Show simple item record

Legal Protection of the Environment and the Human Health against the Effects of Selected Physical Factors
dc.contributor.advisorDamohorský, Milan
dc.creatorPokorná, Lucie
dc.date.accessioned2019-05-02T18:46:54Z
dc.date.available2019-05-02T18:46:54Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/58142
dc.description.abstractTato dizertační práce se zaměřuje na problematiku právní ochrany životního prostředí a lidského zdraví před účinky vybraných fyzikálních faktorů, především hluku, vibrací a ionizujícího i neionizujícího záření. Práce úvodem věcně vymezuje jednotlivé fyzikální faktory, připomíná jejich účinky na životní prostředí a na zdraví a život člověka a především pak předestírá možná opatření k eliminaci negativních účinků těchto faktorů s tím, že důraz je kladen na objasnění provázanosti těchto opatření s právními prostředky ochrany. Následují samostatné kapitoly, které se podrobně věnují postupně evropským, českým a vybraným zahraničním právním nástrojům ochrany před jednotlivými vybranými zdroji ohrožení a jejich vzájemnému srovnání. Mezi klíčové otázky, na které se snaží práce hledat odpovědi, patří snaha o objasnění toho, zda a jak právní úprava v různých zemích využívá fyzikální podobnosti mezi jednotlivými zkoumanými faktory. Dále je předmětem zájmu také to, do jaké míry je pro účinnou ochranu životního prostředí, života, zdraví a dalších hodnot užitečné přesně identifikovat a pojmenovávat příčiny ohrožení a zda převážně kasuistiky pojímaná právní ochrana před těmito zdroji ohrožení zakotvující značně detailní pravidla pro každý doposud známý zdroj ohrožení skutečně vede k vyšší efektivitě ochrany před...cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis is focused on the legal protection of the environment and human health from the effects of selected physical factors, especially noise, vibration and ionizing and non- ionizing radiation. In the introduction the thesis defines the every singe physical factor, reminds their effects on the environment and the health and life of humans and especially suggests possible measures to eliminate the negative effects of these factors. The emphasis is placed on clarifying the consistency of these measures with the means of protection. Subsequently, the thesis includes separate chapters devoted to European, Czech and selected international legal instruments of protection from selected physical factors and their comparison. One of the key questions to be dealt in the thesis is the effort to clarify whether and how does the legislation in different countries exploit physical similarity between the studied factors. Another question to answer is to what extent is it (for the effective protection of the environment, life, health and other values) useful to accurately identify and name the sources of threat, and whether the case-focused legal protection, anchoring extensively detailed rules for each previously known source of threat, actually leads to more efficient protection against various sources of risk. It...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjecthlukcs_CZ
dc.subjectvibracecs_CZ
dc.subjectionizující a neionizující zářenícs_CZ
dc.subjectnoiseen_US
dc.subjectvibration and ionizing and non-ionizing radiationen_US
dc.titlePrávní ochrana životního prostředí a lidského zdraví před účinky vybraných fyzikálních faktorůcs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-06-27
dc.description.departmentDepartment of Environmental Lawen_US
dc.description.departmentKatedra práva životního prostředícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId83342
dc.title.translatedLegal Protection of the Environment and the Human Health against the Effects of Selected Physical Factorsen_US
dc.contributor.refereeSobotka, Michal
dc.contributor.refereeSmolek, Martin
dc.identifier.aleph001613193
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávo životního prostředícs_CZ
thesis.degree.disciplineEnvironmental Lawen_US
thesis.degree.programTeoretické právní vědycs_CZ
thesis.degree.programTheoretical Legal Scienceen_US
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra práva životního prostředícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Environmental Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávo životního prostředícs_CZ
uk.degree-discipline.enEnvironmental Lawen_US
uk.degree-program.csTeoretické právní vědycs_CZ
uk.degree-program.enTheoretical Legal Scienceen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csTato dizertační práce se zaměřuje na problematiku právní ochrany životního prostředí a lidského zdraví před účinky vybraných fyzikálních faktorů, především hluku, vibrací a ionizujícího i neionizujícího záření. Práce úvodem věcně vymezuje jednotlivé fyzikální faktory, připomíná jejich účinky na životní prostředí a na zdraví a život člověka a především pak předestírá možná opatření k eliminaci negativních účinků těchto faktorů s tím, že důraz je kladen na objasnění provázanosti těchto opatření s právními prostředky ochrany. Následují samostatné kapitoly, které se podrobně věnují postupně evropským, českým a vybraným zahraničním právním nástrojům ochrany před jednotlivými vybranými zdroji ohrožení a jejich vzájemnému srovnání. Mezi klíčové otázky, na které se snaží práce hledat odpovědi, patří snaha o objasnění toho, zda a jak právní úprava v různých zemích využívá fyzikální podobnosti mezi jednotlivými zkoumanými faktory. Dále je předmětem zájmu také to, do jaké míry je pro účinnou ochranu životního prostředí, života, zdraví a dalších hodnot užitečné přesně identifikovat a pojmenovávat příčiny ohrožení a zda převážně kasuistiky pojímaná právní ochrana před těmito zdroji ohrožení zakotvující značně detailní pravidla pro každý doposud známý zdroj ohrožení skutečně vede k vyšší efektivitě ochrany před...cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis is focused on the legal protection of the environment and human health from the effects of selected physical factors, especially noise, vibration and ionizing and non- ionizing radiation. In the introduction the thesis defines the every singe physical factor, reminds their effects on the environment and the health and life of humans and especially suggests possible measures to eliminate the negative effects of these factors. The emphasis is placed on clarifying the consistency of these measures with the means of protection. Subsequently, the thesis includes separate chapters devoted to European, Czech and selected international legal instruments of protection from selected physical factors and their comparison. One of the key questions to be dealt in the thesis is the effort to clarify whether and how does the legislation in different countries exploit physical similarity between the studied factors. Another question to answer is to what extent is it (for the effective protection of the environment, life, health and other values) useful to accurately identify and name the sources of threat, and whether the case-focused legal protection, anchoring extensively detailed rules for each previously known source of threat, actually leads to more efficient protection against various sources of risk. It...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra práva životního prostředícs_CZ
thesis.grade.codeP
dc.identifier.lisID990016131930106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV