Show simple item record

Crime and its perception in urban environment
dc.creatorJíchová, Jana
dc.date.accessioned2017-05-16T13:51:08Z
dc.date.available2017-05-16T13:51:08Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/57016
dc.description.abstractJana Jíchová: Kriminalita a její percepce v městském prostředí ABSTRAKT Kriminalita je důležitým společenským jevem, který ovlivňuje mnoho aspektů fungování společnosti i života každého člověka. Zároveň představuje významné interdisciplinární téma, kterému se věnuje řada oborů, včetně geografie. Logicky zde dochází k tematickým i metodickým přesahům; každá z věd klade důraz na odlišné aspekty kriminality, využívá jiných metod a výzkumných postupů, způsobů interpretace, a proto přispívá k poznání kriminality odlišně. Význam geografie spočívá zejména v obohacení výzkumu kriminality o prostorovou dimenzi, napomáhá k jejímu poznání prostřednictvím analýz rozmístění kriminality a studiemi percepce zločinu. Ačkoliv tento typ studií patří v zahraničních výzkumech k běžně využívaným, v české geografii je jim věnováno pouze málo pozornosti. Tato dizertační práce se zaměřuje na představení výzkumu geografie zločinu, přibližuje její teoretický a metodický vývoj a diskutuje její využitelnost a využití v českém kontextu. Větší důraz je v práci kladen na koncept strachu ze zločinu, který tvoří základní složku pocitu bezpečí ovlivňujícího každodenní život, využívání městského prostoru a prostorovou mobilitu jednotlivců. Právě lepší pochopení diferencovaného vnímání zločinu různými skupinami obyvatel či uživatelů a...cs_CZ
dc.description.abstractJana Jíchová: Crime and its Perception in Urban Environment ABSTRACT Crime is an important social phenomenon that affects many aspects of the functioning of society and the life of every person. It also represents an important interdisciplinary topic that deals with a number of disciplines, including geography. Logically, there is a thematic and methodological overlap; each of the sciences emphasize on different aspects of crime, using various methods and research approaches, interpretations, and therefore contributes to the knowledge of crime differently. The importance of geography is particularly in the enrichment of the crime research on spatial dimension and contributes to its cognition through analysis of the distribution of crime and studies of perception of crime. Although this type of studies is well established in Western crime research, in the Czech geography is paid to them only little attention. This doctoral thesis introduces geography of crime in the Czech context, discusses its theoretical and methodological developments and its applicability and application in our cities.. More emphasis is put on the concept of fear of crime, which constitutes an essential component of feeling of safety affecting daily life, the use of urban space and spatial mobility of individuals. Better understanding of...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectgeografie zločinucs_CZ
dc.subjectstrach ze zločinu,percepcecs_CZ
dc.subjecthot spotscs_CZ
dc.subjectprostředícs_CZ
dc.subjectrezidenční lokalitacs_CZ
dc.subjectPrahacs_CZ
dc.subjectČeskocs_CZ
dc.subjectgeography of crimeen_US
dc.subjectfear of crimeen_US
dc.subjectperceptionen_US
dc.subjecthot spotsen_US
dc.subjectenvironmenten_US
dc.subjectresidential environmenten_US
dc.subjectPragueen_US
dc.subjectCzechiaen_US
dc.titleKriminalita a její percepce v městském prostředícs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-04-16
dc.description.departmentDepartment of Social Geography and Regional Develop.en_US
dc.description.departmentKatedra sociální geografie a region. rozvojecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId148642
dc.title.translatedCrime and its perception in urban environmenten_US
dc.identifier.aleph001716159
thesis.degree.nameRNDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineSocial Geography and Regional Developmenten_US
thesis.degree.disciplineSociální geografie a regionální rozvojcs_CZ
thesis.degree.programGeografiecs_CZ
thesis.degree.programGeographyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csSociální geografie a regionální rozvojcs_CZ
uk.degree-discipline.enSocial Geography and Regional Developmenten_US
uk.degree-program.csGeografiecs_CZ
uk.degree-program.enGeographyen_US
thesis.grade.csProspělcs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csJana Jíchová: Kriminalita a její percepce v městském prostředí ABSTRAKT Kriminalita je důležitým společenským jevem, který ovlivňuje mnoho aspektů fungování společnosti i života každého člověka. Zároveň představuje významné interdisciplinární téma, kterému se věnuje řada oborů, včetně geografie. Logicky zde dochází k tematickým i metodickým přesahům; každá z věd klade důraz na odlišné aspekty kriminality, využívá jiných metod a výzkumných postupů, způsobů interpretace, a proto přispívá k poznání kriminality odlišně. Význam geografie spočívá zejména v obohacení výzkumu kriminality o prostorovou dimenzi, napomáhá k jejímu poznání prostřednictvím analýz rozmístění kriminality a studiemi percepce zločinu. Ačkoliv tento typ studií patří v zahraničních výzkumech k běžně využívaným, v české geografii je jim věnováno pouze málo pozornosti. Tato dizertační práce se zaměřuje na představení výzkumu geografie zločinu, přibližuje její teoretický a metodický vývoj a diskutuje její využitelnost a využití v českém kontextu. Větší důraz je v práci kladen na koncept strachu ze zločinu, který tvoří základní složku pocitu bezpečí ovlivňujícího každodenní život, využívání městského prostoru a prostorovou mobilitu jednotlivců. Právě lepší pochopení diferencovaného vnímání zločinu různými skupinami obyvatel či uživatelů a...cs_CZ
uk.abstract.enJana Jíchová: Crime and its Perception in Urban Environment ABSTRACT Crime is an important social phenomenon that affects many aspects of the functioning of society and the life of every person. It also represents an important interdisciplinary topic that deals with a number of disciplines, including geography. Logically, there is a thematic and methodological overlap; each of the sciences emphasize on different aspects of crime, using various methods and research approaches, interpretations, and therefore contributes to the knowledge of crime differently. The importance of geography is particularly in the enrichment of the crime research on spatial dimension and contributes to its cognition through analysis of the distribution of crime and studies of perception of crime. Although this type of studies is well established in Western crime research, in the Czech geography is paid to them only little attention. This doctoral thesis introduces geography of crime in the Czech context, discusses its theoretical and methodological developments and its applicability and application in our cities.. More emphasis is put on the concept of fear of crime, which constitutes an essential component of feeling of safety affecting daily life, the use of urban space and spatial mobility of individuals. Better understanding of...en_US
uk.file-availabilityP
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a region. rozvojecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV