Show simple item record

Selected criminal law aspects of youth criminality
dc.contributor.advisorMusil, Jan
dc.creatorBaranová, Michaela
dc.date.accessioned2017-05-16T13:42:21Z
dc.date.available2017-05-16T13:42:21Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/56980
dc.description.abstractVybrané trestněprávní aspekty kriminality mládeže Abstrakt Cílem práce je především poukázat na vybrané trestněprávní aspekty, kterými se odlišuje trestní řízení a sankcionování pachatelů z řad mládeže od obecné úpravy vztahující se na dospělé pachatele. Pachatele z řad mládeže lze dle zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, členit na dvě skupiny. První skupinou jsou tzv. děti, tedy ti pachatelé, kteří v době spáchání trestného činu nedovršili patnáctý rok věku. Druhou skupinou jsou tzv. mladiství, tedy ti pachatelé, kteří v době spáchání trestného činu dovršili patnáctý rok věku, avšak nedovršili osmnáctý rok věku. V rámci trestního řízení se na tyto pachatele uplatňují určité odchylky a rovněž systém sankcí, ukládaných těmto pachatelům, vykazuje odlišnosti od sankcionování dospělých. V rámci práce se tak autorka zaměřuje především na nastínění těchto odlišností, které pak podrobněji rozebírá. Další kapitoly práce se zaměřují na historický exkurz do české trestněprávní úpravy týkající se soudnictví ve věcech mládeže, tedy na úpravu, která na území českého státu platila před účinností zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Dále je věnována pozornost polemice nad dolní věkovou hranicí trestní odpovědnosti, přičemž v rámci této kapitoly je nastíněno...cs_CZ
dc.description.abstractSelected criminal law aspects of youth criminality Abstract The aim of this thesis is to point to selected aspects of criminal law, which distinguish prosecution and sanctioning of youth offenders from general provisions applicable to adult offenders. Youth offenders can be divided into two groups according to the Act No. 218/2003 Coll., on Liability of Juveniles for Illegal Acts and on Juvenile Justice. The first group consists of children, i.e. those offenders who do not reach fifteen years of age at the time of the offense. The second group consists of adolescents, i.e. those offenders who reach fifteen years of age but do not reach the age of eighteen at the time of the offense. These two groups of offenders are treated somewhat differently than adult offenders in the criminal proceedings, and the system of sanctions used to punish these offenders is also different from sanction schemes imposed on adults. In this thesis, the author outlines these differences and discusses selected aspects in more detail. The thesis also provides a historical excursion into the Czech criminal law that regulated the juvenile justice on the territory of the Czech Republic before the Act on Juvenile Justice came into force. Moreover, the thesis provides an overview of the minimum age for criminal responsibility in the Czech...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectmládežcs_CZ
dc.subjecttrestní řízenícs_CZ
dc.subjectsankcionovánícs_CZ
dc.subjecttrestní odpovědnostcs_CZ
dc.subjectjuvenilesen_US
dc.subjectcriminal proceedingsen_US
dc.subjectsanctioningen_US
dc.subjectcriminal responsibilityen_US
dc.titleVybrané trestněprávní aspekty kriminality mládežecs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-04-11
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId119712
dc.title.translatedSelected criminal law aspects of youth criminalityen_US
dc.contributor.refereeVanduchová, Marie
dc.identifier.aleph001713907
thesis.degree.nameJUDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csProspělcs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csVybrané trestněprávní aspekty kriminality mládeže Abstrakt Cílem práce je především poukázat na vybrané trestněprávní aspekty, kterými se odlišuje trestní řízení a sankcionování pachatelů z řad mládeže od obecné úpravy vztahující se na dospělé pachatele. Pachatele z řad mládeže lze dle zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, členit na dvě skupiny. První skupinou jsou tzv. děti, tedy ti pachatelé, kteří v době spáchání trestného činu nedovršili patnáctý rok věku. Druhou skupinou jsou tzv. mladiství, tedy ti pachatelé, kteří v době spáchání trestného činu dovršili patnáctý rok věku, avšak nedovršili osmnáctý rok věku. V rámci trestního řízení se na tyto pachatele uplatňují určité odchylky a rovněž systém sankcí, ukládaných těmto pachatelům, vykazuje odlišnosti od sankcionování dospělých. V rámci práce se tak autorka zaměřuje především na nastínění těchto odlišností, které pak podrobněji rozebírá. Další kapitoly práce se zaměřují na historický exkurz do české trestněprávní úpravy týkající se soudnictví ve věcech mládeže, tedy na úpravu, která na území českého státu platila před účinností zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Dále je věnována pozornost polemice nad dolní věkovou hranicí trestní odpovědnosti, přičemž v rámci této kapitoly je nastíněno...cs_CZ
uk.abstract.enSelected criminal law aspects of youth criminality Abstract The aim of this thesis is to point to selected aspects of criminal law, which distinguish prosecution and sanctioning of youth offenders from general provisions applicable to adult offenders. Youth offenders can be divided into two groups according to the Act No. 218/2003 Coll., on Liability of Juveniles for Illegal Acts and on Juvenile Justice. The first group consists of children, i.e. those offenders who do not reach fifteen years of age at the time of the offense. The second group consists of adolescents, i.e. those offenders who reach fifteen years of age but do not reach the age of eighteen at the time of the offense. These two groups of offenders are treated somewhat differently than adult offenders in the criminal proceedings, and the system of sanctions used to punish these offenders is also different from sanction schemes imposed on adults. In this thesis, the author outlines these differences and discusses selected aspects in more detail. The thesis also provides a historical excursion into the Czech criminal law that regulated the juvenile justice on the territory of the Czech Republic before the Act on Juvenile Justice came into force. Moreover, the thesis provides an overview of the minimum age for criminal responsibility in the Czech...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV