Show simple item record

Profession of a Policeman, Professiography Analysis, Prestige
dc.contributor.advisorKnobloch, František
dc.creatorVodák, Lumír
dc.date.accessioned2020-08-19T21:44:58Z
dc.date.available2020-08-19T21:44:58Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/54852
dc.description.abstractUNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Katedra veřejné a sociální politiky Lumír Vodák Profese policisty, profesiografická analýza, prestiž Diplomová práce Praha 2013 Souhrn Diplomová práce "Profese policisty, profesiografická analýza, prestiž" je zaměřena na zlepšení prestiže profese policisty ve společnosti mezi ostatními povoláními, kde podle posledního průzkumu, provedeného společností CVVM, zaujímá 11. místo mezi sledovanými profesemi. Pro navržení možných způsobů, jak zvýšit prestiž policisty byla provedena analýza uvedeného povolání, profesiografická analýza zabývající se náplní práce, časovým snímkem, kartou minimálních nároků a samotným profesiografickým dotazníkem. Pro tvorbu vhodné strategie byla navíc vypracována SWOT analýza pro zjištění silných a slabých stránek policisty, možných příležitostí a také rizik, kterých je potřeba se vyvarovat. Na základě provedené analýzy získaných dat bylo zjištěno, že mezi nejdůležitější podmínky potřebné pro získání prestiže ve společnosti patří především profesní znalosti pracovníků ve svém oboru, důležitost jejich profese pro společnost a zodpovědnost pracovníků vůči společnosti. Aby toho bylo dosaženo je potřeba se zaměřit na pečlivý výběr budoucích zaměstnanců, celoživotní vzdělávání policistů, svědomité plnění úkolů policisty, dodržování zásad...cs_CZ
dc.description.abstractUNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Katedra veřejné a sociální politiky Lumír Vodák Profese policisty, profesiografická analýza, prestiž Diplomová práce Praha 2013 Resumé Thesis "Profession of a Policeman, Professiography Analysis, Prestige" is aimed at improving the prestige of the police profession in society among other occupations, where according to the latest survey conducted by CVVM is 11th place between the observed professions. To suggest possible ways to increase the prestige of the police, the analysis of the occupation, professiography analysis covering the job description, time frame, card minimum entitlements and actual professiography questionnaire. For the creation of an appropriate strategy, was still prepared SWOT analysis to identify the strengths and weaknesses of the police, possible opportunities and risks, which must be avoided. Based on the analysis of the data revealed that the most important conditions necessary for gaining prestige in the society especially professional knowledge workers in their field, the importance of their profession to society and responsibility to the Company. To achieve this it is necessary to focus on the careful selection of future employees, lifelong training of police officers, conscientious police tasks, principles of Police Code of...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.titleProfese policisty, profesiografická analýza, prestižcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-06-21
dc.description.departmentDepartment of Public and Social Policyen_US
dc.description.departmentKatedra veřejné a sociální politikycs_CZ
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.identifier.repId125032
dc.title.translatedProfession of a Policeman, Professiography Analysis, Prestigeen_US
dc.contributor.refereeSak, Petr
dc.identifier.aleph001612254
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePublic and Social Policyen_US
thesis.degree.disciplineVeřejná a sociální politikacs_CZ
thesis.degree.programSociologiecs_CZ
thesis.degree.programSociologyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Katedra veřejné a sociální politikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Department of Public and Social Policyen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csVeřejná a sociální politikacs_CZ
uk.degree-discipline.enPublic and Social Policyen_US
uk.degree-program.csSociologiecs_CZ
uk.degree-program.enSociologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csUNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Katedra veřejné a sociální politiky Lumír Vodák Profese policisty, profesiografická analýza, prestiž Diplomová práce Praha 2013 Souhrn Diplomová práce "Profese policisty, profesiografická analýza, prestiž" je zaměřena na zlepšení prestiže profese policisty ve společnosti mezi ostatními povoláními, kde podle posledního průzkumu, provedeného společností CVVM, zaujímá 11. místo mezi sledovanými profesemi. Pro navržení možných způsobů, jak zvýšit prestiž policisty byla provedena analýza uvedeného povolání, profesiografická analýza zabývající se náplní práce, časovým snímkem, kartou minimálních nároků a samotným profesiografickým dotazníkem. Pro tvorbu vhodné strategie byla navíc vypracována SWOT analýza pro zjištění silných a slabých stránek policisty, možných příležitostí a také rizik, kterých je potřeba se vyvarovat. Na základě provedené analýzy získaných dat bylo zjištěno, že mezi nejdůležitější podmínky potřebné pro získání prestiže ve společnosti patří především profesní znalosti pracovníků ve svém oboru, důležitost jejich profese pro společnost a zodpovědnost pracovníků vůči společnosti. Aby toho bylo dosaženo je potřeba se zaměřit na pečlivý výběr budoucích zaměstnanců, celoživotní vzdělávání policistů, svědomité plnění úkolů policisty, dodržování zásad...cs_CZ
uk.abstract.enUNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Katedra veřejné a sociální politiky Lumír Vodák Profese policisty, profesiografická analýza, prestiž Diplomová práce Praha 2013 Resumé Thesis "Profession of a Policeman, Professiography Analysis, Prestige" is aimed at improving the prestige of the police profession in society among other occupations, where according to the latest survey conducted by CVVM is 11th place between the observed professions. To suggest possible ways to increase the prestige of the police, the analysis of the occupation, professiography analysis covering the job description, time frame, card minimum entitlements and actual professiography questionnaire. For the creation of an appropriate strategy, was still prepared SWOT analysis to identify the strengths and weaknesses of the police, possible opportunities and risks, which must be avoided. Based on the analysis of the data revealed that the most important conditions necessary for gaining prestige in the society especially professional knowledge workers in their field, the importance of their profession to society and responsibility to the Company. To achieve this it is necessary to focus on the careful selection of future employees, lifelong training of police officers, conscientious police tasks, principles of Police Code of...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra veřejné a sociální politikycs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
dc.identifier.lisID990016122540106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV