Show simple item record

Tracheostomy from the client's perspective
dc.contributor.advisorHošťálková, Monika
dc.creatorMartinů, Kateřina
dc.date.accessioned2017-05-16T02:41:50Z
dc.date.available2017-05-16T02:41:50Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/54552
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou tracheostomovaných klientů. Teoretická část je z počátku věnována vysvětlení anatomických a fyziologických poměrů hrtanu a průdušnice. Další, poměrně velká část pojednává o tracheostomické kanyle, snaží se shrnout informace od prvních pokusů otevření průdušnice, druhů tracheostomických kanyl s jejich výhodami a nevýhodami, až po toaletu dýchacích cest a správné ošetřovatelské péči. Tyto základy by měly napomoci k lepšímu chápání ošetřování tracheostomie klientům v domácím prostředí. Další důležitá část nás seznámí s edukačním procesem klienta od počátku hospitalizace až po dispenzární péči. Praktická část je věnována kvantitativnímu výzkumnému šetření zaměřenému na dostatečnou informovanost klientů před operačním výkonem spojeným s tracheostomií a zjištění, v jaké míře klientům vadí negativa na tracheostomické kanyle a jak se je snaží kompenzovat. Ze získaných dat bylo zjištěno, že 65,00 % klientů dostalo od zdravotní sestry informace o postupu léčby i s názornou ukázkou tracheostomické kanyly, 35,00 % dostalo informaci o postupu léčby. Dále bylo zjištěno, že omezení verbální komunikace vnímá jako výrazný problém 55,00 % dočasně tracheostomovaných klientů. Klíčová slova v ČJ Tracheostomie Otorinolaryngologie Jednotka intenzivní péče Ošetřovatelská péče...cs_CZ
dc.description.abstractThe Bachelor thesis is focused on the topic of clients who endured tracheostomy. The theoretical part is mainly paying attantion to explaining the anatomical and physiological proportions of larynx and trachea. The next, quite large chapter, focuses on tracheonomic cannula, tries to sum up the information from first attempts to open the trachea, types of tracheonomic cannulas and their advantages and disantvantages, to hygiene of the throat and correct care. These basic informations should be helpful to clients taking care of tracheostomy in home enviroment. The next chapter introduces the educational process of the client from the begining of hospitalization until dispensary care. The practical part is focused on quantitative research on sufficient information towards clients before surgery and finding out to what level are the clients bothered by the cannula and how to compensate. From the obtained data it was possible to deduct that 65% of clients received information from the nurse about how to use a cannula, including a demonstration. 35% was informed about the treatment. The research also revealed that 55% of clients with temporary tracheostomy perceives the limited comunication posibilites as a major problem. Keywords in English Tracheostomy Otorhinolaryngology Intensive care unit Nursing...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova. 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjecttracheostomiecs_CZ
dc.subjectotorinolaryngologiecs_CZ
dc.subjectjednotka intenzivní péčecs_CZ
dc.subjectošetřovatelská péčecs_CZ
dc.subjectmezilidská komunikacecs_CZ
dc.subjectedukacecs_CZ
dc.subjecttracheostomyen_US
dc.subjectotorhinolaryngologyen_US
dc.subjectintensive care uniten_US
dc.subjectnursing careen_US
dc.subjectinterpersonal comunicationen_US
dc.subjecteducationen_US
dc.titleTracheostomie z pohledu klientacs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-06-06
dc.description.departmentInstitute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
dc.description.departmentÚstav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.identifier.repId123123
dc.title.translatedTracheostomy from the client's perspectiveen_US
dc.contributor.refereeMrákava, Vlastimil
dc.identifier.aleph001594689
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineGeneral Nurseen_US
thesis.degree.disciplineVšeobecná sestracs_CZ
thesis.degree.programOšetřovatelstvícs_CZ
thesis.degree.programNursingen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Institute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csVšeobecná sestracs_CZ
uk.degree-discipline.enGeneral Nurseen_US
uk.degree-program.csOšetřovatelstvícs_CZ
uk.degree-program.enNursingen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csBakalářská práce se zabývá problematikou tracheostomovaných klientů. Teoretická část je z počátku věnována vysvětlení anatomických a fyziologických poměrů hrtanu a průdušnice. Další, poměrně velká část pojednává o tracheostomické kanyle, snaží se shrnout informace od prvních pokusů otevření průdušnice, druhů tracheostomických kanyl s jejich výhodami a nevýhodami, až po toaletu dýchacích cest a správné ošetřovatelské péči. Tyto základy by měly napomoci k lepšímu chápání ošetřování tracheostomie klientům v domácím prostředí. Další důležitá část nás seznámí s edukačním procesem klienta od počátku hospitalizace až po dispenzární péči. Praktická část je věnována kvantitativnímu výzkumnému šetření zaměřenému na dostatečnou informovanost klientů před operačním výkonem spojeným s tracheostomií a zjištění, v jaké míře klientům vadí negativa na tracheostomické kanyle a jak se je snaží kompenzovat. Ze získaných dat bylo zjištěno, že 65,00 % klientů dostalo od zdravotní sestry informace o postupu léčby i s názornou ukázkou tracheostomické kanyly, 35,00 % dostalo informaci o postupu léčby. Dále bylo zjištěno, že omezení verbální komunikace vnímá jako výrazný problém 55,00 % dočasně tracheostomovaných klientů. Klíčová slova v ČJ Tracheostomie Otorinolaryngologie Jednotka intenzivní péče Ošetřovatelská péče...cs_CZ
uk.abstract.enThe Bachelor thesis is focused on the topic of clients who endured tracheostomy. The theoretical part is mainly paying attantion to explaining the anatomical and physiological proportions of larynx and trachea. The next, quite large chapter, focuses on tracheonomic cannula, tries to sum up the information from first attempts to open the trachea, types of tracheonomic cannulas and their advantages and disantvantages, to hygiene of the throat and correct care. These basic informations should be helpful to clients taking care of tracheostomy in home enviroment. The next chapter introduces the educational process of the client from the begining of hospitalization until dispensary care. The practical part is focused on quantitative research on sufficient information towards clients before surgery and finding out to what level are the clients bothered by the cannula and how to compensate. From the obtained data it was possible to deduct that 65% of clients received information from the nurse about how to use a cannula, including a demonstration. 35% was informed about the treatment. The research also revealed that 55% of clients with temporary tracheostomy perceives the limited comunication posibilites as a major problem. Keywords in English Tracheostomy Otorhinolaryngology Intensive care unit Nursing...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV