Show simple item record

Breathing and respiration as the source domain of conceptual metaphors in Czech
dc.contributor.advisorVaňková, Irena
dc.creatorBulak, Patrik
dc.date.accessioned2017-05-16T03:12:27Z
dc.date.available2017-05-16T03:12:27Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/54659
dc.description.abstractBakalářská práce se soustřeďuje na sémantický okruh dechu a dýchání. Vychází při tom z teorií a metod kognitivně-kulturního přístupu k jazyku. V první kapitole je věnována pozornost teorii konceptuální metafory, kognitivnímu pojetí metonymie a kombinaci metafory s metonymií (tzv. metaftonymii). Další kapitola přibližuje zkoumaný sémantický okruh na základě dat z výkladových, etymologických a jiných slovníků. Upozorňuje se při tom na metafory a metonymie, k nimž tyto údaje poukazují. Třetí kapitola se zabývá tělesnou zkušeností s dechem, a to v celé její šíři (smyslové vnímání dechu a vlastní prožívání dýchání). Je zde rovněž naznačeno, jakým způsobem se tento zkušenostní základ promítá do jazyka. Stěžejní kapitola práce představuje klasifikaci shromážděného jazykového materiálu: ukazuje, k jakým cílovým oblastem se váže zdrojová oblast dechu a dýchání na základě metaforických vyjádření excerpovaných z frazeologických slovníků ve formě frazémů. Výzkum ukázal, že se dech a dýchání ve zdrojové oblasti uplatňují především metonymicky. Lze pak rozlišit tzv. metafory z metonymií (metaftonymie) a "čisté" metafory (personifikace). Na základě interpretace dat jsou na konci práce formulovány konceptuální metafory založené na dechu a dýchání.cs_CZ
dc.description.abstractBachelor thesis is focused on the semantic sphere of breathing and respiration. It is based on theories and methods of cognitive-cultural approach to language. The first chapter concerns the conceptual metaphor theory, metonymy cognitive concepts and the metaphor combined with metonymy (the metaphtonymy). The next chapter brings examined semantic sphere based on data from interpretation, etymological dictionaries etc. The attention is drawn in particular on metaphor and metonymy, to which the data refer. The third chapter deals with the physical experience of breathing in its entirety (sensory perception of breathing and experiencing of own respiration). There is also outlined, how this experience base is projected into the language. The crucial chapter of the thesis presents the classification of the collected material of language: it shows which target domains are related to source domain of breathing and respiration on the metaphorical expressions excerpted from phraseological dictionaries in the form of idioms. Research has shown that the breathing and respiration in the source domain are used primarily metonymically. Then it is possible to distinguish the metaphors from metonymy (metaphtonymies) and the "pure" metaphors (personifications). Based on the data interpretation there are at the end...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectčeský jazykcs_CZ
dc.subjectslovní zásobacs_CZ
dc.subjectfrazeologiecs_CZ
dc.subjectkognitivní lingvistikacs_CZ
dc.subjectantropologicky a kulturně orientovaná lingvistikacs_CZ
dc.subjectkonceptuální metaforacs_CZ
dc.subjectmetonymiecs_CZ
dc.subjectmetaftonymiecs_CZ
dc.subjectantropocentrismuscs_CZ
dc.subjectjazykový obraz světacs_CZ
dc.subjectkonotacecs_CZ
dc.subjectdechcs_CZ
dc.subjectdýchánícs_CZ
dc.subjectCzech languageen_US
dc.subjectvocabularyen_US
dc.subjectphraseologyen_US
dc.subjectcognitive linguisticsen_US
dc.subjectanthropologically and culturally based linguisticsen_US
dc.subjectconceptual metaphoren_US
dc.subjectmetonymyen_US
dc.subjectmetaphtonymyen_US
dc.subjectanthropocentrismen_US
dc.subjectthe linguistics picture of the worlden_US
dc.subjectconnotationsen_US
dc.subjectbreathingen_US
dc.subjectrespirationen_US
dc.titleDech a dýchání jako zdrojová oblast konceptuálních metafor v češtiněcs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-06-24
dc.description.departmentInstitute of Czech Language and Theory of Communicationen_US
dc.description.departmentÚstav českého jazyka a teorie komunikacecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId107426
dc.title.translatedBreathing and respiration as the source domain of conceptual metaphors in Czechen_US
dc.contributor.refereeJanovec, Ladislav
dc.identifier.aleph001603448
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineCzech Language and Literatureen_US
thesis.degree.disciplineČeský jazyk a literaturacs_CZ
thesis.degree.programFilologiecs_CZ
thesis.degree.programPhilologyen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csČeský jazyk a literaturacs_CZ
uk.degree-discipline.enCzech Language and Literatureen_US
uk.degree-program.csFilologiecs_CZ
uk.degree-program.enPhilologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csBakalářská práce se soustřeďuje na sémantický okruh dechu a dýchání. Vychází při tom z teorií a metod kognitivně-kulturního přístupu k jazyku. V první kapitole je věnována pozornost teorii konceptuální metafory, kognitivnímu pojetí metonymie a kombinaci metafory s metonymií (tzv. metaftonymii). Další kapitola přibližuje zkoumaný sémantický okruh na základě dat z výkladových, etymologických a jiných slovníků. Upozorňuje se při tom na metafory a metonymie, k nimž tyto údaje poukazují. Třetí kapitola se zabývá tělesnou zkušeností s dechem, a to v celé její šíři (smyslové vnímání dechu a vlastní prožívání dýchání). Je zde rovněž naznačeno, jakým způsobem se tento zkušenostní základ promítá do jazyka. Stěžejní kapitola práce představuje klasifikaci shromážděného jazykového materiálu: ukazuje, k jakým cílovým oblastem se váže zdrojová oblast dechu a dýchání na základě metaforických vyjádření excerpovaných z frazeologických slovníků ve formě frazémů. Výzkum ukázal, že se dech a dýchání ve zdrojové oblasti uplatňují především metonymicky. Lze pak rozlišit tzv. metafory z metonymií (metaftonymie) a "čisté" metafory (personifikace). Na základě interpretace dat jsou na konci práce formulovány konceptuální metafory založené na dechu a dýchání.cs_CZ
uk.abstract.enBachelor thesis is focused on the semantic sphere of breathing and respiration. It is based on theories and methods of cognitive-cultural approach to language. The first chapter concerns the conceptual metaphor theory, metonymy cognitive concepts and the metaphor combined with metonymy (the metaphtonymy). The next chapter brings examined semantic sphere based on data from interpretation, etymological dictionaries etc. The attention is drawn in particular on metaphor and metonymy, to which the data refer. The third chapter deals with the physical experience of breathing in its entirety (sensory perception of breathing and experiencing of own respiration). There is also outlined, how this experience base is projected into the language. The crucial chapter of the thesis presents the classification of the collected material of language: it shows which target domains are related to source domain of breathing and respiration on the metaphorical expressions excerpted from phraseological dictionaries in the form of idioms. Research has shown that the breathing and respiration in the source domain are used primarily metonymically. Then it is possible to distinguish the metaphors from metonymy (metaphtonymies) and the "pure" metaphors (personifications). Based on the data interpretation there are at the end...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikacecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV