Show simple item record

Damages in investment disputes
dc.contributor.advisorBalaš, Vladimír
dc.creatorBejleková, Šárka
dc.date.accessioned2017-05-16T10:40:04Z
dc.date.available2017-05-16T10:40:04Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/56288
dc.description.abstractCílem diplomové práce bylo přehledně zpracovat téma náhrady škody v investičních sporech. První kapitola je krátkým úvodem do problematiky. Ve vší stručnosti je osvětlen pojem a význam arbitráže, její důležitost pro ochranu investora a je popsán princip moderní formy ochrany investora. Po krátkém úvodu je zařazena stručná podkapitola ohledně pramenů právní úpravy v souvislosti s náhradou škody v investiční arbitráži. Kapitola druhá se věnuje problematice oceňování. Na začátku autorka přibližuje problematiku obecně, popisuje základní terminologii, definice a uvádí klasifikaci metodologie oceňování (metodologie tržního přístupu, výnosového přístupu, přístupu z pohledu aktiv). Následuje přiblížení problematiky související s pojmem tržní hodnota, kdy se autorka zaměřuje na otázky spojené s kalkulací spravedlivé tržní hodnoty, jejím užitím v praxi, problematikou v souvislosti s tímto užitím a další. Následuje tematika škod vzniklých z porušení smlouvy a popis způsobu oceňování škod vzniklých z porušení smlouvy. Je popsána také otázka určení náhrady škody v případě neexistence trhu, analyzována je problematika okamžiku, k němuž se provádí ocenění. Samostatná podkapitola je věnovaná otázce zohlednění událostí nastalých po vzniku újmy, které ovlivňující rozhodování o dni, k němuž se provádí ocenění. Taktéž...cs_CZ
dc.description.abstract1 Abstract This thesis aims to transparently elaborate the topic of damages in investment disputes. Chapter One is a brief introduction to the problem. It provides a short clarification of the concept and meaning of arbitration and its importance for the protection of investors; it also describes the principles of modern forms of investor protection. The end of the first Chapter includes a short introduction regarding the sources on damages in investment arbitration. Chapter Two deals with the issue of valuation. At the beginning the author approaches the issue in general, describing the basic terminology and definitions and providing the classification of the valuation methodology (Market-Based Approache, Income- Based Approach, Asset-Based Approach). This is followed by outlining the issues related to the term "market value", when the author focuses on the questions related to the calculation of fair market value, its use in practice, issues related to this use, etc. The next is the theme of damage arising from the breach of a contract and by describing the ways of valuation of the damage arising from the breach of a contract. The Chapter also includes the study regarding the issue of the determination of damages in the absence of the market, and analyses the issue of the moment as at which the valuation...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectNáhrada škody v investičních sporechcs_CZ
dc.subjectoceňovánícs_CZ
dc.subjectochrana investiccs_CZ
dc.subjectinvestiční sporcs_CZ
dc.subjectobnovení původního stavu - kompenzace - satisfakcecs_CZ
dc.subjectúroky v investičních sporechcs_CZ
dc.subjectDamages in investment disputesen_US
dc.subjectValuationen_US
dc.subjectInvestment protectionen_US
dc.subjectInvestment disputeen_US
dc.subjectRestitution - Compensation - Satisfactionen_US
dc.subjectInterest in investment disputesen_US
dc.titleNáhrada škody v investičních sporechcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-02-14
dc.description.departmentDepartment of Public International Lawen_US
dc.description.departmentKatedra mezinárodního právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId96089
dc.title.translatedDamages in investment disputesen_US
dc.contributor.refereeFaix, Martin
dc.identifier.aleph001564939
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra mezinárodního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Public International Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csCílem diplomové práce bylo přehledně zpracovat téma náhrady škody v investičních sporech. První kapitola je krátkým úvodem do problematiky. Ve vší stručnosti je osvětlen pojem a význam arbitráže, její důležitost pro ochranu investora a je popsán princip moderní formy ochrany investora. Po krátkém úvodu je zařazena stručná podkapitola ohledně pramenů právní úpravy v souvislosti s náhradou škody v investiční arbitráži. Kapitola druhá se věnuje problematice oceňování. Na začátku autorka přibližuje problematiku obecně, popisuje základní terminologii, definice a uvádí klasifikaci metodologie oceňování (metodologie tržního přístupu, výnosového přístupu, přístupu z pohledu aktiv). Následuje přiblížení problematiky související s pojmem tržní hodnota, kdy se autorka zaměřuje na otázky spojené s kalkulací spravedlivé tržní hodnoty, jejím užitím v praxi, problematikou v souvislosti s tímto užitím a další. Následuje tematika škod vzniklých z porušení smlouvy a popis způsobu oceňování škod vzniklých z porušení smlouvy. Je popsána také otázka určení náhrady škody v případě neexistence trhu, analyzována je problematika okamžiku, k němuž se provádí ocenění. Samostatná podkapitola je věnovaná otázce zohlednění událostí nastalých po vzniku újmy, které ovlivňující rozhodování o dni, k němuž se provádí ocenění. Taktéž...cs_CZ
uk.abstract.en1 Abstract This thesis aims to transparently elaborate the topic of damages in investment disputes. Chapter One is a brief introduction to the problem. It provides a short clarification of the concept and meaning of arbitration and its importance for the protection of investors; it also describes the principles of modern forms of investor protection. The end of the first Chapter includes a short introduction regarding the sources on damages in investment arbitration. Chapter Two deals with the issue of valuation. At the beginning the author approaches the issue in general, describing the basic terminology and definitions and providing the classification of the valuation methodology (Market-Based Approache, Income- Based Approach, Asset-Based Approach). This is followed by outlining the issues related to the term "market value", when the author focuses on the questions related to the calculation of fair market value, its use in practice, issues related to this use, etc. The next is the theme of damage arising from the breach of a contract and by describing the ways of valuation of the damage arising from the breach of a contract. The Chapter also includes the study regarding the issue of the determination of damages in the absence of the market, and analyses the issue of the moment as at which the valuation...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra mezinárodního právacs_CZ
dc.identifier.lisID990015649390106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV