Show simple item record

Phasmids as a Model Group in Nature History Lessons
dc.contributor.advisorHanel, Lubomír
dc.creatorLibnarová, Helena
dc.date.accessioned2017-05-16T18:50:55Z
dc.date.available2017-05-16T18:50:55Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/58049
dc.description.abstractPředložená diplomová práce navazuje na mou bakalářskou práci, která se zabývala mimetickými jevy v přírodě. V úvodní části práce jsou položeny hypotézy, zda jsou strašilky vhodnou didaktickou skupinou využitelnou ve výuce biologie a ekologie, zda existují snadno chovatelné druhy strašilek, které by bylo možné doporučit do školních insektárií a zda se školní učebnice pro základní a střední školy tématem mimetismu a chovem strašilek vůbec zabývají. Tyto hypotézy jsou vyvráceny či potvrzeny na konci práce. Další část práce vychází z podrobného studia mnoha druhů řádu strašilek, kde jsou jednotlivé druhy popsány a podrobně rozebrány. Další část práce se zabývá chovem několika málo druhů tohoto řádu, možností zřízení chovu ve školním prostředí s radami a zkušenostmi z praxe, jakým způsobem lze insektárium a samotný chov zařídit a zda mohou být obecně strašilky použity jako vhodná didaktická skupina ve výuce biologie a ekologie. Na tuto část navazují konkrétní náměty na pozorování a pokusy ve škole, je tedy brán ohled na didaktické využití především pro pedagogy základních a středních škol. Obě výše uvedené části práce jsou pro přehlednost doplněny vhodně zařazenými obrázky a fotografiemi, některými zdokumentovanými i z vlastního chovu. Závěrečná část práce je věnována analýze učebnic pro základní a...cs_CZ
dc.description.abstractThe thesis presented is a continuation of my bachelor thesis which engaged in the mimetic in nature. In the introductory part there are hypothesis whether Phasmatodea are appropriate didactic group that could be used in the biology and ecology classes, whether there are some easily bred species of Phasmatodea, which could be possibly recommended to scholar insectariums and whether school textbooks for elementary and high schools engage with breeding Phasmatodea and the topic of mimetic. These hypotheses are refuted or confirmed at the end of the thesis. The next part origins from detailed study of many species of Phasmatodea where there are specific species described with detailed information. The next part of the thesis is about breeding few kinds of this sort, the opportunities of beginning the breeding in school environment with advices from real practice, in which way it is possible to manage the insectarium and the breeding and whether Phasmatodea in general can be used as appropriate didactic group in biology and ecology classes. The following part is full of specific motifs of observing and tests in school, thus the didactic use is regarded especially for teachers of elementary and high schools. Both aforementioned parts of the thesis are accompanied by pictures and photographs - some of...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectStrašilkycs_CZ
dc.subjectmodelová skupinacs_CZ
dc.subjectmimetismuscs_CZ
dc.subjectvýukacs_CZ
dc.subjectPhasmidsen_US
dc.subjectmodel animal groupen_US
dc.subjectmimicryen_US
dc.subjecteducationen_US
dc.titleStrašilky jako modelová skupina ve výuce přírodopisucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-01-13
dc.description.departmentKatedra biologie a environmentálních studiícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId129028
dc.title.translatedPhasmids as a Model Group in Nature History Lessonsen_US
dc.contributor.refereeŘíhová, Dagmar
dc.identifier.aleph001675464
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Biology - Health Educationen_US
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie - výchova ke zdravícs_CZ
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie - výchova ke zdravícs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Biology - Health Educationen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPředložená diplomová práce navazuje na mou bakalářskou práci, která se zabývala mimetickými jevy v přírodě. V úvodní části práce jsou položeny hypotézy, zda jsou strašilky vhodnou didaktickou skupinou využitelnou ve výuce biologie a ekologie, zda existují snadno chovatelné druhy strašilek, které by bylo možné doporučit do školních insektárií a zda se školní učebnice pro základní a střední školy tématem mimetismu a chovem strašilek vůbec zabývají. Tyto hypotézy jsou vyvráceny či potvrzeny na konci práce. Další část práce vychází z podrobného studia mnoha druhů řádu strašilek, kde jsou jednotlivé druhy popsány a podrobně rozebrány. Další část práce se zabývá chovem několika málo druhů tohoto řádu, možností zřízení chovu ve školním prostředí s radami a zkušenostmi z praxe, jakým způsobem lze insektárium a samotný chov zařídit a zda mohou být obecně strašilky použity jako vhodná didaktická skupina ve výuce biologie a ekologie. Na tuto část navazují konkrétní náměty na pozorování a pokusy ve škole, je tedy brán ohled na didaktické využití především pro pedagogy základních a středních škol. Obě výše uvedené části práce jsou pro přehlednost doplněny vhodně zařazenými obrázky a fotografiemi, některými zdokumentovanými i z vlastního chovu. Závěrečná část práce je věnována analýze učebnic pro základní a...cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis presented is a continuation of my bachelor thesis which engaged in the mimetic in nature. In the introductory part there are hypothesis whether Phasmatodea are appropriate didactic group that could be used in the biology and ecology classes, whether there are some easily bred species of Phasmatodea, which could be possibly recommended to scholar insectariums and whether school textbooks for elementary and high schools engage with breeding Phasmatodea and the topic of mimetic. These hypotheses are refuted or confirmed at the end of the thesis. The next part origins from detailed study of many species of Phasmatodea where there are specific species described with detailed information. The next part of the thesis is about breeding few kinds of this sort, the opportunities of beginning the breeding in school environment with advices from real practice, in which way it is possible to manage the insectarium and the breeding and whether Phasmatodea in general can be used as appropriate didactic group in biology and ecology classes. The following part is full of specific motifs of observing and tests in school, thus the didactic use is regarded especially for teachers of elementary and high schools. Both aforementioned parts of the thesis are accompanied by pictures and photographs - some of...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra biologie a environmentálních studiícs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV