Show simple item record

Problems in translation of Dutch horticultural terminology
dc.contributor.advisorRakšányiová, Jana
dc.creatorZubrová, Hana
dc.date.accessioned2021-03-24T22:48:52Z
dc.date.available2021-03-24T22:48:52Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/57272
dc.description.abstractResumé V této diplomové práci jsem se zabývala problematikou překladu nizozemských zahradnických textů do češtiny, a to jak textů odborných a populárně naučných, tak i překlady textů právních a pragmatických. Cílem této diplomové práce bylo analyzovat různé druhy textů z oblasti zahradnictví z translatologického hlediska a vysledovat některé problematické jevy, které vznikají při recepci a překladu těchto textů. Soustředila jsem se též na vztahy ekvivalence mezi nizozemskou, latinskou a českou terminologií u názvů rostlin, zápis odborných názvů a zhodnocení vybraných textů z hlediska textové lingvistiky. První kapitola je věnována teoretickým částem z oblasti lingvistiky a translatologie vztahujícím se k dané problematice a je založena převážně na rešerši literárních pramenů. Dále jsem se zabývala vybranými překladatelskými problémy, s nimiž se překladatel setkává v oblasti odborné a populárně naučné literatury. Prvním problémem byly nomenklaturní názvy, jednotlivé botanické kategorie a pravidla pro zápis názvů rostlin, jakožto specifická část zahradnické terminologie. Ze srovnání názvů rostlin v odborných publikacích vyplývá, že způsob zapisování těchto názvů je shodný v obou jazycích a odpovídá mezinárodním pravidlům. V případě názvů rostlin jsem pak porovnávala i motivaci jejich národních ekvivalentů a...cs_CZ
dc.description.abstractIn this diploma thesis I concerned myself with translations of Dutch horticultural texts into Czech language, both professional and popular-science texts, as wel as legislative and pragmatic. The aim of my thesis was to analyse different kinds of horticultural texts from translatological point of view and to find out some problematic phenomena, which arise by the reception and translation of these texts. I concentrated also on relations of equivalence between Dutch, Latin and Czech terminology by the names of plants, writing of the scientific names and evaluation of selected texts in terms of text linguistics. First chapter is devoted to teoretical parts of linguistics and translatology related to this problematic and it is mainly based on research of literary sources. Further I concerned myself with some translatological problems, which a translator meets in the area of professional and popular-science literature. First of them was the problem of nomanclatural names, individual botanical categories and rules for writing of the names of plants. From comparison of plant names in expert publications arised that the way of writing of these names is in both languages same and according to the international rules. By the botanical names I compared also on the example of assortment of spring bulbs the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjecthorticultureen_US
dc.subjectterminologyen_US
dc.subjecttranslationen_US
dc.subjecttext linguisticsen_US
dc.subjectzahradnictvícs_CZ
dc.subjectterminologiecs_CZ
dc.subjectpřekladycs_CZ
dc.subjecttextová lingvistikacs_CZ
dc.titleProblémy překladu nizozemské zahradnické terminologie do češtinycs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-02-05
dc.description.departmentInstitute of Germanic Studiesen_US
dc.description.departmentÚstav germánských studiícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId131234
dc.title.translatedProblems in translation of Dutch horticultural terminologyen_US
dc.contributor.refereeVachková, Marie
dc.identifier.aleph001558025
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineNizozemštinacs_CZ
thesis.degree.disciplineDutch Studiesen_US
thesis.degree.programPhilologyen_US
thesis.degree.programFilologiecs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Ústav germánských studiícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Institute of Germanic Studiesen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csNizozemštinacs_CZ
uk.degree-discipline.enDutch Studiesen_US
uk.degree-program.csFilologiecs_CZ
uk.degree-program.enPhilologyen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csResumé V této diplomové práci jsem se zabývala problematikou překladu nizozemských zahradnických textů do češtiny, a to jak textů odborných a populárně naučných, tak i překlady textů právních a pragmatických. Cílem této diplomové práce bylo analyzovat různé druhy textů z oblasti zahradnictví z translatologického hlediska a vysledovat některé problematické jevy, které vznikají při recepci a překladu těchto textů. Soustředila jsem se též na vztahy ekvivalence mezi nizozemskou, latinskou a českou terminologií u názvů rostlin, zápis odborných názvů a zhodnocení vybraných textů z hlediska textové lingvistiky. První kapitola je věnována teoretickým částem z oblasti lingvistiky a translatologie vztahujícím se k dané problematice a je založena převážně na rešerši literárních pramenů. Dále jsem se zabývala vybranými překladatelskými problémy, s nimiž se překladatel setkává v oblasti odborné a populárně naučné literatury. Prvním problémem byly nomenklaturní názvy, jednotlivé botanické kategorie a pravidla pro zápis názvů rostlin, jakožto specifická část zahradnické terminologie. Ze srovnání názvů rostlin v odborných publikacích vyplývá, že způsob zapisování těchto názvů je shodný v obou jazycích a odpovídá mezinárodním pravidlům. V případě názvů rostlin jsem pak porovnávala i motivaci jejich národních ekvivalentů a...cs_CZ
uk.abstract.enIn this diploma thesis I concerned myself with translations of Dutch horticultural texts into Czech language, both professional and popular-science texts, as wel as legislative and pragmatic. The aim of my thesis was to analyse different kinds of horticultural texts from translatological point of view and to find out some problematic phenomena, which arise by the reception and translation of these texts. I concentrated also on relations of equivalence between Dutch, Latin and Czech terminology by the names of plants, writing of the scientific names and evaluation of selected texts in terms of text linguistics. First chapter is devoted to teoretical parts of linguistics and translatology related to this problematic and it is mainly based on research of literary sources. Further I concerned myself with some translatological problems, which a translator meets in the area of professional and popular-science literature. First of them was the problem of nomanclatural names, individual botanical categories and rules for writing of the names of plants. From comparison of plant names in expert publications arised that the way of writing of these names is in both languages same and according to the international rules. By the botanical names I compared also on the example of assortment of spring bulbs the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav germánských studiícs_CZ
thesis.grade.code3
dc.contributor.consultantHolík, Aleš
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO
dc.identifier.lisID990015580250106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV