Show simple item record

Tender for teachers of vocational subjects
dc.contributor.advisorTrojanová, Irena
dc.creatorKocina, Roman
dc.date.accessioned2017-05-16T16:21:03Z
dc.date.available2017-05-16T16:21:03Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/57616
dc.description.abstractNÁZEV: Výb rové ízení na u itele odborných p edm t AUTOR: Mgr. Roman Kocina KATEDRA (ÚSTAV) Pedagogická fakulta Karlovy univerzity v Praze VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Irena Lhotková, Ph.D. ABSTRAKT: Cílem bakalá ské práce je seznámení s postupy výb rového ízení na pozici u itele odborných p edm t s pr zkumem využívání t chto metod na st edních školách v Ústeckém kraji. V teoretické ásti je popsána problematika výb rového ízení a doporu ený postup jeho provedení. Je zde popsáno jedenáct výb rových ízení získávání uchaze za využití r zných zdroj oslovení, p edvýb ru a použití osobního pohovoru, test , referencí a p edvedení práce jako metody výb ru z uchaze . V praktické ásti byl proveden pr zkum u st edních škol Ústeckého kraje v oblasti výb rového ízení. Na základ získaných poznatk došlo ke zhodnocení využívání systémových postup respondent , vyhodnocení jejich výsledk a upozorn ní na problematické oblasti ve vypisovaných ízeních. KLÍ OVÁ SLOVA: Výb r, u itel, školství, pohovor, testy, inzerátcs_CZ
dc.description.abstractTITLE: Tender for teachers of vocational subjects AUTHOR: Mgr. Roman Kocina DEPARTMENT: Pedagogical Faculty of Charles University in Prague SUPERVISOR: Mgr. Irena Lhotková, Ph.D. ABSTRACT: The aim of this work is to introduce the competitive tendering procedures for the position of teachers of vocational subjects, exploring the use of these methods in secondary schools in region. The theoretical part describes the issue of the tender process and recommended its implementation. It describes jedenáctero tender, applicant tracking, using a variety of sources addressing, pre-selection and use of personal interviews, tests, references, and demonstration work as a method of selection of candidates. In the practical part of the research was carried out at public schools Ústí Region in the selection process. Based on the lessons learned was to evaluate the use of system processes respondents evaluate their results and alerts to problematic areas announced by the proceedings. KEYWORDS: Selection, teacher, education, interview, tests, tenderen_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectVýběrcs_CZ
dc.subjectučitelcs_CZ
dc.subjectškolstvícs_CZ
dc.subjectpohovorcs_CZ
dc.subjecttestycs_CZ
dc.subjectinzerátcs_CZ
dc.subjectSelectionen_US
dc.subjectteacheren_US
dc.subjecteducationen_US
dc.subjectinterviewen_US
dc.subjecttestsen_US
dc.subjecttenderen_US
dc.titleVýběrové řízení na učitele odborných předmětůcs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-01-15
dc.description.departmentCentrum školského managementucs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId130818
dc.title.translatedTender for teachers of vocational subjectsen_US
dc.contributor.refereeSvoboda, Petr
dc.identifier.aleph001558366
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineSchool Managementen_US
thesis.degree.disciplineŠkolský managementcs_CZ
thesis.degree.programSpecializace v pedagogicecs_CZ
thesis.degree.programSpecialization in Educationen_US
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csŠkolský managementcs_CZ
uk.degree-discipline.enSchool Managementen_US
uk.degree-program.csSpecializace v pedagogicecs_CZ
uk.degree-program.enSpecialization in Educationen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csNÁZEV: Výb rové ízení na u itele odborných p edm t AUTOR: Mgr. Roman Kocina KATEDRA (ÚSTAV) Pedagogická fakulta Karlovy univerzity v Praze VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Irena Lhotková, Ph.D. ABSTRAKT: Cílem bakalá ské práce je seznámení s postupy výb rového ízení na pozici u itele odborných p edm t s pr zkumem využívání t chto metod na st edních školách v Ústeckém kraji. V teoretické ásti je popsána problematika výb rového ízení a doporu ený postup jeho provedení. Je zde popsáno jedenáct výb rových ízení získávání uchaze za využití r zných zdroj oslovení, p edvýb ru a použití osobního pohovoru, test , referencí a p edvedení práce jako metody výb ru z uchaze . V praktické ásti byl proveden pr zkum u st edních škol Ústeckého kraje v oblasti výb rového ízení. Na základ získaných poznatk došlo ke zhodnocení využívání systémových postup respondent , vyhodnocení jejich výsledk a upozorn ní na problematické oblasti ve vypisovaných ízeních. KLÍ OVÁ SLOVA: Výb r, u itel, školství, pohovor, testy, inzerátcs_CZ
uk.abstract.enTITLE: Tender for teachers of vocational subjects AUTHOR: Mgr. Roman Kocina DEPARTMENT: Pedagogical Faculty of Charles University in Prague SUPERVISOR: Mgr. Irena Lhotková, Ph.D. ABSTRACT: The aim of this work is to introduce the competitive tendering procedures for the position of teachers of vocational subjects, exploring the use of these methods in secondary schools in region. The theoretical part describes the issue of the tender process and recommended its implementation. It describes jedenáctero tender, applicant tracking, using a variety of sources addressing, pre-selection and use of personal interviews, tests, references, and demonstration work as a method of selection of candidates. In the practical part of the research was carried out at public schools Ústí Region in the selection process. Based on the lessons learned was to evaluate the use of system processes respondents evaluate their results and alerts to problematic areas announced by the proceedings. KEYWORDS: Selection, teacher, education, interview, tests, tenderen_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Centrum školského managementucs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV