Show simple item record

Czech nuclear law
dc.contributor.advisorŽákovská, Karolina
dc.creatorHolíková, Lucie
dc.date.accessioned2017-05-16T18:30:00Z
dc.date.available2017-05-16T18:30:00Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/57992
dc.description.abstractRESUMÉ Atomové právo se zabývá moderním fenoménem jaderné energie a jako takové se neustále vyvíjí. Tato diplomová práce se zabývá českou právní úpravou atomového práva. Vzhledem k závažnosti otázek v oblasti jaderné bezpečnosti a ionizujícího záření je česká úprava velmi provázána s úpravou mezinárodní a evropskou, což tato práce bere v úvahu. Vzhledem k množství technických pojmů, se kterými je nutno pracovat, jsou v úvodu pro ulehčení některé pojmy definovány. Jedná se o nejčastější a naprosto základní pojmy, kterými jsou: "jaderná energie , "ionizující a neionizující záření a též samotné "atomové právo . Úvodní kapitola se také stručně zabývá některými aspekty atomové energie z pohledu možných přínosů a rizik, které s sebou její vyu- žívání přináší. Dále už věnuje pozornost samotné právní úpravě. Nejdříve tak v kapitole druhé nazvané "Využívání jaderné energie v kontextu mezinárodního práva a práva EU činí z pohledu mezinárodního práva a práva Evropské unie, které mají na vnit- rostátní úpravu zásadní vliv. V kapitole třetí poté popisuje základní cíle právní úpravy atomového práva a většinu obecných i zvláštních právních principů v této oblasti uplatňovaných. Následuje stručný náhled na atomové právo v České republice spolu s podkapitolou zabývající se činností a organizací Státního úřadu pro jadernou...cs_CZ
dc.description.abstractIN ENGLISH Atomic Law deals with the modern phenomenon of atomic energy and is constantly evolving. This thesis deals with the Czech atomic law. Given the seriousness of the issues in nuclear safety and radiation treatment is Czech law very consistent with the international and European level, as this work takes into account and includes. Due to a number of technical terms , which are necessary to work with, some of the terms are defined in the introduction of this thesis. These are the most common and very basic concepts, such as: "nuclear energy", "ionizing and non-ionizing - radiation"and also "atomic law". The thesis also covers some aspects of atomic energy in terms of the potential benefits and risks that come with its use entails. Furthermore, it pays attention to the legislation itself. Firstly from the perspective of international law and European Union law, which have a major influence on national legislation . Afterwards some of the basic regulatory objectives, nuclear law and most general and special legal principles applied in this area are described. The following is a brief overview of nuclear law in the Czech Republic together with Chapter dealing with in the activities and organizations of the State Office for nuclear safety , as the central authority in the field of peaceful use of...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectAtomové právocs_CZ
dc.subjectjaderná bezpečnostcs_CZ
dc.subjectAtomic lawen_US
dc.subjectnuclear safetyen_US
dc.titleČeské atomové právocs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-10-24
dc.description.departmentDepartment of Environmental Lawen_US
dc.description.departmentKatedra práva životního prostředícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId94618
dc.title.translatedCzech nuclear lawen_US
dc.contributor.refereeHumlíčková, Petra
dc.identifier.aleph001637959
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csRESUMÉ Atomové právo se zabývá moderním fenoménem jaderné energie a jako takové se neustále vyvíjí. Tato diplomová práce se zabývá českou právní úpravou atomového práva. Vzhledem k závažnosti otázek v oblasti jaderné bezpečnosti a ionizujícího záření je česká úprava velmi provázána s úpravou mezinárodní a evropskou, což tato práce bere v úvahu. Vzhledem k množství technických pojmů, se kterými je nutno pracovat, jsou v úvodu pro ulehčení některé pojmy definovány. Jedná se o nejčastější a naprosto základní pojmy, kterými jsou: "jaderná energie , "ionizující a neionizující záření a též samotné "atomové právo . Úvodní kapitola se také stručně zabývá některými aspekty atomové energie z pohledu možných přínosů a rizik, které s sebou její vyu- žívání přináší. Dále už věnuje pozornost samotné právní úpravě. Nejdříve tak v kapitole druhé nazvané "Využívání jaderné energie v kontextu mezinárodního práva a práva EU činí z pohledu mezinárodního práva a práva Evropské unie, které mají na vnit- rostátní úpravu zásadní vliv. V kapitole třetí poté popisuje základní cíle právní úpravy atomového práva a většinu obecných i zvláštních právních principů v této oblasti uplatňovaných. Následuje stručný náhled na atomové právo v České republice spolu s podkapitolou zabývající se činností a organizací Státního úřadu pro jadernou...cs_CZ
uk.abstract.enIN ENGLISH Atomic Law deals with the modern phenomenon of atomic energy and is constantly evolving. This thesis deals with the Czech atomic law. Given the seriousness of the issues in nuclear safety and radiation treatment is Czech law very consistent with the international and European level, as this work takes into account and includes. Due to a number of technical terms , which are necessary to work with, some of the terms are defined in the introduction of this thesis. These are the most common and very basic concepts, such as: "nuclear energy", "ionizing and non-ionizing - radiation"and also "atomic law". The thesis also covers some aspects of atomic energy in terms of the potential benefits and risks that come with its use entails. Furthermore, it pays attention to the legislation itself. Firstly from the perspective of international law and European Union law, which have a major influence on national legislation . Afterwards some of the basic regulatory objectives, nuclear law and most general and special legal principles applied in this area are described. The following is a brief overview of nuclear law in the Czech Republic together with Chapter dealing with in the activities and organizations of the State Office for nuclear safety , as the central authority in the field of peaceful use of...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra práva životního prostředícs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV