Show simple item record

Use of biological feedback during training of postural regulation
dc.contributor.advisorMužík, Jan
dc.creatorPapáček, Roman
dc.date.accessioned2017-05-16T10:40:37Z
dc.date.available2017-05-16T10:40:37Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/56290
dc.description.abstractPráce je zaměřena na sledování vlivu vizuálních podnětů ze scén virtuální reality na ovlivňování a trénování posturální stability pacientů po poškození mozku. Snaží se uceleně informovat o zásadních faktech spojených s tímto tématem a rozšířit možnosti objektivního hodnocení posturální stability a eliminovat tak riziko subjektivní chyby při hodnocení fyzioterapeutem. Během práce bylo využito několika scén virtuální reality, jejichž prostřednictvím byla měřena a hodnocena statická i dynamická práce testovaných osob s vlastním těžištěm. Vývoj polohy těžiště byl snímán plošinou Wii Balance Board a zaznamenáván pomocí speciálně vytvořené počítačové aplikace "Rehabilitace ve virtuální realitě". Bylo nutné vytvořit dva soubory testovaných osob. Soubor zdravých probandů s počtem 50 osob a soubor pacientů o 3 členech. Naměřená data představovala v jedné části hodnoty velikostí odchylek těžiště (v mm) a v druhé počet bodů získaných během měření. Následně byly výsledky z obou částí zpracovány do přehledných tabulek, které obsahují také základní statistické veličiny a jsou prezentovány formou grafů. Výsledkem práce je ověření a potvrzení možnosti použití tohoto systému k objektivnímu hodnocení posturální stability. K tomuto názoru mě vede fakt, že veškeré měření proběhlo bez komplikací a s validními výsledky....cs_CZ
dc.description.abstractThe thesis focuses on the study of the impact of visual stimuli from virtual reality scenes and on influencing and training postural stability in patients after brain damage. It endeavours to inform comprehensively about the substantial facts related to this topic and widen the possibilities of an objective evaluation of postural stability and this eliminate the risk of a subjective mistake made by a physiotherapist. In the course of the work I have used a number of virtual reality scenes through which I measured and evaluated both static and dynamic labour of the tested people with their own centre of mass. The process of positioning was scanned by Wii Balance Board and the data were recorded with the help of a specially designed computer application "Rehabilitation in virtual reality". It was necessary to create two groups of people tested. A group of healthy probands of 50 in number and a group of patients comprising 3 members. In one part, the recorded data represented the figures of centre deflection (in millimetres), and in the other part, the number of points gained during the measuring. The results of both parts were then processed into well-arranged tables which also involve the basic statistic quantities, and they are presented in the form of graphs. In the conclusion, the thesis verifies...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova. 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.titleVyužití biologické zpětné vazby při tréninku posturálních regulacícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-06-20
dc.description.departmentInstitute of Biophysics and Informatics First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
dc.description.departmentÚstav biofyziky a informatiky 1. LF UK v Prazecs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.identifier.repId120482
dc.title.translatedUse of biological feedback during training of postural regulationen_US
dc.contributor.refereeJiřina, Marcel
dc.identifier.aleph001647529
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineMedical technics and Informaticsen_US
thesis.degree.disciplineZdravotnická technika a informatikacs_CZ
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK v Prazecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Institute of Biophysics and Informatics First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csZdravotnická technika a informatikacs_CZ
uk.degree-discipline.enMedical technics and Informaticsen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPráce je zaměřena na sledování vlivu vizuálních podnětů ze scén virtuální reality na ovlivňování a trénování posturální stability pacientů po poškození mozku. Snaží se uceleně informovat o zásadních faktech spojených s tímto tématem a rozšířit možnosti objektivního hodnocení posturální stability a eliminovat tak riziko subjektivní chyby při hodnocení fyzioterapeutem. Během práce bylo využito několika scén virtuální reality, jejichž prostřednictvím byla měřena a hodnocena statická i dynamická práce testovaných osob s vlastním těžištěm. Vývoj polohy těžiště byl snímán plošinou Wii Balance Board a zaznamenáván pomocí speciálně vytvořené počítačové aplikace "Rehabilitace ve virtuální realitě". Bylo nutné vytvořit dva soubory testovaných osob. Soubor zdravých probandů s počtem 50 osob a soubor pacientů o 3 členech. Naměřená data představovala v jedné části hodnoty velikostí odchylek těžiště (v mm) a v druhé počet bodů získaných během měření. Následně byly výsledky z obou částí zpracovány do přehledných tabulek, které obsahují také základní statistické veličiny a jsou prezentovány formou grafů. Výsledkem práce je ověření a potvrzení možnosti použití tohoto systému k objektivnímu hodnocení posturální stability. K tomuto názoru mě vede fakt, že veškeré měření proběhlo bez komplikací a s validními výsledky....cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis focuses on the study of the impact of visual stimuli from virtual reality scenes and on influencing and training postural stability in patients after brain damage. It endeavours to inform comprehensively about the substantial facts related to this topic and widen the possibilities of an objective evaluation of postural stability and this eliminate the risk of a subjective mistake made by a physiotherapist. In the course of the work I have used a number of virtual reality scenes through which I measured and evaluated both static and dynamic labour of the tested people with their own centre of mass. The process of positioning was scanned by Wii Balance Board and the data were recorded with the help of a specially designed computer application "Rehabilitation in virtual reality". It was necessary to create two groups of people tested. A group of healthy probands of 50 in number and a group of patients comprising 3 members. In one part, the recorded data represented the figures of centre deflection (in millimetres), and in the other part, the number of points gained during the measuring. The results of both parts were then processed into well-arranged tables which also involve the basic statistic quantities, and they are presented in the form of graphs. In the conclusion, the thesis verifies...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK v Prazecs_CZ
dc.identifier.lisID990016475290106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV