Show simple item record

International legal protection of the safety of civil aviation
dc.contributor.advisorOndřej, Jan
dc.creatorŠtěpánková, Mirka
dc.date.accessioned2017-05-16T18:27:55Z
dc.date.available2017-05-16T18:27:55Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/57982
dc.description.abstractMezinárodněprávní ochrana bezpečnosti civilního letectví. Tato práce vychází z myšlenky, že povinnost států chránit civilní letectví před protiprávními činy, zejména teroristickými útoky, má své meze. Omezení vyplývají z toho, že státy jsou nejen subjekty mezinárodních smluv, které chrání civilní letectví, ale i mezinárodních smluv, které chrání jednotlivce a jejich lidská práva. Oba druhy závazků by státy měly dodržovat. V dnešní době bohužel dochází k tomu, že státy nerespektují závazky a principy zakotvené v mezinárodních úmluvách o lidských právech a pod záminkou boje proti terorismu do lidských práv velmi citelně zasahují. Tyto zásahy se nejmarkantněji projevují ve vztahu k právu na zachování lidské důstojnosti, právu na respektování soukromého života a právu na ochranu osobních údajů, zasažena jsou ale i práva jiná, například právo na svobodu pohybu nebo ochranu zdraví. V mé práci se snažím analyzovat dopad některých takových opatření na lidská práva a poukázat na rozpory s požadavky, které jsou stanoveny pro limitování těchto práv. Vycházím zejména z ustanovení Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. V závěru práce se zabývám otázkou, zda je možné, a popřípadě za jakých okolností zasáhnou do kogentními normami mezinárodního...cs_CZ
dc.description.abstractInternational Protection of Civil Aviation Safety. This analysis is based on the idea that the obligation of states to protect civil aviation against acts of unlawful interference, especially terrorist attacks, has certain limits. These limits find its source in international treaties. States are not only subjects of treaties, which protect civil aviation, but also subjects of treaties, which protect individuals and there human rights. Both kind of obligation should be respected. These days we can see, that states do not respect obligations and principles set by international human rights treaties and justify their invasive interference with human rights by stating that they are fighting against terrorism. Its mostly visible by interference with the human dignity, right to privacy, data protection. But there are also other right which can be affected - for example right to free movement or health protection. In my paper I try to analyse impacts of some measures adopted by states on human rightst and show that they sometimes do not respect requirements, which are set for limitations of these rights. The most important documents I am working with are the International Covenant on Civil and Political Rights and the European Treaty on Human Rights. At the end of my paper I m concerning with a question, if it is...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectbezpečnost civilního letectvícs_CZ
dc.subjectletecký terorismuscs_CZ
dc.subjectlidská právacs_CZ
dc.subjectsafetyen_US
dc.subjectsecurityen_US
dc.subjectair terrorismen_US
dc.subjecthuman rightsen_US
dc.titleMezinárodně právní ochrana bezpečnosti civilního letectvícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-09-30
dc.description.departmentDepartment of Public International Lawen_US
dc.description.departmentKatedra mezinárodního právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId67271
dc.title.translatedInternational legal protection of the safety of civil aviationen_US
dc.contributor.refereeBalaš, Vladimír
dc.identifier.aleph001682550
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra mezinárodního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Public International Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csMezinárodněprávní ochrana bezpečnosti civilního letectví. Tato práce vychází z myšlenky, že povinnost států chránit civilní letectví před protiprávními činy, zejména teroristickými útoky, má své meze. Omezení vyplývají z toho, že státy jsou nejen subjekty mezinárodních smluv, které chrání civilní letectví, ale i mezinárodních smluv, které chrání jednotlivce a jejich lidská práva. Oba druhy závazků by státy měly dodržovat. V dnešní době bohužel dochází k tomu, že státy nerespektují závazky a principy zakotvené v mezinárodních úmluvách o lidských právech a pod záminkou boje proti terorismu do lidských práv velmi citelně zasahují. Tyto zásahy se nejmarkantněji projevují ve vztahu k právu na zachování lidské důstojnosti, právu na respektování soukromého života a právu na ochranu osobních údajů, zasažena jsou ale i práva jiná, například právo na svobodu pohybu nebo ochranu zdraví. V mé práci se snažím analyzovat dopad některých takových opatření na lidská práva a poukázat na rozpory s požadavky, které jsou stanoveny pro limitování těchto práv. Vycházím zejména z ustanovení Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. V závěru práce se zabývám otázkou, zda je možné, a popřípadě za jakých okolností zasáhnou do kogentními normami mezinárodního...cs_CZ
uk.abstract.enInternational Protection of Civil Aviation Safety. This analysis is based on the idea that the obligation of states to protect civil aviation against acts of unlawful interference, especially terrorist attacks, has certain limits. These limits find its source in international treaties. States are not only subjects of treaties, which protect civil aviation, but also subjects of treaties, which protect individuals and there human rights. Both kind of obligation should be respected. These days we can see, that states do not respect obligations and principles set by international human rights treaties and justify their invasive interference with human rights by stating that they are fighting against terrorism. Its mostly visible by interference with the human dignity, right to privacy, data protection. But there are also other right which can be affected - for example right to free movement or health protection. In my paper I try to analyse impacts of some measures adopted by states on human rightst and show that they sometimes do not respect requirements, which are set for limitations of these rights. The most important documents I am working with are the International Covenant on Civil and Political Rights and the European Treaty on Human Rights. At the end of my paper I m concerning with a question, if it is...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra mezinárodního právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV