Show simple item record

Marriage
dc.contributor.advisorSalač, Josef
dc.creatorKolouchová, Martina
dc.date.accessioned2017-05-16T21:01:23Z
dc.date.available2017-05-16T21:01:23Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/58501
dc.description.abstract1 Resumé Manželství Tématem mé diplomové práce je "Manželství". Téma "Manželství" jsem si vybrala, protože věřím, že manželství je věčný a stále aktuální právní institut, ovlivňující každodenní život jednotlivců. Tato práce hlavně analyzuje a popisuje celou existenci právního institutu manželství od jeho začátku do konce. Ve své práci jsem se tedy zaměřila zejména na uzavírání, obsah a způsoby zániku manželství, jakož i na právní důsledky s ním spojenými. Práce je členěna do pěti kapitol. První kapitolou je Úvod a tou poslední Závěr. Zbylé tři kapitoly se zabývají různými aspekty manželství. Vedle těchto pěti kapitol má práce i svůj Obsah, Seznam zkratek, Seznam použité literatury a Přílohy. Druhá kapitola následující po Úvodu popisuje historický vývoj právní úpravy, zabývající se manželstvím v průběhu času. Tato kapitola je rozdělena do dvou podkapitol, přičemž první z nich je věnována manželskému právu ve starověkém Římě, a druhá zachycuje jeho vývoj na českém území. Třetí kapitola se zabývá zařazením rodinného práva do práva občanského, zmiňuje prameny manželského práva a porovnává českou účinnou právní úpravu s tou zatím stále ještě platnou. Kapitola je rozdělena do sedmi podkapitol. První podkapitola se snaží definovat právní pojem manželství. Podkapitola druhá je věnována problematice uzavírání...cs_CZ
dc.description.abstract1 Abstract Marriage The topic of my Master's degree thesis is Marriage. The reason for choosing this topic is that I believe marriage is everlasting and is still a very current legal institute that influence day-to-day live of individuals. The purpose of my thesis is to analyze and describe the entire existence of the legal institute of marriage from the beginning to the end. My research is mainly focused on entering into marriage, content of marriage itself, means of the termination of marriage and finally on associated legal consequences. The thesis is composed of five chapters. First chapter is the Introduction and last chapter is the Conclusion. The other three main chapters deal with different aspects of marriage. There are also the Content, the Index of Abbreviations, the Bibliography and the Annexes beside these five chapters. The first chapter following the Introduction describes historical development of legislation concerning marriage during the time. The chapter is divided into two parts. The first of them is devoted to matrimonial legislation in Ancient Rome. Second part documents its development on Czech territory. Chapter Three discusses the categorization of the Family law into the Civil law, mentions sources of marital law and compares Czech matrimonial legislation in force with the new one...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectsňatekcs_CZ
dc.subjectrozvodcs_CZ
dc.subjectmanželécs_CZ
dc.subjectmarriageen_US
dc.subjectdivorceen_US
dc.subjecthusband and wifeen_US
dc.titleManželstvícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-01-21
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId115929
dc.title.translatedMarriageen_US
dc.contributor.refereeŠvestka, Jiří
dc.identifier.aleph001681593
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.cs1 Resumé Manželství Tématem mé diplomové práce je "Manželství". Téma "Manželství" jsem si vybrala, protože věřím, že manželství je věčný a stále aktuální právní institut, ovlivňující každodenní život jednotlivců. Tato práce hlavně analyzuje a popisuje celou existenci právního institutu manželství od jeho začátku do konce. Ve své práci jsem se tedy zaměřila zejména na uzavírání, obsah a způsoby zániku manželství, jakož i na právní důsledky s ním spojenými. Práce je členěna do pěti kapitol. První kapitolou je Úvod a tou poslední Závěr. Zbylé tři kapitoly se zabývají různými aspekty manželství. Vedle těchto pěti kapitol má práce i svůj Obsah, Seznam zkratek, Seznam použité literatury a Přílohy. Druhá kapitola následující po Úvodu popisuje historický vývoj právní úpravy, zabývající se manželstvím v průběhu času. Tato kapitola je rozdělena do dvou podkapitol, přičemž první z nich je věnována manželskému právu ve starověkém Římě, a druhá zachycuje jeho vývoj na českém území. Třetí kapitola se zabývá zařazením rodinného práva do práva občanského, zmiňuje prameny manželského práva a porovnává českou účinnou právní úpravu s tou zatím stále ještě platnou. Kapitola je rozdělena do sedmi podkapitol. První podkapitola se snaží definovat právní pojem manželství. Podkapitola druhá je věnována problematice uzavírání...cs_CZ
uk.abstract.en1 Abstract Marriage The topic of my Master's degree thesis is Marriage. The reason for choosing this topic is that I believe marriage is everlasting and is still a very current legal institute that influence day-to-day live of individuals. The purpose of my thesis is to analyze and describe the entire existence of the legal institute of marriage from the beginning to the end. My research is mainly focused on entering into marriage, content of marriage itself, means of the termination of marriage and finally on associated legal consequences. The thesis is composed of five chapters. First chapter is the Introduction and last chapter is the Conclusion. The other three main chapters deal with different aspects of marriage. There are also the Content, the Index of Abbreviations, the Bibliography and the Annexes beside these five chapters. The first chapter following the Introduction describes historical development of legislation concerning marriage during the time. The chapter is divided into two parts. The first of them is devoted to matrimonial legislation in Ancient Rome. Second part documents its development on Czech territory. Chapter Three discusses the categorization of the Family law into the Civil law, mentions sources of marital law and compares Czech matrimonial legislation in force with the new one...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ
dc.identifier.lisID990016815930106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV