Show simple item record

Tridentine reform of diocesan clergy and its selected exterior expressions. The Cleric clothing as a reflection of demands on diocesan clergy after the Council of Trent.
dc.contributor.advisorKotas, Jan
dc.creatorSklenář, Michal
dc.date.accessioned2017-05-16T06:17:36Z
dc.date.available2017-05-16T06:17:36Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/55260
dc.description.abstractDiplomová práce představuje historicko-liturgickou sondou diecézní klérus reformovaný Tridentským koncilem: požadavky kladené na sekulární kněžstvo a vnější vyjádření těchto nároků kněžským oděvem - klerikou. Práce vědomě zachovává historickou i teologickou rovinu: přinese nejprve základní body k ustanovení svátosti kněžství (levitské kněžství Starého zákona, kněžství Nové smlouvy a jeho následné promýšlení), dále pak kontextuální ukotvení Tridentského koncilu (svolání, průběh, projednávaná témata, následná recepce koncilních ustanovení) a jeho výsledky zejména ve vztahu ke kněžstvu (teologické uchopení kléru). Následně práce nastíní postavení kléru jakožto stavu, na nějž klade určité jasně definované nároky společnost a stát. Vlastní stať pak představí jednotlivé nároky na kněžstvo vznášené ze strany církve reformované Tridentinem (formace v seminářích, sebepojímání kněžstva). Všechny tyto specifické požadavky se odrážejí ve striktně určené podobě kněžského oděvu určeného pro běžné každodenní nošení. V této souvislosti práce přinese jak inspirace pro vznik stavovského oděvu kněží, tak jeho vliv na podobu řeholních oděvů a konečně srovnání s jinými tradicemi. Autor souběžně studuje obor historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Klíčová slova Tridentský koncil, kněžství, dějiny...cs_CZ
dc.description.abstractThesis presents diocesan clergy reformed by the Council of Trent in a way of historical- liturgical probe: requirements set on secular clergy and external expression of these demands with the clerical dress - cassock. The work knowingly preserves historical and theological planes: firstly it brings basic points for institution of the sacrament of priesthood (Levitical priesthood of the Old Testament, priesthood of the New Covenant and its further rethinking), then it comes with contextual establishment of the Council of Trent (convening, process, discussed themes, follow-up reception of the Council decrees) and its results mainly in a relation to the clergy (theological grasp of the clergy). The thesis subsequently outlines position of the clergymen as a state, upon which society and country put certain clearly defined requirements. The treatise itself then shows individual demands lain on clergymen from the Church reformed by Tridentinum (formation in seminary, self conception of the clergy). All these specific demands are reflected in a stringently designed form of the clerical clothing meant for everyday wear. In this context the work brings inspiration both for creation of the professional clerical clothing and its influence on appearence of the religious habits and finally comparison with...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Katolická teologická fakultacs_CZ
dc.subjectTridentský koncilcs_CZ
dc.subjectkněžstvícs_CZ
dc.subjectdějiny církevnícs_CZ
dc.subjectdějiny odívánícs_CZ
dc.subjectklerikacs_CZ
dc.subjectCouncil of Trenten_US
dc.subjectPriesthooden_US
dc.subjectHistory of the Roman Catholic Churchen_US
dc.subjectHistory of Clothingen_US
dc.subjectCassocken_US
dc.titleTridentská reforma diecézního kléru a její vybrané vnější projevy. Kněžský oděv jako odraz požadavků kladených na diecézní kněžstvo po Tridentském koncilu.cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-05-27
dc.description.departmentDepartment of Pastoral Theology and Law Sciencesen_US
dc.description.departmentKatedra pastorálních oborů a právních vědcs_CZ
dc.description.facultyCatholic Theological Facultyen_US
dc.description.facultyKatolická teologická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId123155
dc.title.translatedTridentine reform of diocesan clergy and its selected exterior expressions. The Cleric clothing as a reflection of demands on diocesan clergy after the Council of Trent.en_US
dc.contributor.refereeKuźniar, Mariusz
dc.identifier.aleph001601427
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineCatholic Theologyen_US
thesis.degree.disciplineKatolická teologiecs_CZ
thesis.degree.programTeologiecs_CZ
thesis.degree.programTheologyen_US
uk.faculty-name.csKatolická teologická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enCatholic Theological Facultyen_US
uk.faculty-abbr.csKTFcs_CZ
uk.degree-discipline.csKatolická teologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enCatholic Theologyen_US
uk.degree-program.csTeologiecs_CZ
uk.degree-program.enTheologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce představuje historicko-liturgickou sondou diecézní klérus reformovaný Tridentským koncilem: požadavky kladené na sekulární kněžstvo a vnější vyjádření těchto nároků kněžským oděvem - klerikou. Práce vědomě zachovává historickou i teologickou rovinu: přinese nejprve základní body k ustanovení svátosti kněžství (levitské kněžství Starého zákona, kněžství Nové smlouvy a jeho následné promýšlení), dále pak kontextuální ukotvení Tridentského koncilu (svolání, průběh, projednávaná témata, následná recepce koncilních ustanovení) a jeho výsledky zejména ve vztahu ke kněžstvu (teologické uchopení kléru). Následně práce nastíní postavení kléru jakožto stavu, na nějž klade určité jasně definované nároky společnost a stát. Vlastní stať pak představí jednotlivé nároky na kněžstvo vznášené ze strany církve reformované Tridentinem (formace v seminářích, sebepojímání kněžstva). Všechny tyto specifické požadavky se odrážejí ve striktně určené podobě kněžského oděvu určeného pro běžné každodenní nošení. V této souvislosti práce přinese jak inspirace pro vznik stavovského oděvu kněží, tak jeho vliv na podobu řeholních oděvů a konečně srovnání s jinými tradicemi. Autor souběžně studuje obor historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Klíčová slova Tridentský koncil, kněžství, dějiny...cs_CZ
uk.abstract.enThesis presents diocesan clergy reformed by the Council of Trent in a way of historical- liturgical probe: requirements set on secular clergy and external expression of these demands with the clerical dress - cassock. The work knowingly preserves historical and theological planes: firstly it brings basic points for institution of the sacrament of priesthood (Levitical priesthood of the Old Testament, priesthood of the New Covenant and its further rethinking), then it comes with contextual establishment of the Council of Trent (convening, process, discussed themes, follow-up reception of the Council decrees) and its results mainly in a relation to the clergy (theological grasp of the clergy). The thesis subsequently outlines position of the clergymen as a state, upon which society and country put certain clearly defined requirements. The treatise itself then shows individual demands lain on clergymen from the Church reformed by Tridentinum (formation in seminary, self conception of the clergy). All these specific demands are reflected in a stringently designed form of the clerical clothing meant for everyday wear. In this context the work brings inspiration both for creation of the professional clerical clothing and its influence on appearence of the religious habits and finally comparison with...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Katolická teologická fakulta, Katedra pastorálních oborů a právních vědcs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV