Show simple item record

The right to assemble in the CR
dc.contributor.advisorKudrna, Jan
dc.creatorČervenka, Filip
dc.date.accessioned2017-05-16T12:49:04Z
dc.date.available2017-05-16T12:49:04Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/56787
dc.description.abstractShrnutí Tato diplomová práce se zabývá současnou právní úpravou a praktickými otázkami shromažďovacího práva v České republice. V úvodu je sledován vývoj shromažďovacího práva od roku 1848 až do přijetí současného zákona o právu shromažďovacím. Současná právní úprava je založena na principu ohlašovacím. Shromáždění tedy nesmí být podmíněno povolením orgánu veřejné správy. Právní rámec shromažďovacího práva je na vnitrostátní úrovni tvořen především článkem 19 Listiny základních práv a svobod a zákonem č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím. V oblasti mezinárodního práva obsahují příslušnou úpravu hlavně článek 21 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a článek 11 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Práce popisuje nejdůležitější instituty shromažďovacího práva, jako jsou svolání shromáždění a osoba svolavatele, práva a povinnosti svolavatele, účastníků a úřadu, spontánní shromáždění, zákaz a rozpuštění shromáždění. Větší pozornost je věnována situacím, kdy dochází ke střetům mezi svolavateli a veřejnou správou, která má snahu zabránit některým shromážděním. Tak tomu bylo u otázky tzv. "oznámeného účelu" shromáždění, zkoumání osoby svolavatele nebo v případě vazby času a místa shromáždění k určitým historickým událostem. Tyto rozpory jsou postupně řešeny a vyjasňovány...cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis concerns the current legislation and practical issues of the right to assemble in the Czech Republic. In the introduction is described the development of the right of assembly from the year 1948 until the adoption of the current law, the Right of Assembly Act. The present legislation is based on the notifying principle. An Assembly shall therefore not be subject to permission of public authority. The legal framework of the right to assemble at national level consists primarily of Article 19 of the Charter of Rights and Freedoms and the Act No. 84/1990 Coll., on the Right of Assembly. In the field of international law is the respective regulation included mainly in the article 21 of the International Covenant on Civil and Political Rights and Article 11 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The work describes the most important institutes of the right of assembly, such as the convening of the assembly and the convening person, the rights and obligations of the convener, participants and the authority, spontaneous gatherings, prohibition and dissolution of an assembly. More attention is paid to situations where there are conflicts between the convener and the authority, which strives to prevent some assemblies. This was also the question...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectshromažďovací právocs_CZ
dc.subjectfreedom of assemblyen_US
dc.titleShromažďovací právo v ČRcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-02-25
dc.description.departmentDepartment of Constitutional Lawen_US
dc.description.departmentKatedra ústavního právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId99296
dc.title.translatedThe right to assemble in the CRen_US
dc.contributor.refereeSuchánek, Radovan
dc.identifier.aleph001561175
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra ústavního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Constitutional Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csShrnutí Tato diplomová práce se zabývá současnou právní úpravou a praktickými otázkami shromažďovacího práva v České republice. V úvodu je sledován vývoj shromažďovacího práva od roku 1848 až do přijetí současného zákona o právu shromažďovacím. Současná právní úprava je založena na principu ohlašovacím. Shromáždění tedy nesmí být podmíněno povolením orgánu veřejné správy. Právní rámec shromažďovacího práva je na vnitrostátní úrovni tvořen především článkem 19 Listiny základních práv a svobod a zákonem č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím. V oblasti mezinárodního práva obsahují příslušnou úpravu hlavně článek 21 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a článek 11 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Práce popisuje nejdůležitější instituty shromažďovacího práva, jako jsou svolání shromáždění a osoba svolavatele, práva a povinnosti svolavatele, účastníků a úřadu, spontánní shromáždění, zákaz a rozpuštění shromáždění. Větší pozornost je věnována situacím, kdy dochází ke střetům mezi svolavateli a veřejnou správou, která má snahu zabránit některým shromážděním. Tak tomu bylo u otázky tzv. "oznámeného účelu" shromáždění, zkoumání osoby svolavatele nebo v případě vazby času a místa shromáždění k určitým historickým událostem. Tyto rozpory jsou postupně řešeny a vyjasňovány...cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis concerns the current legislation and practical issues of the right to assemble in the Czech Republic. In the introduction is described the development of the right of assembly from the year 1948 until the adoption of the current law, the Right of Assembly Act. The present legislation is based on the notifying principle. An Assembly shall therefore not be subject to permission of public authority. The legal framework of the right to assemble at national level consists primarily of Article 19 of the Charter of Rights and Freedoms and the Act No. 84/1990 Coll., on the Right of Assembly. In the field of international law is the respective regulation included mainly in the article 21 of the International Covenant on Civil and Political Rights and Article 11 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The work describes the most important institutes of the right of assembly, such as the convening of the assembly and the convening person, the rights and obligations of the convener, participants and the authority, spontaneous gatherings, prohibition and dissolution of an assembly. More attention is paid to situations where there are conflicts between the convener and the authority, which strives to prevent some assemblies. This was also the question...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra ústavního právacs_CZ
dc.identifier.lisID990015611750106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV