Show simple item record

Rightist extremism and radicalism in the Czech Republic - constitutional law aspekts
dc.contributor.advisorHofmannová, Helena
dc.creatorKlimešová, Kateřina
dc.date.accessioned2017-05-16T04:34:23Z
dc.date.available2017-05-16T04:34:23Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/54945
dc.description.abstract1 Klíčová slova a abstrakt Klíčová slova Pravicový extremismus, radikalismus, ústavní právo, lidská důstojnost, demokracie, neonacisté Abstrakt Tématem této diplomové práce je popis aktivit vybraných československých a českých politických stran a hnutí s prvky pravicového extremismu od vzniku Československé republiky do roku 1945 a od roku 1989 do současnosti. Dále analyzuji možnost narušování stability demokratické společnosti jejich činností a zkoumám právní nástroje, které demokratická společnost k obraně této stability poskytuje. Po přečtení mé práce by měl mít čtenář možnost uceleného pohledu na tuto problematiku a přehledného srovnání vývoje pravicového extremismu a jeho důsledků v minulosti i současnosti. Zdrojem mi při práci byl ústavní pořádek České republiky, zejména Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod, zákony a judikatura. Cenným zdrojem byla i historická a právní literatura, manuály a metodické pokyny veřejné správy. K popisu některých pravicově extremistických subjektů jsem čerpala i z jejich vlastních publikačních aktivit, převážně internetových zdrojů. Práci jsem rozdělila do dvou částí, z nichž v první se převážně zabývám historií pravicového extremismu v Československu a v druhé pravicovým extremismem současnosti. V úvodu a ve druhé kapitole pracuji s pojmem...cs_CZ
dc.description.abstract1 Rightlist extremism and radicalism in the Czech Republic constitutional law aspects Keywords Rightlist extremism, radicalism, constitutional law, human dignity, democracy, neonazists Abstract The subject of this thesis is description of activities of selected Czechoslovak and Czech political parties and movements with elements of right-wing extremism since the establishment of Czechoslovakia until 1945 and from 1989 to the present. More over I analyze the possibility of intrusion of democratic stability by activities of these subjects and examine legal instruments held by the society, to defend democracy. Reading my work, the reader should have complete view on this issue and clear comparison of right-wing extremism and its consequences in the past and present. Source of my work is the constitutional order of the Czech Republic, in particular the Czech Constitution and the Charter of Fundamental Rights and Freedoms, laws and jurisprudence. A valuable source was also historical and legal literature, manuals and guidelines of the public administration. Describing of some right-wing extremist entities, I have used their own publishing activities, primarily Internet resources. The work is divided into two parts, of which the first mainly deals with the history of right-wing extremism in Czechoslovakia and the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectpravicový extremismuscs_CZ
dc.subjectradikalismuscs_CZ
dc.subjectústavní právocs_CZ
dc.subjectlidská důstojnostcs_CZ
dc.subjectdemokraciecs_CZ
dc.subjectneonacistécs_CZ
dc.subjectrightlist extremismen_US
dc.subjectradicalismen_US
dc.subjectconstitutional lawen_US
dc.subjecthuman dignityen_US
dc.subjectdemocracyen_US
dc.subjectneonazistsen_US
dc.titlePravicový extremismus a radikalismus v České republice - ústavněprávní aspektycs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-05-28
dc.description.departmentDepartment of Constitutional Lawen_US
dc.description.departmentKatedra ústavního právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId88515
dc.title.translatedRightist extremism and radicalism in the Czech Republic - constitutional law aspektsen_US
dc.contributor.refereeJanstová, Kateřina
dc.identifier.aleph001591897
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra ústavního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Constitutional Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.cs1 Klíčová slova a abstrakt Klíčová slova Pravicový extremismus, radikalismus, ústavní právo, lidská důstojnost, demokracie, neonacisté Abstrakt Tématem této diplomové práce je popis aktivit vybraných československých a českých politických stran a hnutí s prvky pravicového extremismu od vzniku Československé republiky do roku 1945 a od roku 1989 do současnosti. Dále analyzuji možnost narušování stability demokratické společnosti jejich činností a zkoumám právní nástroje, které demokratická společnost k obraně této stability poskytuje. Po přečtení mé práce by měl mít čtenář možnost uceleného pohledu na tuto problematiku a přehledného srovnání vývoje pravicového extremismu a jeho důsledků v minulosti i současnosti. Zdrojem mi při práci byl ústavní pořádek České republiky, zejména Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod, zákony a judikatura. Cenným zdrojem byla i historická a právní literatura, manuály a metodické pokyny veřejné správy. K popisu některých pravicově extremistických subjektů jsem čerpala i z jejich vlastních publikačních aktivit, převážně internetových zdrojů. Práci jsem rozdělila do dvou částí, z nichž v první se převážně zabývám historií pravicového extremismu v Československu a v druhé pravicovým extremismem současnosti. V úvodu a ve druhé kapitole pracuji s pojmem...cs_CZ
uk.abstract.en1 Rightlist extremism and radicalism in the Czech Republic constitutional law aspects Keywords Rightlist extremism, radicalism, constitutional law, human dignity, democracy, neonazists Abstract The subject of this thesis is description of activities of selected Czechoslovak and Czech political parties and movements with elements of right-wing extremism since the establishment of Czechoslovakia until 1945 and from 1989 to the present. More over I analyze the possibility of intrusion of democratic stability by activities of these subjects and examine legal instruments held by the society, to defend democracy. Reading my work, the reader should have complete view on this issue and clear comparison of right-wing extremism and its consequences in the past and present. Source of my work is the constitutional order of the Czech Republic, in particular the Czech Constitution and the Charter of Fundamental Rights and Freedoms, laws and jurisprudence. A valuable source was also historical and legal literature, manuals and guidelines of the public administration. Describing of some right-wing extremist entities, I have used their own publishing activities, primarily Internet resources. The work is divided into two parts, of which the first mainly deals with the history of right-wing extremism in Czechoslovakia and the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra ústavního právacs_CZ
dc.identifier.lisID990015918970106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV