Show simple item record

Syntéza a aplikace fluorfosfonátů
dc.contributor.advisorBeier, Petr
dc.creatorCherkupally, Prabhakar
dc.date.accessioned2019-05-03T15:55:47Z
dc.date.available2019-05-03T15:55:47Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/57646
dc.description.abstractIn the Introduction part of this thesis, the chemistry of organo-fluorine compounds including the electronic properties that fluorine impacts onto organic molecules, steric effects, lipophilicity and other characteristics as well as applications and important features of organo-fluorine compounds are briefly discussed. Moreover, summary of the methods for their preparation, modern methods for fluorinations and enantioselective fluorinations, and fluoroalkylation methodologies in organic synthesis are described. Additionally, the chemistry of fluorinated phosphonates including their preparations, important applications and the chemistry of α,α-difluorophosphonates are discussed. The Results and discussion part describes nucleophilic trifluoromethylation of various electrophilic substrates using diethyl trifluoromethylphosphonate. Furthermore, efficient stereoselective synthesis of fluorovinylphosphonates by a base-induced HF elimination of α,α-difluorophosphonates is explained. In addition, synthesis of number of new, structurally diverse compounds, having a difluorophosphonate moiety using the reaction of diethyl difluoromethylphosphonate with various α,β-unsaturated carbonyl compounds, Michael acceptors and imines are reported. Also, preliminary experiments dealing with nucleophilic reactions of...en_US
dc.description.abstractÚvodní část této práce pojednává o chemii organofluorových sloučenin včetně elektronických vlivů fluoru v organických molekulách, sterických efektů, lipofilních a jiných charakteristik. Rovněž je zde stručně zmíněno využití a důležité vlastnosti organofluorových sloučenin. Dále je popsán souhrn syntetických metod jejich přípravy, jako jsou moderní způsoby fluorace a enantioselektivní fluorace nebo fluoralkylační metody. Též je zmíněna chemie fluorovaných fosfonátů včetně způsobů jejich přípravy, důležitých aplikací a také chemie α,α-difluorfosfonátů. Výsledky práce a diskuze popisují využití diethyl-trifluormetylfosfonátu při nukleofilních trifluormetylacích různých elektrofilních substrátů. Dále je vysvětlena efektivní stereoselektivní syntéza fluorvinylfosfonátů, využívající bazicky vyvolanou eliminaci HF α,α-difluorfosfonátů. Dále je popsána syntéza mnoha nových, strukturně odlišných látek obsahujících difluorfosfonátovou skupinu pomocí reakce diethyl difluormetylfosfonátu s různými α,β-nenasycenými karbonylovými sloučeninami, Michaelovskými akceptory a iminy. Též je pojednáno o předběžných experimentech zabývajících se nukleofilními reakcemi diethyl difluormetylfosfonátu s různými elektrofily a přípravě difluormetyl fosforylového radikálu z difluormetylfosfonátového karbaniontu prostřednictvím...cs_CZ
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectnukleofilní adicecs_CZ
dc.subjectdifluorfosfonátycs_CZ
dc.subjectnucleophilic additionsen_US
dc.subjectdifluorophosphonatesen_US
dc.titleSynthesis and applications of fluorophosphonatesen_US
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-11-15
dc.description.departmentDepartment of Organic Chemistryen_US
dc.description.departmentKatedra organické chemiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId83832
dc.title.translatedSyntéza a aplikace fluorfosfonátůcs_CZ
dc.contributor.refereeHermann, Petr
dc.contributor.refereeKvíčala, Jan
dc.identifier.aleph001538640
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.discipline-cs_CZ
thesis.degree.discipline-en_US
thesis.degree.programOrganická chemiecs_CZ
thesis.degree.programOrganic Chemistryen_US
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra organické chemiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Organic Chemistryen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.cs-cs_CZ
uk.degree-discipline.en-en_US
uk.degree-program.csOrganická chemiecs_CZ
uk.degree-program.enOrganic Chemistryen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csÚvodní část této práce pojednává o chemii organofluorových sloučenin včetně elektronických vlivů fluoru v organických molekulách, sterických efektů, lipofilních a jiných charakteristik. Rovněž je zde stručně zmíněno využití a důležité vlastnosti organofluorových sloučenin. Dále je popsán souhrn syntetických metod jejich přípravy, jako jsou moderní způsoby fluorace a enantioselektivní fluorace nebo fluoralkylační metody. Též je zmíněna chemie fluorovaných fosfonátů včetně způsobů jejich přípravy, důležitých aplikací a také chemie α,α-difluorfosfonátů. Výsledky práce a diskuze popisují využití diethyl-trifluormetylfosfonátu při nukleofilních trifluormetylacích různých elektrofilních substrátů. Dále je vysvětlena efektivní stereoselektivní syntéza fluorvinylfosfonátů, využívající bazicky vyvolanou eliminaci HF α,α-difluorfosfonátů. Dále je popsána syntéza mnoha nových, strukturně odlišných látek obsahujících difluorfosfonátovou skupinu pomocí reakce diethyl difluormetylfosfonátu s různými α,β-nenasycenými karbonylovými sloučeninami, Michaelovskými akceptory a iminy. Též je pojednáno o předběžných experimentech zabývajících se nukleofilními reakcemi diethyl difluormetylfosfonátu s různými elektrofily a přípravě difluormetyl fosforylového radikálu z difluormetylfosfonátového karbaniontu prostřednictvím...cs_CZ
uk.abstract.enIn the Introduction part of this thesis, the chemistry of organo-fluorine compounds including the electronic properties that fluorine impacts onto organic molecules, steric effects, lipophilicity and other characteristics as well as applications and important features of organo-fluorine compounds are briefly discussed. Moreover, summary of the methods for their preparation, modern methods for fluorinations and enantioselective fluorinations, and fluoroalkylation methodologies in organic synthesis are described. Additionally, the chemistry of fluorinated phosphonates including their preparations, important applications and the chemistry of α,α-difluorophosphonates are discussed. The Results and discussion part describes nucleophilic trifluoromethylation of various electrophilic substrates using diethyl trifluoromethylphosphonate. Furthermore, efficient stereoselective synthesis of fluorovinylphosphonates by a base-induced HF elimination of α,α-difluorophosphonates is explained. In addition, synthesis of number of new, structurally diverse compounds, having a difluorophosphonate moiety using the reaction of diethyl difluoromethylphosphonate with various α,β-unsaturated carbonyl compounds, Michael acceptors and imines are reported. Also, preliminary experiments dealing with nucleophilic reactions of...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra organické chemiecs_CZ
thesis.grade.codeP
dc.identifier.lisID990015386400106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV