhé kapitoly bylo stručně charakterizovat opravná řízení, jednotlivé opravné systémy a opravné prostředky z obecného hlediska, ze kterých obě tyto žaloby vycházejí. Další kapitola stručně pojednává o mimořádných opravných prostředcích, z hlediska jejich charakteristických znaků a také jejich zastoupení v současné právní úpravě. V této kapitole se též zmiňuji o dvou důležitých novelách občanského soudního řádu, které mají na svědomí vznik opravných prostředků, jak je známe v dnešní podobě. Čtvrtá kapitola je rozdělena do devíti podkapitol a věnuje se rozboru žaloby na obnovu řízení. Jednotlivé podkapitoly pak mají za cíl nejen obecně charakterizovat žalobu na obnovu řízení, ale uvést, za jakých okolností je tato žaloba nepřípustná, jaké subjekty jsou oprávněné k jejímu podání, jaké náležitost musí tato žaloba mít, a jaké lhůty je nutné dodržet pro její podání. Nejdůležitější částí této kapitoly je přípustnost žaloby na obnovu řízení a důvody pro které je možné ji podat....cs_CZ
dc.description.abstractThe subject of my thesis is the Action for a new trial and action for a mistrial. The purpose of this thesis is to characterize these actions from point of view of their exceptionality as the extraordinary remedies, to compare their common and different features and to suggest the possible future legislation. The thesis is composed of seven chapters. The aim of the firts and the second chapter is to briefly characterize the redress procedures, the individual repair systems and the remedies from the general point of view, from which these two actions are patterned. The following chapter briefly describes the extraordinary remedies from the point of view of their characteristic signs and their representation in the present legislation. I am also mentioning the two important amendment of civil procedure, which are responsible of creation the system of remedies as we know it in present form in this chapter. The fourth chapter is divided into nine subchapters and dealing with the analyses of the action for a new trial. The purpose of each subchapter is not only to commonly charecterize the action for a new trial, but also to explain under what circumstances is the action for a new trial unallowable, which subjects are justified to sue, which requisites the action for a new trial has to include, and...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectžaloba na obnovu řízenícs_CZ
dc.subjectžaloba pro zmatečnostcs_CZ
dc.subjectmimořádné opravné prostředkycs_CZ
dc.subjectvady řízenícs_CZ
dc.subjectaction for a new trialen_US
dc.subjectaction for a mistrialen_US
dc.subjectextraordinary remediesen_US
dc.subjectprocedural mistakesen_US
dc.titleŽaloba na obnovu řízení a žaloba pro zmatečnost.cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-01-24
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId95140
dc.title.translatedAction for a new trial and action for a mistrialen_US
dc.contributor.refereeMacková, Alena
dc.identifier.aleph001563539
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csResumé Tématem mé diplomové práce je žaloba na obnovu řízení a žaloba pro zmatečnost. Cílem této práce bylo charakterizovat tyto žaloby z hlediska jejich výjimečnosti jakožto mimořádných opravných prostředků, porovnat jejich shodné a rozdílné znaky a také navrhnout možnou budoucí úpravu. Práce je členěna do sedmi kapitol. Cílem první a druhé kapitoly bylo stručně charakterizovat opravná řízení, jednotlivé opravné systémy a opravné prostředky z obecného hlediska, ze kterých obě tyto žaloby vycházejí. Další kapitola stručně pojednává o mimořádných opravných prostředcích, z hlediska jejich charakteristických znaků a také jejich zastoupení v současné právní úpravě. V této kapitole se též zmiňuji o dvou důležitých novelách občanského soudního řádu, které mají na svědomí vznik opravných prostředků, jak je známe v dnešní podobě. Čtvrtá kapitola je rozdělena do devíti podkapitol a věnuje se rozboru žaloby na obnovu řízení. Jednotlivé podkapitoly pak mají za cíl nejen obecně charakterizovat žalobu na obnovu řízení, ale uvést, za jakých okolností je tato žaloba nepřípustná, jaké subjekty jsou oprávněné k jejímu podání, jaké náležitost musí tato žaloba mít, a jaké lhůty je nutné dodržet pro její podání. Nejdůležitější částí této kapitoly je přípustnost žaloby na obnovu řízení a důvody pro které je možné ji podat....cs_CZ
uk.abstract.enThe subject of my thesis is the Action for a new trial and action for a mistrial. The purpose of this thesis is to characterize these actions from point of view of their exceptionality as the extraordinary remedies, to compare their common and different features and to suggest the possible future legislation. The thesis is composed of seven chapters. The aim of the firts and the second chapter is to briefly characterize the redress procedures, the individual repair systems and the remedies from the general point of view, from which these two actions are patterned. The following chapter briefly describes the extraordinary remedies from the point of view of their characteristic signs and their representation in the present legislation. I am also mentioning the two important amendment of civil procedure, which are responsible of creation the system of remedies as we know it in present form in this chapter. The fourth chapter is divided into nine subchapters and dealing with the analyses of the action for a new trial. The purpose of each subchapter is not only to commonly charecterize the action for a new trial, but also to explain under what circumstances is the action for a new trial unallowable, which subjects are justified to sue, which requisites the action for a new trial has to include, and...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV