Show simple item record

Bodily harm in czech legal system and german legal system : comparative study
dc.contributor.advisorŠustek, Petr
dc.creatorKabáčová, Lucie
dc.date.accessioned2017-05-16T12:49:42Z
dc.date.available2017-05-16T12:49:42Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/56790
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou újmy na zdraví v českém a německém právním řádu. Pro srovnání byla vybrána německá právní úprava z toho důvodu, že nový občanský zákoník z ní vychází. Cílem práce bylo zjistit, v čem se právní úpravy liší či shodují, popřípadě uznat jaká z nich se zdá být vhodnější či spravedlivější a zároveň najít hlavní změny, které přinese nový občanský zákoník. K nalezení odpovědí bylo užito metody komparace s právní úpravou de lege ferenda a německou. Práce je rozdělena na tři části, přičemž v první části je obsažena problematika újmy na zdraví v českém právu a ve druhé v německém. Poslední, třetí část se věnuje komparaci daných právních institutů v obou právních úpravách. Hlavní rozdíly můžeme hodnotit podle toho, zda jsou ve prospěch poškozeného či škůdce. Pozitivní pro procesní postavení poškozeného se zdá být především deliktní úprava odpovědnosti v německém právu, neboť dle ní jsou za své zaviněné protiprávní jednání způsobující vznik újmy na zdraví odpovědné k náhradě všechny osoby zúčastněné, což rozšiřuje okruh povinných osob. Další výhodou pro poškozeného v německém právu je to, že při výši bolestného je soudci ponechána volná ruka a není mu přesně stanovena výše, jako je tomu v českém právu. Naopak pro škůdce se zdá být výhodná především absence § 420a...cs_CZ
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the civil liability for bodily harm in the Czech and the German legal systems. The German legal regulation has been chosen as a comparison because it has been one of the sources for the new Czech Civil Code. The aim of the thesis is to find out what are the fundamental differences between the both legal systems and which one seems to be more appropriate or just and finally to find out what are the main changes in the new Czech Civil Code. To find out the answers the method of comparison with the legal regulation de lege ferenda and German legal system has been used. The thesis is composed of three parts. The first part describes the Czech civil liability of bodily harm and the second part describes the German legal system. The last part deals with the comparison of the legal institutes in the both legal systems. The fundamental differences could be evaluated according whether they are in favour to the harmer or the sufferer. The delict liability in the German civil law seems to be positive for the sufferer - patient in the process, because all participating persons involved at wrongful act causing bodily harm are held liable which expands the scope of liable people. The next advantage for the sufferer according the German legal system is that the concrete damage based...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectObčanskoprávní odpovědnostcs_CZ
dc.subjectÚjma na zdravícs_CZ
dc.subjectNěmeckocs_CZ
dc.subjectCivil liabilityen_US
dc.subjectHarm to healthen_US
dc.subjectGermanyen_US
dc.titleÚjma na zdraví v českém a německém právu : komparativní studiecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-01-23
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId113061
dc.title.translatedBodily harm in czech legal system and german legal system : comparative studyen_US
dc.contributor.refereeHendrychová, Michaela
dc.identifier.aleph001563533
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zabývá problematikou újmy na zdraví v českém a německém právním řádu. Pro srovnání byla vybrána německá právní úprava z toho důvodu, že nový občanský zákoník z ní vychází. Cílem práce bylo zjistit, v čem se právní úpravy liší či shodují, popřípadě uznat jaká z nich se zdá být vhodnější či spravedlivější a zároveň najít hlavní změny, které přinese nový občanský zákoník. K nalezení odpovědí bylo užito metody komparace s právní úpravou de lege ferenda a německou. Práce je rozdělena na tři části, přičemž v první části je obsažena problematika újmy na zdraví v českém právu a ve druhé v německém. Poslední, třetí část se věnuje komparaci daných právních institutů v obou právních úpravách. Hlavní rozdíly můžeme hodnotit podle toho, zda jsou ve prospěch poškozeného či škůdce. Pozitivní pro procesní postavení poškozeného se zdá být především deliktní úprava odpovědnosti v německém právu, neboť dle ní jsou za své zaviněné protiprávní jednání způsobující vznik újmy na zdraví odpovědné k náhradě všechny osoby zúčastněné, což rozšiřuje okruh povinných osob. Další výhodou pro poškozeného v německém právu je to, že při výši bolestného je soudci ponechána volná ruka a není mu přesně stanovena výše, jako je tomu v českém právu. Naopak pro škůdce se zdá být výhodná především absence § 420a...cs_CZ
uk.abstract.enThe diploma thesis deals with the civil liability for bodily harm in the Czech and the German legal systems. The German legal regulation has been chosen as a comparison because it has been one of the sources for the new Czech Civil Code. The aim of the thesis is to find out what are the fundamental differences between the both legal systems and which one seems to be more appropriate or just and finally to find out what are the main changes in the new Czech Civil Code. To find out the answers the method of comparison with the legal regulation de lege ferenda and German legal system has been used. The thesis is composed of three parts. The first part describes the Czech civil liability of bodily harm and the second part describes the German legal system. The last part deals with the comparison of the legal institutes in the both legal systems. The fundamental differences could be evaluated according whether they are in favour to the harmer or the sufferer. The delict liability in the German civil law seems to be positive for the sufferer - patient in the process, because all participating persons involved at wrongful act causing bodily harm are held liable which expands the scope of liable people. The next advantage for the sufferer according the German legal system is that the concrete damage based...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV