Show simple item record

Politeness in the Czech Republic - Thanking and Accepting Thanks
dc.contributor.advisorChejnová, Pavla
dc.creatorSvobodová, Michaela
dc.date.accessioned2017-05-16T16:09:21Z
dc.date.available2017-05-16T16:09:21Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/57567
dc.description.abstractResumé Tato práce se zabývá otázkou zdvořilosti, zdvořilostních strategií a děkováním a přijímáním díků v rámci České republiky. Práce nejprve zpracovává problematiku z teoretického hlediska, jsou zde představeny poznatky a teorie domácích i světových lingvistů, kteří se otázkou zdvořilosti a komunikace zabývali, různé přístupy ke zdvořilému nebo nezdvořilému jednání. Také se podrobněji věnuji děkování a reakcím na ně, vděčnosti a nevděčnosti a prezentuji i témata, která s problematikou souvisí. Praktická část je věnována výzkumu předpokládaných reakcí respondentů - děkování a přijímání díků v konkrétních situacích. Úkolem není zkoumat úzus, ale výpovědi považované za zdvořilé a vhodné v dané situaci. Zvolila jsem metodu dotazníku s 5 otevřenými otázkami a volbou odpovědi na základě vlastní zkušenosti respondenta. Dotazník mapuje obě pohlaví ve věku 14 - 42 let. Výsledky výzkumu jsou uváděny v reálných číslech (nejprve obě pohlaví dohromady a poté zvlášť). V závěru práce jsou pak zhodnoceny a interpretovány zjištěné výsledky a poznatky. Klíčová slova: zdvořilost, řečová etiketa, česká kultura, děkování, přijímání díkůcs_CZ
dc.description.abstractThis work deals with politeness, politeness strategies and thanking and accepting thanks in the Czech Republic. At first, the thesis processes the issue from a theoretical point of view, there are presented the findings and theories of Czech and foreign linguists, who are interested in politeness and communication, several approaches toward polite or impolite behaviour. I describe in detail thanking and responses to thanks, expressions of gratitude and ingratitude; there are presented the topics, which directly relate to the issue, too. The practical part deals with the research of supposed responses of respondents - thanking and accepting thanks - in specific situations. The task isn't to research the using of speech, but the utterance considered as polite and suitable in the situation. I chose the questionnaire with 5 open questions, where respondents were asked to write the answer according to their experience. The research was oriented on respondents of both sexes between the ages of 14 to 42 years. The results are given in real numbers (firstly both sexes together and then separately). Finally, the results and findings are analysed and interpreted. Keywords: politeness, speech etiquette, Czech culture, thanking, accepting thanksen_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectzdvořilostcs_CZ
dc.subjectřečová etiketacs_CZ
dc.subjectčeská kulturacs_CZ
dc.subjectděkovánícs_CZ
dc.subjectpřijímání díkůcs_CZ
dc.subjectpolitenessen_US
dc.subjectspeech etiquetteen_US
dc.subjectCzech cultureen_US
dc.subjectthankingen_US
dc.subjectaccepting thanksen_US
dc.titleZdvořilost v České republice - děkování a přijímání díkůcs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-09-05
dc.description.departmentKatedra českého jazykacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId138172
dc.title.translatedPoliteness in the Czech Republic - Thanking and Accepting Thanksen_US
dc.contributor.refereeHirschová, Milada
dc.identifier.aleph001622323
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineCzech Language Oriented at Education - German Language Oriented at Educationen_US
thesis.degree.disciplineČeský jazyk se zaměřením na vzdělávání - Německý jazyk se zaměřením na vzdělávánícs_CZ
thesis.degree.programSpecializace v pedagogicecs_CZ
thesis.degree.programSpecialization in Educationen_US
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csČeský jazyk se zaměřením na vzdělávání - Německý jazyk se zaměřením na vzdělávánícs_CZ
uk.degree-discipline.enCzech Language Oriented at Education - German Language Oriented at Educationen_US
uk.degree-program.csSpecializace v pedagogicecs_CZ
uk.degree-program.enSpecialization in Educationen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csResumé Tato práce se zabývá otázkou zdvořilosti, zdvořilostních strategií a děkováním a přijímáním díků v rámci České republiky. Práce nejprve zpracovává problematiku z teoretického hlediska, jsou zde představeny poznatky a teorie domácích i světových lingvistů, kteří se otázkou zdvořilosti a komunikace zabývali, různé přístupy ke zdvořilému nebo nezdvořilému jednání. Také se podrobněji věnuji děkování a reakcím na ně, vděčnosti a nevděčnosti a prezentuji i témata, která s problematikou souvisí. Praktická část je věnována výzkumu předpokládaných reakcí respondentů - děkování a přijímání díků v konkrétních situacích. Úkolem není zkoumat úzus, ale výpovědi považované za zdvořilé a vhodné v dané situaci. Zvolila jsem metodu dotazníku s 5 otevřenými otázkami a volbou odpovědi na základě vlastní zkušenosti respondenta. Dotazník mapuje obě pohlaví ve věku 14 - 42 let. Výsledky výzkumu jsou uváděny v reálných číslech (nejprve obě pohlaví dohromady a poté zvlášť). V závěru práce jsou pak zhodnoceny a interpretovány zjištěné výsledky a poznatky. Klíčová slova: zdvořilost, řečová etiketa, česká kultura, děkování, přijímání díkůcs_CZ
uk.abstract.enThis work deals with politeness, politeness strategies and thanking and accepting thanks in the Czech Republic. At first, the thesis processes the issue from a theoretical point of view, there are presented the findings and theories of Czech and foreign linguists, who are interested in politeness and communication, several approaches toward polite or impolite behaviour. I describe in detail thanking and responses to thanks, expressions of gratitude and ingratitude; there are presented the topics, which directly relate to the issue, too. The practical part deals with the research of supposed responses of respondents - thanking and accepting thanks - in specific situations. The task isn't to research the using of speech, but the utterance considered as polite and suitable in the situation. I chose the questionnaire with 5 open questions, where respondents were asked to write the answer according to their experience. The research was oriented on respondents of both sexes between the ages of 14 to 42 years. The results are given in real numbers (firstly both sexes together and then separately). Finally, the results and findings are analysed and interpreted. Keywords: politeness, speech etiquette, Czech culture, thanking, accepting thanksen_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazykacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV