Show simple item record

Christian roots of modern pedagogy
dc.contributor.advisorBravená, Noemi
dc.creatorŠpunda, Pavel
dc.date.accessioned2017-05-16T10:25:52Z
dc.date.available2017-05-16T10:25:52Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/56231
dc.description.abstractV této diplomové práci se zabývám problematikou prezentování křesťanských kořenů v primárním vzdělávání. Dále upozorňuji na odklon pojetí člověka, jako bytost tělesně - duchovní. V současnosti je preferována spíše tělesná dimenze. Poukazuji na pedagogický odkaz věrozvěstů, svatých Cyrila a Metoděje, který bývá opomíjen, také na jejich odvahu, spojenou s důvěrou v odkaz Ježíše Krista Mnou uváděné tři církevní řády, nejsou kromě jezuitů, ve školství zmiňovány. Co se týká jezuitů, zcela chybí pozitivní pohled a informace o přínosu pro současný model výchovy a vzdělávání. Tento přínos popisuji také u zbývajících dvou řádů, tedy piaristů a salesiánů, které nejsou do kurikulárních dokumentů zařazeny. Také pedagogický odkaz Jana Amose Komenského není podán jako dílo, které je zaměřeno na obě dimenze člověka a omezuje se pouze na praktickou část jeho pedagogického díla. Proto poukazuji na tyto disproporce, popisuji přínos jednotlivých uváděných osobností a institucí (řádů), včetně jejich vnímání a zaměření na člověka a to nejen na jeho tělesnou stránku, ale také na tu duchovní. V závěru práce navrhuji způsob prezentování těchto křesťanských kořenů v RVP ZV, uvádím didaktické pomůcky, použitelné pro jejich výuku u jednotlivých stupňů a období v primárním školství.cs_CZ
dc.description.abstractIn this dissertation I analyze issues of Christian roots presentation in primary education. I also emphasis deviation from human being understanding - as being physical and spiritual. Actually physical dimension is preferred. I point to often forgotten pedagogical legacy of apostles saint Cyril and Metod, also their bravery related to the confidence in Jesus Christ legacy. Mentioned three church institutions are not mentioned in the education system, instead of Jesuits. In case of Jesuits, there is totally missing positive point of view and information about benefits for actual education model. This benefit I describe also for other two church institutions, piarists and salesians, whose are not implemented in to the logical documents. Also pedagogic legacy of Jan Amos Komensky is not presented as a work focused on both human dimensions and is limited only on practical part of his pedagogical work. That is why I emphasis those diversions and I described benefits of individual personalities and institutions, their sense and focus on human included, and not only his physical part, but also spiritual. In the end of my dissertation I propose way of Christian roots presentation in RVP ZV, I mention didactic tools useful for their learning at all levels and periods in primary education system.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Katolická teologická fakultacs_CZ
dc.subjectPedagogikacs_CZ
dc.subjectvíracs_CZ
dc.subjecttělocs_CZ
dc.subjectdušecs_CZ
dc.subjectCyrilcs_CZ
dc.subjectMetodějcs_CZ
dc.subjectjezuitécs_CZ
dc.subjectpiaristécs_CZ
dc.subjectsalesiánics_CZ
dc.subjectKomenskýcs_CZ
dc.subjectRVP ZVcs_CZ
dc.subjectPedagogyen_US
dc.subjectfaithen_US
dc.subjectbodyen_US
dc.subjectsoulen_US
dc.subjectCyrilen_US
dc.subjectMetoden_US
dc.subjectJesuitsen_US
dc.subjectPiaristsen_US
dc.subjectSelesiansen_US
dc.subjectKomenskyen_US
dc.subjectRVP ZVen_US
dc.titleKřesťanské kořeny moderní pedagogikycs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-09-05
dc.description.departmentDepartment of Pastoral Theology and Law Sciencesen_US
dc.description.departmentKatedra pastorálních oborů a právních vědcs_CZ
dc.description.facultyCatholic Theological Facultyen_US
dc.description.facultyKatolická teologická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId77565
dc.title.translatedChristian roots of modern pedagogyen_US
dc.contributor.refereeDřímal, Ludvík
dc.identifier.aleph001642385
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineTheological educationen_US
thesis.degree.disciplineTeologické naukycs_CZ
thesis.degree.programTeologiecs_CZ
thesis.degree.programTheologyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csKatolická teologická fakultacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enCatholic Theological Facultyen_US
uk.faculty-name.csKatolická teologická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enCatholic Theological Facultyen_US
uk.faculty-abbr.csKTFcs_CZ
uk.degree-discipline.csTeologické naukycs_CZ
uk.degree-discipline.enTheological educationen_US
uk.degree-program.csTeologiecs_CZ
uk.degree-program.enTheologyen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csV této diplomové práci se zabývám problematikou prezentování křesťanských kořenů v primárním vzdělávání. Dále upozorňuji na odklon pojetí člověka, jako bytost tělesně - duchovní. V současnosti je preferována spíše tělesná dimenze. Poukazuji na pedagogický odkaz věrozvěstů, svatých Cyrila a Metoděje, který bývá opomíjen, také na jejich odvahu, spojenou s důvěrou v odkaz Ježíše Krista Mnou uváděné tři církevní řády, nejsou kromě jezuitů, ve školství zmiňovány. Co se týká jezuitů, zcela chybí pozitivní pohled a informace o přínosu pro současný model výchovy a vzdělávání. Tento přínos popisuji také u zbývajících dvou řádů, tedy piaristů a salesiánů, které nejsou do kurikulárních dokumentů zařazeny. Také pedagogický odkaz Jana Amose Komenského není podán jako dílo, které je zaměřeno na obě dimenze člověka a omezuje se pouze na praktickou část jeho pedagogického díla. Proto poukazuji na tyto disproporce, popisuji přínos jednotlivých uváděných osobností a institucí (řádů), včetně jejich vnímání a zaměření na člověka a to nejen na jeho tělesnou stránku, ale také na tu duchovní. V závěru práce navrhuji způsob prezentování těchto křesťanských kořenů v RVP ZV, uvádím didaktické pomůcky, použitelné pro jejich výuku u jednotlivých stupňů a období v primárním školství.cs_CZ
uk.abstract.enIn this dissertation I analyze issues of Christian roots presentation in primary education. I also emphasis deviation from human being understanding - as being physical and spiritual. Actually physical dimension is preferred. I point to often forgotten pedagogical legacy of apostles saint Cyril and Metod, also their bravery related to the confidence in Jesus Christ legacy. Mentioned three church institutions are not mentioned in the education system, instead of Jesuits. In case of Jesuits, there is totally missing positive point of view and information about benefits for actual education model. This benefit I describe also for other two church institutions, piarists and salesians, whose are not implemented in to the logical documents. Also pedagogic legacy of Jan Amos Komensky is not presented as a work focused on both human dimensions and is limited only on practical part of his pedagogical work. That is why I emphasis those diversions and I described benefits of individual personalities and institutions, their sense and focus on human included, and not only his physical part, but also spiritual. In the end of my dissertation I propose way of Christian roots presentation in RVP ZV, I mention didactic tools useful for their learning at all levels and periods in primary education system.en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Katolická teologická fakulta, Katedra pastorálních oborů a právních vědcs_CZ
dc.identifier.lisID990016423850106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV