Show simple item record

Development of competencies in scientific education through the active work of pupils (focused on field trips)
dc.contributor.advisorŠulcová, Renata
dc.creatorŠtěpánková, Jitka
dc.date.accessioned2021-03-24T10:06:57Z
dc.date.available2021-03-24T10:06:57Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/56953
dc.description.abstractNázev: Rozvoj přírodovědných kompetencí žáků pomocí aktivních činností (zaměřeno na exkurze) Abstrakt Celková koncepce i strategie přírodovědného vzdělávání prochází významnými změnami, jejichž základním východiskem jsou kurikulární dokumenty směřující k rozvoji klíčových kompetencí důležitých pro osobnostní rozvoj a uplatnění každého člena ve společnosti. Proto vedle tradičních, možná i osvědčených metod a forem vstupují do popředí spíše participativní a badatelsky orientované přístupy, které podporují kreativní přístup k výuce a zdůrazňují vlastní iniciativu žáků. Nezastupitelné postavení mají komplexní přírodovědné exkurze směřované do nejrůznějších lokalit za účelem plnění předem promyšlených a zadaných úkolů přírodovědného i společenského charakteru. Nový pohled v tomto směru poskytují přírodní lokality či naučné stezky, kde žáci mohou objevovat, chápat a posuzovat jevy v širších souvislostech s ohledem na jejich přírodní, hospodářský či společenský význam. Toto přímé i nepřímé studium přírody výzkumnými metodami, praktickými činnostmi, zvláště experimentálními umožňuje žákům vytvářet komplexní přírodovědné dovednosti a kompetence. Napomáhá rozumovému rozvoji žáků postupným přechodem od převážně názorného poznávání okolního světa k poznávání racionálnímu, abstraktnímu. Uvedená problematika je také...cs_CZ
dc.description.abstractTitle: Development of Competencies in Scientific Education through the Active Work of Pupils (Focused On Field Trips) Abstract The overall concept and strategy of science education is undergoing significant changes, the basic starting curricula are designed to develop key competences necessary for personal development and success of each member of society. Therefore, in addition to traditional, perhaps best methods and forms come into the forefront more participatory and inquiry- based approaches that encourage creative approach to teaching and emphasize their own initiative pupils. Unique role of a comprehensive scientific excursion channeled to various locations in order to accomplish a pre- assigned tasks and sophisticated science and social character. A new look in this direction provide natural areas or nature trails where students can explore, understand and assess phenomena in a broader context with regard to their natural, economic or social importance. This direct and indirect nature study research methods, practical activities, especially experimental enables pupils to create complex scientific skills and competencies. It helps students develop the intellectual gradual transition from a predominantly illustrative exploring the world around to explore the rational, abstract. The issue is also...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectthe development of competencies in scientific educationen_US
dc.subjectactivating methodsen_US
dc.subjectsurveyen_US
dc.subjectfield tripsen_US
dc.subjectnature trailsen_US
dc.subjectrozvoj přírodovědných kompetencícs_CZ
dc.subjectaktivizující metody a formy prácecs_CZ
dc.subjectdotazníkové šetřenícs_CZ
dc.subjectpřírodovědná exkurzecs_CZ
dc.subjectnaučné stezkycs_CZ
dc.titleRozvoj přírodovědných kompetencí žáků pomocí aktivních činností (zaměřeno na přírodovědné exkurze)cs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-04-14
dc.description.departmentDepartment of teaching and Didactics of Chemistryen_US
dc.description.departmentKatedra učitelství a didaktiky chemiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId82906
dc.title.translatedDevelopment of competencies in scientific education through the active work of pupils (focused on field trips)en_US
dc.contributor.refereeKlímová, Helena
dc.contributor.refereeKolář, Karel
dc.identifier.aleph001714080
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.discipline-cs_CZ
thesis.degree.discipline-en_US
thesis.degree.programEducation in chemistryen_US
thesis.degree.programVzdělávání v chemiics_CZ
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra učitelství a didaktiky chemiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of teaching and Didactics of Chemistryen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.cs-cs_CZ
uk.degree-discipline.en-en_US
uk.degree-program.csVzdělávání v chemiics_CZ
uk.degree-program.enEducation in chemistryen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csNázev: Rozvoj přírodovědných kompetencí žáků pomocí aktivních činností (zaměřeno na exkurze) Abstrakt Celková koncepce i strategie přírodovědného vzdělávání prochází významnými změnami, jejichž základním východiskem jsou kurikulární dokumenty směřující k rozvoji klíčových kompetencí důležitých pro osobnostní rozvoj a uplatnění každého člena ve společnosti. Proto vedle tradičních, možná i osvědčených metod a forem vstupují do popředí spíše participativní a badatelsky orientované přístupy, které podporují kreativní přístup k výuce a zdůrazňují vlastní iniciativu žáků. Nezastupitelné postavení mají komplexní přírodovědné exkurze směřované do nejrůznějších lokalit za účelem plnění předem promyšlených a zadaných úkolů přírodovědného i společenského charakteru. Nový pohled v tomto směru poskytují přírodní lokality či naučné stezky, kde žáci mohou objevovat, chápat a posuzovat jevy v širších souvislostech s ohledem na jejich přírodní, hospodářský či společenský význam. Toto přímé i nepřímé studium přírody výzkumnými metodami, praktickými činnostmi, zvláště experimentálními umožňuje žákům vytvářet komplexní přírodovědné dovednosti a kompetence. Napomáhá rozumovému rozvoji žáků postupným přechodem od převážně názorného poznávání okolního světa k poznávání racionálnímu, abstraktnímu. Uvedená problematika je také...cs_CZ
uk.abstract.enTitle: Development of Competencies in Scientific Education through the Active Work of Pupils (Focused On Field Trips) Abstract The overall concept and strategy of science education is undergoing significant changes, the basic starting curricula are designed to develop key competences necessary for personal development and success of each member of society. Therefore, in addition to traditional, perhaps best methods and forms come into the forefront more participatory and inquiry- based approaches that encourage creative approach to teaching and emphasize their own initiative pupils. Unique role of a comprehensive scientific excursion channeled to various locations in order to accomplish a pre- assigned tasks and sophisticated science and social character. A new look in this direction provide natural areas or nature trails where students can explore, understand and assess phenomena in a broader context with regard to their natural, economic or social importance. This direct and indirect nature study research methods, practical activities, especially experimental enables pupils to create complex scientific skills and competencies. It helps students develop the intellectual gradual transition from a predominantly illustrative exploring the world around to explore the rational, abstract. The issue is also...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra učitelství a didaktiky chemiecs_CZ
thesis.grade.codeP
dc.contributor.consultantRichtr, Václav
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO
dc.identifier.lisID990017140800106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV