Show simple item record

Damages under the United Nations Convention on contracts for the international Sale of Goods
dc.contributor.advisorDobiáš, Petr
dc.creatorVeselý, Tomáš
dc.date.accessioned2017-05-16T21:03:38Z
dc.date.available2017-05-16T21:03:38Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/58510
dc.description.abstractV posledních dekádách byl zaznamenán strmý vzestup mezinárodního obchodu se zbožím. Ve snaze o harmonizaci právního prostředí regulujícího tuto oblast byly učiněny pokusy o unifikaci mezinárodního obchodního práva. V oblasti obchodu se zbožím bylo přijato několik dokumentů. Mezi ně patří (neúspěšná) Úmluva o jednotném právu mezinárodního prodeje zboží, vzorové dokumenty, tj. Zásady UNIDROIT mezinárodních obchodních smluv a Zásady evropského smluvního práva, a především Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Úmluva). Tato diplomová práce má za cíl probádat jeden druh náhrady za nesplnění smlouvy podle Úmluvy, konkrétně ustanovení o náhradě škody. Do hloubky budou analyzovány články 74, 77, 79 a 80. V první části bude věnován detailnější komentář ke dvěma předpokladům odpovědnosti za škodu, tj. příčinné souvislosti a předvídatelnosti. Popíši zde několik teorií faktické a právní kauzality. Poté bude ukázáno, proč je spravedlivé a užitečné, že Úmluva obsahuje ustanovení k omezení odpovědnosti na předvídatelnou ztrátu a jakým způsobem se stanovuje předvídatelnost. Poté se přesuneme k dalšímu způsobu omezení náhrady škody - pravidlu zmírňování škody. Bude ukázáno, proč je v nejlepším zájmu poškozené strany nečekat, až dojde ke ztrátě, ale svým aktivním přístupem se snažit zamezit hrozící...cs_CZ
dc.description.abstractThe recent decades have seen a steady growth of international trade of goods. In order to harmonize the legal environment concerning this materia, attempts for unification of international sales law have been made. In the field of sales of goods, several international instruments have been adopted. These include the (unsuccessful) Convention relating to a Uniform Law on the International Sale of Goods, the model laws, i.e. the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and the Principles of European Contract Law, and, most notably, the UN Convention on Contracts for the International Sales of Goods (CISG). This master's thesis aims to explore one type of remedies for non-performance under the CISG, namely provisions on damages. In a great detail, articles 74, 77, 79 and 80 will be analysed. First, a detailed commentary on two major prerequisites for liability for damages, i.e. causation and foreseeability, will be given. The various factual and legal causation theories will be described. Then it will be demonstrated why it is just and useful that the CISG contains a provision for limiting liability to foreseeable loss and how foreseeability is measured. We will then move to another method of limiting damages - mitigation rule. It will be shown why it is in the aggrieved party's best...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectKlíčová slova: Vídeňská úmluvacs_CZ
dc.subjectodpovědnost za škoducs_CZ
dc.subjectkauzalitacs_CZ
dc.subjectpředvídatelnostcs_CZ
dc.subjectzmenšení ztrátycs_CZ
dc.subjectvyloučení odpovědnostics_CZ
dc.subjectCISGen_US
dc.subjectliability for damagesen_US
dc.subjectcausationen_US
dc.subjectforeseeabilityen_US
dc.subjectmitigation of lossen_US
dc.subjectexemption from liabilityen_US
dc.titleNáhrada škody podle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zbožícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-01-15
dc.description.departmentDepartment of Business Lawen_US
dc.description.departmentKatedra obchodního právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId143316
dc.title.translatedDamages under the United Nations Convention on contracts for the international Sale of Goodsen_US
dc.contributor.refereeBrodec, Jan
dc.identifier.aleph001698541
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra obchodního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Business Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csV posledních dekádách byl zaznamenán strmý vzestup mezinárodního obchodu se zbožím. Ve snaze o harmonizaci právního prostředí regulujícího tuto oblast byly učiněny pokusy o unifikaci mezinárodního obchodního práva. V oblasti obchodu se zbožím bylo přijato několik dokumentů. Mezi ně patří (neúspěšná) Úmluva o jednotném právu mezinárodního prodeje zboží, vzorové dokumenty, tj. Zásady UNIDROIT mezinárodních obchodních smluv a Zásady evropského smluvního práva, a především Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Úmluva). Tato diplomová práce má za cíl probádat jeden druh náhrady za nesplnění smlouvy podle Úmluvy, konkrétně ustanovení o náhradě škody. Do hloubky budou analyzovány články 74, 77, 79 a 80. V první části bude věnován detailnější komentář ke dvěma předpokladům odpovědnosti za škodu, tj. příčinné souvislosti a předvídatelnosti. Popíši zde několik teorií faktické a právní kauzality. Poté bude ukázáno, proč je spravedlivé a užitečné, že Úmluva obsahuje ustanovení k omezení odpovědnosti na předvídatelnou ztrátu a jakým způsobem se stanovuje předvídatelnost. Poté se přesuneme k dalšímu způsobu omezení náhrady škody - pravidlu zmírňování škody. Bude ukázáno, proč je v nejlepším zájmu poškozené strany nečekat, až dojde ke ztrátě, ale svým aktivním přístupem se snažit zamezit hrozící...cs_CZ
uk.abstract.enThe recent decades have seen a steady growth of international trade of goods. In order to harmonize the legal environment concerning this materia, attempts for unification of international sales law have been made. In the field of sales of goods, several international instruments have been adopted. These include the (unsuccessful) Convention relating to a Uniform Law on the International Sale of Goods, the model laws, i.e. the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and the Principles of European Contract Law, and, most notably, the UN Convention on Contracts for the International Sales of Goods (CISG). This master's thesis aims to explore one type of remedies for non-performance under the CISG, namely provisions on damages. In a great detail, articles 74, 77, 79 and 80 will be analysed. First, a detailed commentary on two major prerequisites for liability for damages, i.e. causation and foreseeability, will be given. The various factual and legal causation theories will be described. Then it will be demonstrated why it is just and useful that the CISG contains a provision for limiting liability to foreseeable loss and how foreseeability is measured. We will then move to another method of limiting damages - mitigation rule. It will be shown why it is in the aggrieved party's best...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního právacs_CZ
dc.identifier.lisID990016985410106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV