Show simple item record

Blame, Repentance, Responsibility
dc.contributor.advisorKeřkovský, Pavel
dc.creatorMoudrá, Marie
dc.date.accessioned2017-05-16T02:40:06Z
dc.date.available2017-05-16T02:40:06Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/54546
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá problematikou viny, pokání a odpovědnosti z hlediska odpovědnosti za současný stav světa. Poté, co byly charakterizovány základní pojmy, jako svoboda lidského jednání, etika, morálka, svědomí, odpovědnost, vina a pokání, zaměřila se práce na odpovědnost za současný stav světa. V práci je nastíněn charakter současné krize společnosti z pohledu dvou významných teologů, Hanse Künga a Daniela L. Migliore. Dále se práce zabývá nezbytností společného etického konsensu a projektem světového étosu, který byl vytvořen v rámci Parlamentu světových náboženství. Velká část práce je věnována principům tohoto projektu a čtyřem přikázáním, která jsou vlastně konkretizací "zlatého pravidla" a která lze nalézt ve většině náboženství a etických tradic světa. V další části tato práce představuje několik okruhů běžného života, jichž se světový étos dotýká, popisuje jejich současný stav a potřebné změny. Na závěr se pak věnuje činnosti největší mezinárodní organizace, která se zasluhuje o prosazování základního étosu v mezinárodní praxi - Organizace spojených národů, a některými problémy, jimiž se v současné době OSN zabývá. Klíčová slova světová náboženství, morálka, pokání, Chicago 1993, spravedlnost, hospodářstvícs_CZ
dc.description.abstractBlame, Repentance, Responsibility This thesis deals with the issue of blame, repentance and responsibility in terms of accountability for the current state of the world. After being characterized by fundamental concepts such as freedom of human action, ethics, morality, conscience, responsibility, blame and repentance, the thesis focused on the responsibility for the current state of the world. The paper outlines the nature of the current crisis of society from the perspective of two major theologians Hans Küng and Daniel L. Migliore. Next, the thesis deals with the necessity of a common ethical consensus and the project World ethos, which was created within the Parliament of World Religions. Much of the paper is devoted to the principles of this project and the four commandments, which are actually concretization of the "golden rule" and which can be found in most religions and ethical traditions of the world. In the next part this paper presents several areas of daily life, which the world's ethos touches, describes the current situation and needed changes. At the end it focuses on the activities of largest international organization that merits the promotion of the fundamental ethos in international practice - the United Nations, and some of the problems which are currently engaged in the UN....en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Evangelická teologická fakultacs_CZ
dc.subjectsvětová náboženstvícs_CZ
dc.subjectmorálkacs_CZ
dc.subjectpokánícs_CZ
dc.subjectChicago 1993cs_CZ
dc.subjectspravedlnostcs_CZ
dc.subjecthospodářstvícs_CZ
dc.subjectworl religionsen_US
dc.subjectmoralityen_US
dc.subjectrepentanceen_US
dc.subjectChicago 1993en_US
dc.subjectrighteousnessen_US
dc.subjecteconomyen_US
dc.titleVina, pokání, odpovědnostcs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-06-20
dc.description.departmentDepartment of Theological Ethicsen_US
dc.description.departmentKatedra teologické etikycs_CZ
dc.description.facultyProtestant Theological Facultyen_US
dc.description.facultyEvangelická teologická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId118191
dc.title.translatedBlame, Repentance, Responsibilityen_US
dc.contributor.refereeHalama, Jindřich
dc.identifier.aleph001602815
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineProtestant Theologyen_US
thesis.degree.disciplineEvangelická teologiecs_CZ
thesis.degree.programTeologiecs_CZ
thesis.degree.programTheologyen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csEvangelická teologická fakulta::Katedra teologické etikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enProtestant Theological Faculty::Department of Theological Ethicsen_US
uk.faculty-name.csEvangelická teologická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enProtestant Theological Facultyen_US
uk.faculty-abbr.csETFcs_CZ
uk.degree-discipline.csEvangelická teologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enProtestant Theologyen_US
uk.degree-program.csTeologiecs_CZ
uk.degree-program.enTheologyen_US
thesis.grade.csVýtečněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato bakalářská práce se zabývá problematikou viny, pokání a odpovědnosti z hlediska odpovědnosti za současný stav světa. Poté, co byly charakterizovány základní pojmy, jako svoboda lidského jednání, etika, morálka, svědomí, odpovědnost, vina a pokání, zaměřila se práce na odpovědnost za současný stav světa. V práci je nastíněn charakter současné krize společnosti z pohledu dvou významných teologů, Hanse Künga a Daniela L. Migliore. Dále se práce zabývá nezbytností společného etického konsensu a projektem světového étosu, který byl vytvořen v rámci Parlamentu světových náboženství. Velká část práce je věnována principům tohoto projektu a čtyřem přikázáním, která jsou vlastně konkretizací "zlatého pravidla" a která lze nalézt ve většině náboženství a etických tradic světa. V další části tato práce představuje několik okruhů běžného života, jichž se světový étos dotýká, popisuje jejich současný stav a potřebné změny. Na závěr se pak věnuje činnosti největší mezinárodní organizace, která se zasluhuje o prosazování základního étosu v mezinárodní praxi - Organizace spojených národů, a některými problémy, jimiž se v současné době OSN zabývá. Klíčová slova světová náboženství, morálka, pokání, Chicago 1993, spravedlnost, hospodářstvícs_CZ
uk.abstract.enBlame, Repentance, Responsibility This thesis deals with the issue of blame, repentance and responsibility in terms of accountability for the current state of the world. After being characterized by fundamental concepts such as freedom of human action, ethics, morality, conscience, responsibility, blame and repentance, the thesis focused on the responsibility for the current state of the world. The paper outlines the nature of the current crisis of society from the perspective of two major theologians Hans Küng and Daniel L. Migliore. Next, the thesis deals with the necessity of a common ethical consensus and the project World ethos, which was created within the Parliament of World Religions. Much of the paper is devoted to the principles of this project and the four commandments, which are actually concretization of the "golden rule" and which can be found in most religions and ethical traditions of the world. In the next part this paper presents several areas of daily life, which the world's ethos touches, describes the current situation and needed changes. At the end it focuses on the activities of largest international organization that merits the promotion of the fundamental ethos in international practice - the United Nations, and some of the problems which are currently engaged in the UN....en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, Katedra teologické etikycs_CZ
dc.identifier.lisID990016028150106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV